พร้อมให้บริการด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan) ที่ทันสมัยในการวินิจฉัยโรคมะเร็ง
และตรวจติดตามการรักษาด้วยความถูกต้องแม่นยำและมีมาตรฐาน
image
image
image
image
image
คลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ
เปิดให้บริการทุกวันพุธ เวลา 13.00 - 16.00 น.
คลินิกกัญชาทางการแพทย์

image
image
image
image
image
image
image
image


ผู้ป่วยและครอบครัวที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคโรคมะเร็งเต้านมและรังไข่ที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม ควรปรึกษาคลินิกพันธุกรรมโรคมะเร็ง เพื่อพิจารณาตรวจยีน BRCA 1,2

1. เป็นมะเร็งเต้านมในสตรีอายุเท่ากับหรือน้อยกว่า 45 ปี
2. เป็นมะเร็งเต้านมในผู้ชายทุกอายุ
3. เป็นมะเร็งเต้านม 2 ข้าง
4. เป็นมะเร็งเต้านมชนิด tripple negative
5. เป็นมะเร็งรังไข่ , ท่อนำไข่ หรือ มะเร็งเยื่อบุช่องท้อง
6. พบมะเร็งเต้านมตั้งแต่ 2 คนในครอบครัวเดียวกัน

*** ผู้ที่มียีน BRCA 1 ,2 กลายพันธ์ มีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเต้านม 45-70% และมะเร็งรังไข่ 15-40% และสามารถถ่ายทอดทางพันธ์กรรมได้ ***
สรุปผลรายงานประจำเดือน รพ.มะเร็งอุบลฯ.
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2564 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2564 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2564 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562
รายงานทางการเงิน งบทดลองปีงบประมาณ2564 ประจำเดือนสิงหาคม 2564 รายงานทางการเงิน งบทดลองปีงบประมาณ2564 ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 รายงานทางการเงิน งบทดลองปีงบประมาณ2564 ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 รายงานทางการเงิน งบทดลองปีงบประมาณ2564 ประจำเดือนมิถุนายน 2564 รายงานทางการเงิน งบทดลองปีงบประมาณ2564 ประจำเดือนเมษายน 2564 รายงานทางการเงิน งบทดลองปีงบประมาณ2564 ประจำเดือนมีนาคม 2564 รายงานทางการเงิน งบทดลองปีงบประมาณ2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 รายงานทางการเงิน งบทดลองปีงบประมาณ2564 ประจำเดือนมกราคม 2564 รายงานทางการเงิน งบทดลองปีงบประมาณ2564 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 รายงานทางการเงิน งบทดลองปีงบประมาณ2564 ประจำเดือนตุลาคม 2563 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทอลอง ประจำเดือนกันยายน 2563 รายงานทางการเงิน งบทดทองประจำเดือนกันยายน 2563
ข่าวสาร
# เรื่อง วันที่ จำนวน
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการดำเนินการสรรหาบุคคล เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สังกัดกรมการแพทย์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ icon new 16 ก.ย. 2564 22
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ และตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง 13 ก.ย. 2564 84
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา 9 ก.ย. 2564 123
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการดำเนินการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 8 ก.ย. 2564 95
 ประกาศ เรื่องรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 8 ก.ย. 2564 211
 ประกาศ เรื่องแก้ไขเอกสารแนบท้ายประกาศ การสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินบัญชีและพัสดุ 3 ก.ย. 2564 76
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ในตำแหน่งพนักงานธุรการ 27 ส.ค. 2564 94
 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 27 ส.ค. 2564 44
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 24 ส.ค. 2564 140
 ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ ในการดำเนินการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ในตำแหน่งช่วยเหลือคนไข้ 20 ส.ค. 2564 28
 ประกาศ เรื่องขอแก้ไขการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งแะลเลื่อนสอบในการดำเนินการคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 16 ส.ค. 2564 40
 ประกาศ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งในการดำเนินการคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (เพิ่มเติม) 11 ส.ค. 2564 49
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง(สอบข้อเขียน)ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้(รายคาบ) 10 ส.ค. 2564 69
 เปลี่ยนแปลง กำหนดวันเวลา สถานที่สอบ ในการดำเนินการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในำตำแหน่งพนักงานธุรการ 5 ส.ค. 2564 72
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี กรมการแพทย์ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 5 ส.ค. 2564 61
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์)ในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 29 ก.ค. 2564 46
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์)ในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 29 ก.ค. 2564 53
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการดำเนินการสรรหาบุคคล เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัดกรมการแพทย์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 23 ก.ค. 2564 149
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการดำเนินการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 22 ก.ค. 2564 107
 ประกาศ เรื่อง ขยายรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 19 ก.ค. 2564 114
# เรื่อง วันที่ จำนวน
 ประกาศประกวดราคา จัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 mA แบบแขวนเพดานดิจิทัล 1 จอรับภาพ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง 14 ก.ย. 2564 2
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ด้านภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกและสารสัมพันธ์มะเร็ง (Tumor marker) จำนวน 16 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2565 14 ก.ย. 2564 3
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (complete blood count) สำหรับเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดแบบอัตโนมัติฯ 14 ก.ย. 2564 3
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Bevacizumab 100mg /4ml 14 ก.ย. 2564 6
 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อกล้องส่องตรวจระบบทางเดินน้ำดีและตับอ่อน ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (EUS) โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด 13 ก.ย. 2564 9
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา างเหมาบริษัทเอกชนดูแลสวนหย่อม สนามหญ้าและต้นไม้ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 งาน 9 ก.ย. 2564 25
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริษัทเอกชนป้องกันและกำจัดปลวก มด แมลงสาบ จำนวน 1 งาน 9 ก.ย. 2564 9
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดน้ำยามะเร็งปากมดลูก (Liquid based technique) จำนวน 1 รายการ 9 ก.ย. 2564 17
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางด้านเคมีคลินิก จำนวน ๒๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 8 ก.ย. 2564 22
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อน้ำยาและผลิตภัณฑ์จากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย จำนวน 52 รายการ 8 ก.ย. 2564 12
 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 งาน 8 ก.ย. 2564 19
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริษัทเอกชนดูแลบำรุงรักษาลิฟต์อาคารบริการและจอดรถ ประจำปีงบประมาณ 2565 8 ก.ย. 2564 17
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เต้านมแบบประสิทธิภาพสูงแบบสามมิติ ยี่ห้อ HOLOGIC รุ่น SELENIA Dimensions ๙๐๐๐ (TOMO) จำนวน ๑ เครื่อง 7 ก.ย. 2564 14
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์สำหรับหาตำแหน่งในการเจาะชิ้นเนื้อเต้านมชนิดนั่งระบบดิจิตอลสองมิติและสามมิติ รุ่น SELENIA Dimensions 6000 (TOMO) 7 ก.ย. 2564 12
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องตรวจชิ้นเนื้อ ยี่ห้อ HOLOGIC รุ่น TRIDENT จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ เครื่อง 7 ก.ย. 2564 13
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจวัดความหนาแน่นมวลกระดูก (BONE DENSITY) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 7 ก.ย. 2564 20
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดตรวจหาเชื้อ Human Papilloma Virus DNA สำหรับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2565 6 ก.ย. 2564 19
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติ แบบ 2 ประตู จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2565 3 ก.ย. 2564 13
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 7 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2565 2 ก.ย. 2564 23
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริษัทเอกชนดูแลและบำรุงรักษาลิฟต์ ยี่ห้อ HYUNDAI ขนาด ๕๕๐ กิโลกรัม หยุดรับส่ง ๖ ชั้น ๖ ประตู ณ อาคารพักแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 2 ก.ย. 2564 14
# เรื่อง วันที่ จำนวน
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องฟอกอากาศ 1 รายการ วงเงิน 10,990 บาท 16 ม.ค. 2561 743
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้ออุปกรณ์ก่อสร้าง สำหรับงานซ่อมบำรุง 2 รายการ วงเงิน 10,490 บาท 16 ม.ค. 2561 705
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้ออุปกรณ์ก่อสร้าง (ซ่อมท่อประปา) 16 รายการ วงเงิน 6,618 บาท 16 ม.ค. 2561 736
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ พัดลม 2 รายการ วงเงิน 8,640 บาท 16 ม.ค. 2561 717
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ต่ำกว่าเกณฑ์ 1 รายการ วงเงิน 7,000 บาท 5 ม.ค. 2561 679
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาสอบเทียบเครื่องตู้ปลอดเชื้อ 1 รายการ วงเงิน 10,700 บาท 5 ม.ค. 2561 726
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สติกเกอร์ แบบม้วน (50 เมตร) 4 รายการ วงเงิน 13,160 บาท 21 ธ.ค. 2560 705
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า (อะไหล่) สำหรับซ่อมเครื่อง Boiler 1 รายการ วงเงิน 8,667 บาท 21 ธ.ค. 2560 693
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า (อะไหล่) สำหรับซ่อมเครื่องนึ่งฯ ยี่ห้อ Getinge 1 รายการ วงเงิน 71,262 บาท 21 ธ.ค. 2560 930
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา เปรย์ฆ่าเชื้อบนพื้นผิว I-SURF AF 1 ลิตร 1 รายการ วงเงิน 48,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 728
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา vitamin B1-6-12 1 รายการ วงเงิน 27,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 683
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา เคลกแซน ชนิดฉีด 60 มิลลิกรัม 2เข็มกล่อง 1 รายการ วงเงิน 72,546 บาท 18 ธ.ค. 2560 851
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Simethicone tab 80 mg 1 รายการ วงเงิน 22,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 805
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Potassium chloride injection 1 รายการ วงเงิน 60,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 913
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Lidocaine Hydrochloride solution 20 mg/ml 1 รายการ วงเงิน 85,500 บาท 18 ธ.ค. 2560 1214
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Gemfibrozil 300 mg 1 รายการ วงเงิน 5,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 1031
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Essential Phospholipids 150 mg 1 รายการ วงเงิน 84,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 687
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา ยา Acyclovir 200 mg.,Domperidone Maleate 10 mg,Glipizide 5 mg 3 รายการ วงเงิน 43,150 บาท 18 ธ.ค. 2560 826
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา ยา Cefazolin Sodium 1GM,Ceftriaxone Sod. 1 gm. 2 รายการ วงเงิน 46,450 บาท 18 ธ.ค. 2560 1006
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Anepol Inj.200 mg.20ml. 1 รายการ วงเงิน 8,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 941
# เรื่อง วันที่ จำนวน
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องฉีดสารทึบรังสี BAYER ยี่ห้อ Medrad รุ่น Stellant จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 3 ก.ย. 2564 20
 ประผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคปชนิดภาพดิจิตอล ยี่ห้อ TOSHIBA รุ่น KXO-80XP (Winscope Plessart Ex8) จำนวน 1 เครื่อง (แบบไม่รวมอะไหล่) 1 ก.ย. 2564 21
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล ยี่ห้อ CANON รุ่น CXDI-๗๐๑C และเครื่องเอกซเรย์ ยี่ห้อ SEDECAl รุ่น SM-๒๐HF จำนวน ๑ เครื่อง (แบบไม่รวมอะไหล่) 30 ส.ค. 2564 13
 ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างดูแลและบำรุงรักษา Maintenance กลุ่มงานรังสีรักษา จำนวน 2 โครงการ 17 ส.ค. 2564 40
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างระบบปรับอากาศ งานจ่ายกลาง (อาคารบริการและจอดรถ) 5 ส.ค. 2564 47
 ประกาศเผยแพร่แผนจ้างเหมาบริการตรวจวัดความหนาแน่นมวลกระดูก (BONE DENSITY) ประจำปีงบประมาณ 2565 5 ส.ค. 2564 48
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง การกำหนดมาตรการควบคุมความปลอดภัยในการจัดรับ - ส่งอาหารและไปรษณียภัณฑ์ พ.ศ. 2564 4 ส.ค. 2564 38
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างดูแลและบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ กลุ่มงานรังสีรักษา จำนวน 5 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2565 4 ส.ค. 2564 24
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2564 27 ก.ค. 2564 47
 ฟอร์มรายงานผล,ผู้รับผิดชอบและผู้รายงานตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ 2564 รอบ 12 เดือน 27 ก.ค. 2564 67
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารจอดรถ ชั้น 1 (OPD New Normal (No.99)) จำนวน 1 งาน 21 ก.ค. 2564 77
 ประกาศผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพฯ จำนวน 24 รายการ 14 ก.ค. 2564 97
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (จำนวน 3 โครงการ) 8 ก.ค. 2564 79
 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 5 โครงการ 7 ก.ค. 2564 87
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Osimertinib 80 mg film-coated tablet จำนวน 1รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.ค. 2564 99
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 4 โครงการ 1 ก.ค. 2564 73
 ประกาศ ขายทอดตลาด พัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้ในราชการ จำนวน 24 รายการ 29 มิ.ย. 2564 231
 แบบฟอร์มแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โปรดนำส่งเอกสารและไฟล์ข้อมูลให้งานยุทธศาสตร์และแผนงาน โทร. 7627,7628 ภายในวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 E-mail : plan.ubch@gmail.com 24 มิ.ย. 2564 865
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) ยี่ห้อ TOSHIBA รุ่น ASTEION SUPER 4 จำนวน 1 เครื่อง (แบบไม่รวมอะไหล่) 23 มิ.ย. 2564 81
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดดจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์สำหรับหาตำแหน่งในการเจาะชิ้นเนื้อเต้านมชนิดนั่งระบบดิจิตอลสองมิติและสามมิติฯ 23 มิ.ย. 2564 77
หน่วยงานภาครัฐ
image
แบนำส่ง HPV DNA Test
ต้นทุนต่อหน่วย/ผลผลิตประจำปี
image
image
image
ประชาสัมพันธ์
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น