วีดีทัศน์แนะนําโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
image
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รพ.มะเร็งอุบลฯ.
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2559 ประจำปีงบประมาณ 2560 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ประจำปีงบประมาณ 2560 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2559 ประจำปีงบประมาณ 2560 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2559 ประจำปีงบประมาณ 2559 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2559 ประจำปีงบประมาณ 2559 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ประจำปีงบประมาณ 2559 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2559 ประจำปีงบประมาณ 2559
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ
# เรื่อง วันที่ จำนวน
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการดำเนินการรับสมัครเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ด้วยเงินบำรุง ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป icon new 12 ธ.ค. 2560 29
 ประกาศกรมการเเพทย์ เรื่อง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 8 ธ.ค. 2560 128
 ประกาศกรมการเเพทย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติงานรักษาความสะอาด) และตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย) 7 ธ.ค. 2560 63
 ประกาศกรมการเเพทย์ เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินเเละบัญชี ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งพนักงานผู้เหลือคนไข้ 7 ธ.ค. 2560 95
 ประกาศกรมการเเพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อเข้ารับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ด้วยเงินบำรุง ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี จำนวน 1 อัตรา 7 ธ.ค. 2560 40
 ประกาศกรมการเเพทย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา 7 ธ.ค. 2560 46
 ประกาศกรมการเเพทย์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่ง พนักงานบริการ (รักษาความปลอดภัย) และตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติงานรักษาความสะอาด) 1 ธ.ค. 2560 87
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการดำเนินการสรรหาเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมการแพทย์ ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและการบัญชี และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 28 พ.ย. 2560 181
 ประกาศกรมการเเพทย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การเเพทย์ และตำแหน่งพนักงานบริการ (รักษาความสะอาดหอผู้ป่วย) 27 พ.ย. 2560 111
 ประกาศกรมการเเพทย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณุสขทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานการเเพทย์และรังสีเทคนิค 23 พ.ย. 2560 87
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในการดำเนินการสรรหาเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมการแพทย์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ดังนี้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ และตำแหน่งพนักงานบริการ (รักษาความสะอาดหอผู้ป่วย) 21 พ.ย. 2560 109
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการดำเนินการสรรหาเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมการแพทย์ ดังนี้ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและการบัญชี และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 21 พ.ย. 2560 205
 ประกาศกรมการเเพทย์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ด้วยเงินบำรุง ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี จำนวน 1 อัตรา 20 พ.ย. 2560 371
 ประกาศกรมการเเพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานการเเพทย์และรังสีเทคนิค กลุ่มงานรังสีรักษา และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 16 พ.ย. 2560 138
 ประกาศกรมการเเพทย์ เรื่อง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานการเเพทย์เเละรังสีเทคนิค (เฉพาะเพศชาย) จำนวน 1 อัตรา 2 พ.ย. 2560 213
 ขอเเก้ไขเพิ่มเติม เรื่อง ประกาศรับสมัคร ตามที่ประชาสัมพันธ์ เรื่องรับสมัครงานเว็บโรงพยาบาล 30 ตค 60 ขอแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้ จากตำแหน่งพนักงานบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา *เปลี่ยนเป็น* ตำแหน่งพนักงานบริการรักษาความสะอาด จำนวน 1 อัตรา 30 ต.ค. 2560 121
 ประกาศกรมการเเพทย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานเกษตร จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา 30 ต.ค. 2560 174
 ประกาศกรมการเเพทย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งนักนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานการเงินเเละบัญชี จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา 30 ต.ค. 2560 416
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติงานกลุ่มงานรังสีรักษา) จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ จำนวน ๑ อัตรา (ปฏิบัติงานกลุ่มงานรังสีวินิจฉัยและเวชศาสตร์นิวเคลียร์) ตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย) จำนวน ๓ อัตรา ตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติงานรักษาความสะอาด) จำนวน ๑ อัตรา 27 ต.ค. 2560 153
 ประกาศกรมการเเพทย์ เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 6 ก.ย. 2560 246
# เรื่อง วันที่ จำนวน
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 icon new 13 ธ.ค. 2560 3
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 8 ธ.ค. 2560 21
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธ.ค. 2560 23
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ต.ค. 2560 94
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจพิเศษด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) จำนวน ๗๐ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 ต.ค. 2560 54
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริษัทเอกชน ซักผ้า อบผ้า รีดผ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 ต.ค. 2560 54
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริษัทเอกชนดูแล บำรุงรักษา สวนหย่อม สนามหญ้าและต้นไม้ของโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ต.ค. 2560 178
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจพิเศษด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) จำนวน 70 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ต.ค. 2560 311
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างเหมาบริษัทเอกชนดูแล บำรุงรักษา สวนหย่อม สนามหญ้าและต้นไม้ของโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2561 6 ต.ค. 2560 160
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริษัทเอกชน ซักผ้า อบผ้า รีดผ้า ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 ต.ค. 2560 50
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 5 ต.ค. 2560 78
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจพิเศษด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) จำนวน 70 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศวันที่ 3 ตุลาคม 2560 สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์วันที่ 6 ตุลาคม 2560 3 ต.ค. 2560 141
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 29 ก.ย. 2560 80
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การ จ้างเหมาบริการตรวจพิเศษด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) จำนวน 70 รายการ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2560 75
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 29 ก.ย. 2560 79
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจ้างเหมาบริการตรวจพิเศษด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) จำนวน 70 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 29 ก.ย. 2560 70
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจ้างเหมาบริษัทเอกชน ซักผ้า อบผ้า รีดผ้า ประจำปีงบประมาณ 2561ประจำเดือน ตุลาคม 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2560 76
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 29 ก.ย. 2560 77
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริษัทเอกชน ซักผ้า อบผ้า รีดผ้า ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1 รายการ 27 ก.ย. 2560 57
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาบริษัทเอกชน ซักผ้า อบผ้า รีดผ้า ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1 รายการ 27 ก.ย. 2560 74
# เรื่อง วันที่ จำนวน
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด (ฉลากยา) 1 รายการ วงเงิน 46,545 บาท 8 ธ.ค. 2560 6
 ประกาศผู้ชนะโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟประดับ 10 รายการ วงเงิน 99,780 บาท 4 ธ.ค. 2560 16
 ประกาศผู้ชนะโครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (เครื่อง Aroma therapy ขนาด 500ml) วงเงิน 20,700 บาท 4 ธ.ค. 2560 12
 ประกาศผู้ชนะโครงการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ AVAGARD SOL US WEDGE BOTTLE8EA วงเงิน8,560 บาท 4 ธ.ค. 2560 13
 ประกาศผู้ชนะโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ระบบเรียกพยาบาล) วงเงิน 94,980 บาท 4 ธ.ค. 2560 14
 ปรกาศผู้ชนะโครงการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ BIOPSY NEEDLE วงเงิน 35,310 บาท 4 ธ.ค. 2560 15
 ประกาศผู้ชนะโครงการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ SOLENOID วงเงิน 35,200 บาท 4 ธ.ค. 2560 11
 ประกาศผู้ชนะโครงการจัดซื้อวัสดุอื่นๆ (อะไหล่ลิฟต์) 2 รายการ วงเงิน 8,560 บาท 4 ธ.ค. 2560 13
 ประกาศผู้ชนะโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องผนึกซองบรรจุเวชภัณฑ์ 1 เครื่อง วงเงิน 21,800 บาท 4 ธ.ค. 2560 9
 ประกาศผู้ชนะโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ตำกว่าเกณฑ์สำนักงาน เก้าาอี้นั่งทำงาน 1 รายการ วงเงิน 19,800 บาท 4 ธ.ค. 2560 16
 ประกาศผู้ชนะโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ตำกว่าเกณฑ์สำนักงาน พัดลมโคจร 1 รายการ วงเงิน 5,950 บาท 4 ธ.ค. 2560 9
 ประกาศผู้ชนะโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าฯ (อะไหล่ซ่อมแซมประตูอัตโนมัติ) 3 รายการ วงเงิน 9,500 บาท 4 ธ.ค. 2560 10
 ประกาศผู้ชนะโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า 3 รายการ วงเงิน 5,600 บาท 4 ธ.ค. 2560 9
 ประกาศผู้ชนะโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาฯ ระบบกล้องวงจรปิด 1 ระบบ (คลังยา) วงเงิน 98,000 บาท 4 ธ.ค. 2560 10
 ประกาศผู้ชนะโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์งานบ้านงานครัว 2 รายการ วงเงิน 12,330 บาท 4 ธ.ค. 2560 8
 ประกาศผู้ชนะโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับงานซ่อมบำรุง 29 รายการ วงเงิน 44,056 บาท 4 ธ.ค. 2560 10
# เรื่อง วันที่ จำนวน
 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 29 พ.ย. 2560 34
 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ส่งข้อมูลถึงฝ่ายแผนงานและประเมินผล ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2560 21 พ.ย. 2560 134
 ไฟล์แผนเงินบำรุง ปี 2562 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี กรุณาส่งข้อมูลถึงฝ่ายแผนงานและประเมินผล E-Mail: plan_uboncancer@hotmail.com ภายในวันที่ 15 ธค 60 21 พ.ย. 2560 39
 บัญชีตัวชี้วัดเปรียบเทียบโครงการ THIP ปีงบประมาณ 2561 4 ต.ค. 2560 668
 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561 2 ต.ค. 2560 100
 แบบประเมินค่างานลักษณะงานวิจัยและพัฒนา 2 ต.ค. 2560 60
 ฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ (ระหว่างเดือนเมษายน ? กันยายน ๒๕๖๐) กรุณานำส่งข้อมูลถึงฝ่ายแผนงานและประเมินผล ภายในวันศุกร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ มี 2 ไฟล์นะคะพี่สำหรับฟอร์มรายงานนโยบายกำกับ 12 ก.ย. 2560 62
 ฟอร์มแบบรายงานแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมการแพทย์ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๓ (ตั้งแต่ ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐) รอบ ๑๒ เดือน กรุณานำส่งข้อมูลถึงฝ่ายแผนงานและประเมินผล ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ 12 ก.ย. 2560 79
 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน คำรับรองการปฏิบัติราชการของโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 12 ก.ย. 2560 112
 แบบฟอร์มการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล IDP 7 ก.ย. 2560 74
 แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด ปี 2560 รอบ 9 เดือน 22 ส.ค. 2560 87
 หลักสูตรฝึกอบรม HA ประจำปีงบประมาณ 2561 8 ส.ค. 2560 287
 แบบฟอร์มการส่งแผนงาน/โครงการ (ร่าง) แผนพัฒนาบุคลากรกรมการแพทย์ 4 ปี (2561 - 2564) 21 ก.ค. 2560 114
 แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ส่งข้อมูลถึงฝ่ายแผนงานฯ ภายในวันที่ 31 ก.ค.60 23 มิ.ย. 2560 143
 เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมระยะสั้นการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด รุ่นที่7/2560 ระหว่างวันที่ 17-28 กรกฎาคม 2560 ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 16 มิ.ย. 2560 122
 ฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดปี2560-มะเร็งอุบลฯรอบ6เดือนล่าสุด 14 มี.ค. 2560 359
 แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (รอบ ๖ เดือนหลัง) ส่งข้อมูลที่ฝ่ายแผนงานฯ ภายใน 3 เม.ย.60 8 มี.ค. 2560 150
 template power point นำเสนอเยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวัง 1 ก.พ. 2560 216
 คู่มือการให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ฉบับที่8 เริ่มใช้วันที่ 14 ธันวาคม 2559 12 ม.ค. 2560 237
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง การทำลายเอกสารเวชระเบียนผู้ป่วย 17 พ.ย. 2559 270
image
image
image
ภาพกิจกรรม
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น