เข้าระบบบริหารความเสี่ยง

ทดสอบใช้ระบบความเสี่ยง v.2.0

ระบบงานนี้รองรับการทำงานด้วย Version ล่าสุดเท่านั้น