พร้อมให้บริการด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan) ที่ทันสมัยในการวินิจฉัยโรคมะเร็ง
และตรวจติดตามการรักษาด้วยความถูกต้องแม่นยำและมีมาตรฐาน
image
image
image
image
image
คลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ
เปิดให้บริการทุกวันพุธ เวลา 13.00 - 16.00 น.
คลินิกกัญชาทางการแพทย์

image
image
image
image
image
image
image
image


ผู้ป่วยและครอบครัวที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคโรคมะเร็งเต้านมและรังไข่ที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม ควรปรึกษาคลินิกพันธุกรรมโรคมะเร็ง เพื่อพิจารณาตรวจยีน BRCA 1,2

1. เป็นมะเร็งเต้านมในสตรีอายุเท่ากับหรือน้อยกว่า 45 ปี
2. เป็นมะเร็งเต้านมในผู้ชายทุกอายุ
3. เป็นมะเร็งเต้านม 2 ข้าง
4. เป็นมะเร็งเต้านมชนิด tripple negative
5. เป็นมะเร็งรังไข่ , ท่อนำไข่ หรือ มะเร็งเยื่อบุช่องท้อง
6. พบมะเร็งเต้านมตั้งแต่ 2 คนในครอบครัวเดียวกัน

*** ผู้ที่มียีน BRCA 1 ,2 กลายพันธ์ มีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเต้านม 45-70% และมะเร็งรังไข่ 15-40% และสามารถถ่ายทอดทางพันธ์กรรมได้ ***
image
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP (เปิดการเชื่อมโยงเวลา 12.01-12.59 น. และ 17.01-08.59 น.)
สรุปผลรายงานประจำเดือน รพ.มะเร็งอุบลฯ.
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2564 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2564 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2564 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562
1.1.4 บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ,นอกธนาคารพาณิชย์ เอกสารรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ปี 2564 รายงานทางการเงิน งบทดลองปีงบประมาณ2564 ประจำเดือนกันยายน 2564 รายงานทางการเงิน งบทดลองปีงบประมาณ2564 ประจำเดือนสิงหาคม 2564 รายงานทางการเงิน งบทดลองปีงบประมาณ2564 ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 รายงานทางการเงิน งบทดลองปีงบประมาณ2564 ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 รายงานทางการเงิน งบทดลองปีงบประมาณ2564 ประจำเดือนมิถุนายน 2564 รายงานทางการเงิน งบทดลองปีงบประมาณ2564 ประจำเดือนเมษายน 2564 รายงานทางการเงิน งบทดลองปีงบประมาณ2564 ประจำเดือนมีนาคม 2564 รายงานทางการเงิน งบทดลองปีงบประมาณ2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 รายงานทางการเงิน งบทดลองปีงบประมาณ2564 ประจำเดือนมกราคม 2564 รายงานทางการเงิน งบทดลองปีงบประมาณ2564 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
ข่าวสาร
# เรื่อง วันที่ จำนวน
 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือสรรเป็นพนักงานช่วยเหลือคนไข้(รายคาบ) icon new 29 พ.ย. 2564 14
 ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานเปล 25 พ.ย. 2564 26
 ประกาศเรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 24 พ.ย. 2564 33
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ 24 พ.ย. 2564 37
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 24 พ.ย. 2564 62
 ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานเปล และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 17 พ.ย. 2564 43
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบในการดำเนินการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 16 พ.ย. 2564 41
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่องผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุชทั่วไป ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 15 พ.ย. 2564 97
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบในการดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นลูกจ้างรายคาบ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 10 พ.ย. 2564 80
 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธรณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร 10 พ.ย. 2564 42
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า 9 พ.ย. 2564 73
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิฺ์สอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์)และกำหนดวันเวลา สถานที่สอบ ในการดำเนินการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดกรมการแพทย์ 9 พ.ย. 2564 101
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานกระทราวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหารและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 3 พ.ย. 2564 70
 ประกาศกรมการแพทย์เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการดำเนินการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า 1 พ.ย. 2564 98
 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานเปล 1 พ.ย. 2564 75
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธนี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งในการดำเนินการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปและกำหนดวันเวลาสถานที่สอบ 29 ต.ค. 2564 161
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง ขยายรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ 28 ต.ค. 2564 58
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 27 ต.ค. 2564 66
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิฺ์สอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและกำหนดวันเวลา สถานที่สอบ ในการดำเนินการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร สังกัดกรมการแพทย์ 26 ต.ค. 2564 78
 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 26 ต.ค. 2564 94
# เรื่อง วันที่ จำนวน
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ทางรังสีร่วมรักษาของเต้านม จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) icon new 1 ธ.ค. 2564 0
 ยกเลิกประกาศเชิญชวน ซื้อชุดเลนส์ส่องตรวจโพรงจมูกจำนวน 1 ชุด (E-Bidding) icon new 30 พ.ย. 2564 2
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องเตรียมยาเคมีบำบัด ชั้น ๔ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง icon new 30 พ.ย. 2564 2
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งระบบเปิด-ปิด ประตูอัตโนมัติ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง icon new 30 พ.ย. 2564 2
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา Liposomal Doxorubicin hydrochloride 20 mg/10 ml injection. จำนวน 80 ขวด จำนวน 1 รายการ icon new 30 พ.ย. 2564 3
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้ายตู้ปลอดเชื้อ Biological Safety Cabinet (Class II) พร้อมชุด Canopy ต่อท่อดูดอากาศทิ้งออกนอกอาคาร จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ย. 2564 5
 ประกาศประกวดราคา จัดจ้างปรับปรุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 พ.ย. 2564 6
 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการตรวจพิเศษด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖5 จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 พ.ย. 2564 7
 ประกาศประกวดราคา ซื้อชุดเลนส์ส่องตรวจโพรงจมูก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 พ.ย. 2564 7
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ของเครื่องเร่งอนุภาคพร้อมชุดจำกัดลำรังสีแบบมัลติลีฟ 23 พ.ย. 2564 7
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งผนังไม้ลามิเนต จำนวน 1 งาน 23 พ.ย. 2564 7
 ประกาศประกวดราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Dacarbazine sterile pwdr ๕๐๐ mg. จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 พ.ย. 2564 16
 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ทางรังสีร่วมรักษาของเต้านม จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 พ.ย. 2564 23
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง 17 พ.ย. 2564 37
 ประกาศประกวดราคา ซื้อยา Liposomal Doxorubicin hydrochloride 20 mg/10 ml injection. จำนวน 80 ขวด จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 16 พ.ย. 2564 41
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจระบบทางเดินน้ำดีและตับอ่อนด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (EUS) โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 พ.ย. 2564 34
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบจัดเก็บและกระจายภาพทางการแพทย์ (PACS) และระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมระบบจัดเก็บข้อมูลมัลติมีเดียและเอกสารดิจิทัลทางการแพทย์ ชนิด Non-DICOM โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีฯ 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พ.ย. 2564 14
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔/๗๐g จำนวน ๕,๐๐๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พ.ย. 2564 12
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ mA แบบแขวนเพดานดิจิทัล ๑ จอรับภาพ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ๑ เครื่อง 8 พ.ย. 2564 13
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการตรวจพิเศษด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 งาน 8 พ.ย. 2564 17
# เรื่อง วันที่ จำนวน
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องฟอกอากาศ 1 รายการ วงเงิน 10,990 บาท 16 ม.ค. 2561 785
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้ออุปกรณ์ก่อสร้าง สำหรับงานซ่อมบำรุง 2 รายการ วงเงิน 10,490 บาท 16 ม.ค. 2561 746
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้ออุปกรณ์ก่อสร้าง (ซ่อมท่อประปา) 16 รายการ วงเงิน 6,618 บาท 16 ม.ค. 2561 776
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ พัดลม 2 รายการ วงเงิน 8,640 บาท 16 ม.ค. 2561 755
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ต่ำกว่าเกณฑ์ 1 รายการ วงเงิน 7,000 บาท 5 ม.ค. 2561 715
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาสอบเทียบเครื่องตู้ปลอดเชื้อ 1 รายการ วงเงิน 10,700 บาท 5 ม.ค. 2561 763
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สติกเกอร์ แบบม้วน (50 เมตร) 4 รายการ วงเงิน 13,160 บาท 21 ธ.ค. 2560 738
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า (อะไหล่) สำหรับซ่อมเครื่อง Boiler 1 รายการ วงเงิน 8,667 บาท 21 ธ.ค. 2560 722
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า (อะไหล่) สำหรับซ่อมเครื่องนึ่งฯ ยี่ห้อ Getinge 1 รายการ วงเงิน 71,262 บาท 21 ธ.ค. 2560 965
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา เปรย์ฆ่าเชื้อบนพื้นผิว I-SURF AF 1 ลิตร 1 รายการ วงเงิน 48,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 762
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา vitamin B1-6-12 1 รายการ วงเงิน 27,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 705
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา เคลกแซน ชนิดฉีด 60 มิลลิกรัม 2เข็มกล่อง 1 รายการ วงเงิน 72,546 บาท 18 ธ.ค. 2560 878
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Simethicone tab 80 mg 1 รายการ วงเงิน 22,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 838
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Potassium chloride injection 1 รายการ วงเงิน 60,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 938
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Lidocaine Hydrochloride solution 20 mg/ml 1 รายการ วงเงิน 85,500 บาท 18 ธ.ค. 2560 1278
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Gemfibrozil 300 mg 1 รายการ วงเงิน 5,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 1064
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Essential Phospholipids 150 mg 1 รายการ วงเงิน 84,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 719
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา ยา Acyclovir 200 mg.,Domperidone Maleate 10 mg,Glipizide 5 mg 3 รายการ วงเงิน 43,150 บาท 18 ธ.ค. 2560 856
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา ยา Cefazolin Sodium 1GM,Ceftriaxone Sod. 1 gm. 2 รายการ วงเงิน 46,450 บาท 18 ธ.ค. 2560 1030
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Anepol Inj.200 mg.20ml. 1 รายการ วงเงิน 8,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 963
# เรื่อง วันที่ จำนวน
 การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2565 25 พ.ย. 2564 7
 แผนพัฒนาบุคคลากร (Human Resource Development Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 15 พ.ย. 2564 36
 ประกาศเผยแพร่แผนชุดเลนส์ส่องตรวจโพรงจมูก จำนวน 1 ชุด 11 พ.ย. 2564 22
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องติดสติกเกอร์บาร์โค้ดฯ จำนวน 2 เครื่อง 5 พ.ย. 2564 28
 แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 3 พ.ย. 2564 10
 ประกาศเลื่อนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 รพ.ขอเลื่อนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทั้งผู้ที่มีนัดฉีดเข็มที่1 และผู้ที่มีนัดฉีดเข็มที่2 จากเดิมวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 เลื่อนเป็นศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00น. ถึง 12.00น. 21 ต.ค. 2564 34
 คำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2564 19 ต.ค. 2564 25
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบซี-อาร์ม รุ่น OEC 7900 แบบรวมอะไหล่ จำนวน 1 เครื่อง 27 ก.ย. 2564 38
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูงชนิดสองพลังงานพร้อมชุดบังคับลำรังสี (High Energy Linear Accelerator with Collimator) รุ่น Oncor Impression Plus ยี่ห้อซีเมนต์ แบบรวมอะไหล่ จำนวน 1 เครื่อง 27 ก.ย. 2564 36
 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน1 รายการ Bevacizumab100mg/4ml concentrate for solution for infution 4ml vial 20 ก.ย. 2564 55
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องฉีดสารทึบรังสี BAYER ยี่ห้อ Medrad รุ่น Stellant จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 3 ก.ย. 2564 55
 ประผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคปชนิดภาพดิจิตอล ยี่ห้อ TOSHIBA รุ่น KXO-80XP (Winscope Plessart Ex8) จำนวน 1 เครื่อง (แบบไม่รวมอะไหล่) 1 ก.ย. 2564 74
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล ยี่ห้อ CANON รุ่น CXDI-๗๐๑C และเครื่องเอกซเรย์ ยี่ห้อ SEDECAl รุ่น SM-๒๐HF จำนวน ๑ เครื่อง (แบบไม่รวมอะไหล่) 30 ส.ค. 2564 53
 ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างดูแลและบำรุงรักษา Maintenance กลุ่มงานรังสีรักษา จำนวน 2 โครงการ 17 ส.ค. 2564 66
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างระบบปรับอากาศ งานจ่ายกลาง (อาคารบริการและจอดรถ) 5 ส.ค. 2564 78
 ประกาศเผยแพร่แผนจ้างเหมาบริการตรวจวัดความหนาแน่นมวลกระดูก (BONE DENSITY) ประจำปีงบประมาณ 2565 5 ส.ค. 2564 70
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง การกำหนดมาตรการควบคุมความปลอดภัยในการจัดรับ - ส่งอาหารและไปรษณียภัณฑ์ พ.ศ. 2564 4 ส.ค. 2564 70
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างดูแลและบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ กลุ่มงานรังสีรักษา จำนวน 5 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2565 4 ส.ค. 2564 50
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2564 27 ก.ค. 2564 72
 ฟอร์มรายงานผล,ผู้รับผิดชอบและผู้รายงานตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ 2564 รอบ 12 เดือน 27 ก.ค. 2564 95
หน่วยงานภาครัฐ
image
แบนำส่ง HPV DNA Test
ต้นทุนต่อหน่วย/ผลผลิตประจำปี
image
image
image
ประชาสัมพันธ์
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น