วีดีทัศน์แนะนําโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
image


ผู้ป่วยและครอบครัวที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคโรคมะเร็งเต้านมและรังไข่ที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม ควรปรึกษาคลินิกพันธุกรรมโรคมะเร็ง เพื่อพิจารณาตรวจยีน BRCA 1,2

1. เป็นมะเร็งเต้านมในสตรีอายุเท่ากับหรือน้อยกว่า 45 ปี
2. เป็นมะเร็งเต้านมในผู้ชายทุกอายุ
3. เป็นมะเร็งเต้านม 2 ข้าง
4. เป็นมะเร็งเต้านมชนิด tripple negative
5. เป็นมะเร็งรังไข่ , ท่อนำไข่ หรือ มะเร็งเยื่อบุช่องท้อง
6. พบมะเร็งเต้านมตั้งแต่ 2 คนในครอบครัวเดียวกัน

*** ผู้ที่มียีน BRCA 1 ,2 กลายพันธ์ มีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเต้านม 45-70% และมะเร็งรังไข่ 15-40% และสามารถถ่ายทอดทางพันธ์กรรมได้ ***
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP (เปิดการเชื่อมโยงเวลา 12.01-12.59 น. และ 17.01-08.59 น.)
สรุปผลรายงานประจำเดือน รพ.มะเร็งอุบลฯ.
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีเรื่อง สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2561 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2559 ประจำปีงบประมาณ 2560 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ประจำปีงบประมาณ 2560
รายงานทางการเงิน งบทดทองประจำเดือนกันยายน 2563 รายงานทางการเงิน งบทดทองประจำเดือนสิงหาคม 2563 รายงานทางการเงิน งบทดทองประจำเดือนกรกฎาคม 2563 รายงานทางการเงิน งบทดทองประจำเดือนมิถุนายน 2563 รายงานทางการเงิน งบทดทองประจำเดือนเพฤษภาคม 2563 รายงานทางการเงิน งบทดทองประจำเดือนเมษายน 2563 รายงานทางการเงิน งบทดทองประจำเดือนมีนาคม 2563 รายงานทางการเงิน งบทดทองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 รายงานทางการเงิน งบทดทองประจำเดือนมกราคม 2563 รายงานทางการเงิน งบทดทองประจำเดือนธันวาคม 2562 รายงานทางการเงิน งบทดทองประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 รายงานทางการเงิน งบทดทองประจำเดือนตุลาคม 2562
ข่าวสาร
# เรื่อง วันที่ จำนวน
 ประการกรมการแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 9 ต.ค. 2563 101
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมในตำแหน่ง ในการดำเนินการสรรหาพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการและเจ้าพนักงานพัสดุ 2 ต.ค. 2563 116
 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ(ยาม) 29 ก.ย. 2563 63
 ประกาศกรมการแพทย์เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัย 22 ก.ย. 2563 70
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 22 ก.ย. 2563 118
 ประการกรมการแพทย์เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการและเจ้าพนักงานพัสดุ 22 ก.ย. 2563 151
 บัญชีราชชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 11 ก.ย. 2563 136
 ประกาศกรมการแพทย์เรื่องแก้ไขคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งการับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 3 ก.ย. 2563 184
 ประกาศกรมการแพทย์เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ในตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 3 ก.ย. 2563 140
 ประกาศกรมการแพทย์เรื่องรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ(พนักงานรักษาความปลอดภัย) 2 ก.ย. 2563 103
 ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 2 ก.ย. 2563 201
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 27 ส.ค. 2563 131
 ประกาศกรมการแพทย์เรื่องรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 อัตรา และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน1 อัตรา 14 ส.ค. 2563 316
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์)ตำแหน่งพนักงานบริการ 1 อัตรา รปภ.3 อัตรา 21 ก.ค. 2563 138
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพและพนักงานบริการ(รักษาความสะอาด) 10 ก.ค. 2563 307
 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ 10 ก.ค. 2563 228
 ประกาศกรมการแพทย์เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานบริการและพยาบาลวิชาชีพ 30 มิ.ย. 2563 261
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 29 มิ.ย. 2563 224
 ประกาศกรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพและพนักงานบริการ 15 มิ.ย. 2563 430
 ประกาศกรมการแพทย์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 15 มิ.ย. 2563 299
# เรื่อง วันที่ จำนวน
 -ร่าง- ประกาศประกวดราคา จัดซื้อเครื่องใส่แร่อัตราปริมาณรังสีสูง เทคนิคการรักษาแบบ 3 มิติ (3D-Brachytherapy Unit) โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง icon new 27 ต.ค. 2563 6
 -ร่าง- ประกาศประกวดราคา จัดซื้อชุดอุปกรณ์ IGRT ตรวจสอบความถูกต้องและเพิ่มประสิทธิภาพ ในการฉายรังสีในเทคนิค IMRT และ VMAT โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด icon new 27 ต.ค. 2563 6
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริษัทเอกชนซัก อบ รีดผ้า โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี จำนวน 1 งาน 5 ต.ค. 2563 22
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจวัดความหนาแน่นมวลกระดูก (BONE DENSITY) 5 ต.ค. 2563 15
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจวัดความหนาแน่นมวลกระดูก (BONE DENSITY) 5 ต.ค. 2563 18
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ปริมาณ 35,000 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 รายการ 5 ต.ค. 2563 24
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 2 ชุด 5 ต.ค. 2563 19
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกล้องพร้อมระบบการเรืองแสง สำหรับการผ่าตัดในช่องท้อง (ICG Fluorescence Guide) โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด 5 ต.ค. 2563 13
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดคอมพิวเตอร์พร้อมจออ่านภาพเอกซเรย์ดิจิตอล ขนาด 5 ล้านพิกเซล ชนิดจอคู่ (Dual Monitor) โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 2 ชุด 5 ต.ค. 2563 16
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัตถุดิบเพื่อประกอบอาหารคนไข้ รวม 5 หมวด 153 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 5 ต.ค. 2563 18
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางด้านเคมีคลินิก จำนวน 22 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 5 ต.ค. 2563 22
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ด้านภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก และสารสัมพันธ์มะเร็ง (Tumor marker) จำนวน 16 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 5 ต.ค. 2563 11
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (complete blood count) สำหรับเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดแบบอัตโนมัติ ชนิด 5 part diff จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 5 ต.ค. 2563 17
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดน้ำยาตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Liquid based technique) จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 5 ต.ค. 2563 14
 ประกาศประกวดราคา จัดจ้างเหมาบริษัทเอกชนซัก อบ รีดผ้า โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี จำนวน 1 งาน 18 ก.ย. 2563 21
 ประกาศประกวดราคา จัดซื้อชุดกล้องพร้อมระบบการเรืองแสง สำหรับการผ่าตัดในช่องท้อง (ICG Fluorescence Guide) โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด 18 ก.ย. 2563 23
 ประกาศประกวดราคา จัดซื้อชุดคอมพิวเตอร์พร้อมจออ่านภาพเอกซเรย์ดิจิตอล ขนาด 5 ล้านพิกเซล ชนิดจอคู่ (Dual Monitor) ฯ 2 ชุด 17 ก.ย. 2563 30
 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวัดความหนาแน่นมวลกระดูก (BONE DENSITY) จำนวน 1 งาน 15 ก.ย. 2563 31
 ประกาศประกวดราคา จัดจ้างเหมาบริษัทเอกชนซัก อบ รีดผ้า โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี จำนวน 1 งาน 11 ก.ย. 2563 43
 ประกาศประกวดราคา จัดซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ปริมาณ 35,000 ลบ.ม. จำนวน 1 รายการ 11 ก.ย. 2563 38
# เรื่อง วันที่ จำนวน
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องฟอกอากาศ 1 รายการ วงเงิน 10,990 บาท 16 ม.ค. 2561 490
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้ออุปกรณ์ก่อสร้าง สำหรับงานซ่อมบำรุง 2 รายการ วงเงิน 10,490 บาท 16 ม.ค. 2561 459
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้ออุปกรณ์ก่อสร้าง (ซ่อมท่อประปา) 16 รายการ วงเงิน 6,618 บาท 16 ม.ค. 2561 478
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ พัดลม 2 รายการ วงเงิน 8,640 บาท 16 ม.ค. 2561 469
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ต่ำกว่าเกณฑ์ 1 รายการ วงเงิน 7,000 บาท 5 ม.ค. 2561 443
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาสอบเทียบเครื่องตู้ปลอดเชื้อ 1 รายการ วงเงิน 10,700 บาท 5 ม.ค. 2561 489
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สติกเกอร์ แบบม้วน (50 เมตร) 4 รายการ วงเงิน 13,160 บาท 21 ธ.ค. 2560 481
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า (อะไหล่) สำหรับซ่อมเครื่อง Boiler 1 รายการ วงเงิน 8,667 บาท 21 ธ.ค. 2560 442
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า (อะไหล่) สำหรับซ่อมเครื่องนึ่งฯ ยี่ห้อ Getinge 1 รายการ วงเงิน 71,262 บาท 21 ธ.ค. 2560 685
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา เปรย์ฆ่าเชื้อบนพื้นผิว I-SURF AF 1 ลิตร 1 รายการ วงเงิน 48,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 486
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา vitamin B1-6-12 1 รายการ วงเงิน 27,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 461
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา เคลกแซน ชนิดฉีด 60 มิลลิกรัม 2เข็มกล่อง 1 รายการ วงเงิน 72,546 บาท 18 ธ.ค. 2560 623
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Simethicone tab 80 mg 1 รายการ วงเงิน 22,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 592
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Potassium chloride injection 1 รายการ วงเงิน 60,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 693
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Lidocaine Hydrochloride solution 20 mg/ml 1 รายการ วงเงิน 85,500 บาท 18 ธ.ค. 2560 858
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Gemfibrozil 300 mg 1 รายการ วงเงิน 5,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 810
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Essential Phospholipids 150 mg 1 รายการ วงเงิน 84,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 457
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา ยา Acyclovir 200 mg.,Domperidone Maleate 10 mg,Glipizide 5 mg 3 รายการ วงเงิน 43,150 บาท 18 ธ.ค. 2560 602
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา ยา Cefazolin Sodium 1GM,Ceftriaxone Sod. 1 gm. 2 รายการ วงเงิน 46,450 บาท 18 ธ.ค. 2560 772
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Anepol Inj.200 mg.20ml. 1 รายการ วงเงิน 8,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 695
# เรื่อง วันที่ จำนวน
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Paclitaxel ขนาด 260 mg./43.4 ml. Injection .และยา Gemcitabine ขนาด 1.4 gm. for Injection จำนวน 2 รายการ icon new 29 ต.ค. 2563 2
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดซื้อชุดตรวจหาเชื้อ Human Papilloma Virus DNA สำหรับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ icon new 29 ต.ค. 2563 3
 -ร่าง- ประกาศประกวดราคา จัดซื้อชุดโปรแกรมทวนสอบปริมาณรังสี โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด icon new 27 ต.ค. 2563 7
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างอาคารผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยใน โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง icon new 27 ต.ค. 2563 12
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยาRegorafinib-40-ยา-Solafenib-200 จำนวน 2 รายการ 22 ต.ค. 2563 8
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ทางรังสีร่วมรักษา จำนวน 6 รายการ 15 ต.ค. 2563 19
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ทางรังสีร่วมรักษา จำนวน 2 รายการ 15 ต.ค. 2563 15
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ทางรังสีร่วมรักษา จำนวน 2 รายการ 15 ต.ค. 2563 20
 ประกาศแผนฯเพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ เวชภัณฑ์ยา STIVARGA TAB 40 mg. ยา NEXAVAR TAB 200 mg. 5 ต.ค. 2563 18
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจพิเศษด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2563 26
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 29 ก.ย. 2563 32
 ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายการดกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน ขอความกรุณาท่านโปรดส่งข้อมูลให้งานยุทธศาสตร์และแผนงาน ทาง E-mail : plan.ubch@gmail.com ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 29 ก.ย. 2563 20
 ประกาศประกวดราคา จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางด้านเคมีคลินิก จำนวน 22 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 21 ก.ย. 2563 30
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องเร่งอนุภาคที่ผลิตเฉพาะโฟตอนพลังงานมากกว่า 6 MV หรือผลิตลำรังสีฯ 21 ก.ย. 2563 21
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อระบบจัดยาและบริหารยาอัตโนมัติฯ 21 ก.ย. 2563 29
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดโปรแกรมทวนสอบปริมาณรังสีฯ 21 ก.ย. 2563 20
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดอุปกรณ์ IGRT ตรวจสอบความถูกต้องและเพิ่มประสิทธิภาพฯ 21 ก.ย. 2563 24
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องใส่แร่อัตราปริมาณรังสีสูง เทคนิคการรักษาแบบ 3 มิติ 21 ก.ย. 2563 29
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการตรวจพิเศษด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 งาน 21 ก.ย. 2563 21
 ยกเลิก ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริษัทเอกชนซัก อบ รีดผ้า โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี จำนวน 1 งาน 18 ก.ย. 2563 24
ภาพกิจกรรม
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น