เอกสาร/คู่มือ/งานวิจัยสำหรับประชาชน

# หัวข้อ/เรื่อง/งานวิจัยสำหรับประชาชน วันที่
1  การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่เกิดภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำร่วมกับมีไข้ (16) 28 พ.ค. 2567
2  การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งหลอดอาหารที่มีภาวะทุพโภชนาการและภาวะภูมิไวเกินจากยาเคมีบำบัด (15) 28 พ.ค. 2567
3  การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับการผ่าตัดมดลูกร่วมกับผ่าตัดต่อมน้ำเหลือง (19) 28 พ.ค. 2567
4  การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งช่องปากบริเวณเหงือกที่มีแผลทะลุ และมะเร็งแพร่กระจายไปที่ต่อมน้ำเหลือง (76) 23 พ.ค. 2567
5  การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงที่ได้รับการรักษาแบบ ประคับประคองและมีอาการปวดจากมะเร็งแพร่กระจายไปที่กระดูก (66) 23 พ.ค. 2567
6  การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ระยะท้ายมีภาวะแพร่กระจายไปที่ปอดและต่อมน้ำเหลือง (138) 16 พ.ค. 2567
7  การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่มีภาวะภูมิไวเกินจากยาเคมีบำบัด (144) 9 พ.ค. 2567
8  การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งหลังโพรงจมูกที่มีภาวะผิวหนังเป็นแผลแฉะที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษาร่วมกับยาเคมีบำบัด (134) 9 พ.ค. 2567
9  การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่มีภาวะการกระจายของมะเร็งไปที่กระดูกสันหลังรักษาด้วยการผ่าตัดเต้านมและรักษาเสริมด้วยเคมีบำบัด (163) 3 พ.ค. 2567
10  การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งตับที่ได้รับยาเคมีบำบัดเฉพาะที่ผ่านสายสวนทางหลอดเลือดแดง (Transarterial Chemoembolization : TACE) (147) 3 พ.ค. 2567
11  การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งหลังโพรงจมูกที่มีภาวะทุพโภชนาการรุนแรงระหว่างรักษาด้วยเคมีบำบัดร่วมกับรังสีรักษา (153) 3 พ.ค. 2567
12  การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่มีภาวะวิตกกังวลที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดและ รักษาเสริมด้วยการฉายรังสี (113) 3 พ.ค. 2567
13  การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากที่แพร่กระจายไปกระดูก ที่รับการรักษาด้วยการฉายรังสี (167) 29 เม.ย. 2567
14  การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจายไปที่ปอดและกระดูกที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดร่วมกับย่ามุ่งเป้า (145) 26 เม.ย. 2567
15  การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ตรงแพร่กระจายไปที่ปอดได้รับการรักษายาเคมีบำบัดที่บ้าน (Home Chemotherapy) (256) 26 เม.ย. 2567
16  การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งตับอ่อนระยะแพร่กระจายที่ได้รับการรักษาแบบประคับประคอง (533) 2 เม.ย. 2567
17  การพัฒนารูปแบบการตรวจเต้านมโดยบุคลากรทางการพยาบาลในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี (238) 28 ก.พ. 2567
18  โปรแกรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจเต้านมโดยบุคลากรทางการพยาบาล ในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี (366) 26 ม.ค. 2567
19  คู่มือการตรวจเต้านมโดยบุคลากรทางการพยาบาล (674) 14 พ.ย. 2566
20  วิจัยเรื่อง ประสิทธิผลของโปรแกรมการบำบัดทางปัญญาบนพื้นฐานของสติเพื่อลดภาวะเครียด ภาวะวิตกกังวล และภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ที่รับการรักษา (847) 31 ต.ค. 2566
21  วิจัยเรื่อง ประสิทธิผลของโปรแกรมการจัดการอาการ ต่อความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติตัว ของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับรังสีรักษา (854) 31 ต.ค. 2566
22  วิจัยเรื่อง ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมในการป้องกันโรคติดเชื้อในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด (723) 31 ต.ค. 2566
23  คู่มือการให้บริการการให้บริการปรึกษาพันธุกรรมโรคมะเร็ง (6492) 27 ก.ค. 2564
24  คู่มือการให้บริการ Fast track เคมีบำบัด (1517) 27 ก.ค. 2564
25  คู่มือการให้บริการออสโตมี (1355) 27 ก.ค. 2564
26  New normal in Nursing Service (1430) 28 ธ.ค. 2563
27  คู่มือตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีการระบาดของโควิด19 (1223) 28 ธ.ค. 2563
28  แนวปฏิบัติการพยาบาล (CNPG : Clinical Nursing Practice Guideline) ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (5758) 7 ธ.ค. 2563
29  คู่มือบริการประชาชน (1580) 4 ส.ค. 2563
30  สมุดบันทึกการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยโรคมะเร็ง (1914) 13 ก.ย. 2562
31  คู่มือการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคอง (1908) 13 ก.ย. 2562
32  หลักสูตรการพัฒนาทักษะผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย (2218) 1 มิ.ย. 2562
33  งานวิจัยเรื่อง "รูปแบบการพัฒนาทักษะผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย" (2439) 14 มิ.ย. 2560
34  โภชนศาสตร์ กับ โภชนบำบัดโรคมะเร็ง (2539) 10 พ.ย. 2559
35  มีอะไรใหม่ในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (2406) 9 พ.ย. 2559
36  เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรการพยาบาลโรคมะเร็งสำหรับบุคลากร วันที่ 22 - 26 สิงหาคม 2559 ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี (1852) 30 ส.ค. 2559
37  การรัด มัดสะโพก (Leg and Hip Plate) (1821) 8 ส.ค. 2559
38  Cervical Model (น้องลักยิ้ม) (1701) 8 ส.ค. 2559
39  การเยียวยาด้วยปัญญาและหัวใจในการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง (1779) 8 ส.ค. 2559
40  ไม่อายท้าทายให้ตรวจ (Let's check up by Challenge Cloth) (3212) 8 ส.ค. 2559
41  3 นิ้ว 3 สัมผัส (1552) 8 ส.ค. 2559