วีดีทัศน์แนะนําโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
เอกสาร/คู่มือ/งานวิจัย สำหรับประชาชน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP (เปิดการเชื่อมโยงเวลา 12.01-12.59 น. และ 17.01-08.59 น.)
สรุปผลรายงานประจำเดือน รพ.มะเร็งอุบลฯ.
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีเรื่อง สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2561 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2559 ประจำปีงบประมาณ 2560 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ประจำปีงบประมาณ 2560
รายงานทางการเงิน งบทดทองประจำเดือนเพฤษภาคม 2563 รายงานทางการเงิน งบทดทองประจำเดือนเมษายน 2563 รายงานทางการเงิน งบทดทองประจำเดือนมีนาคม 2563 รายงานทางการเงิน งบทดทองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 รายงานทางการเงิน งบทดทองประจำเดือนมกราคม 2563 รายงานทางการเงิน งบทดทองประจำเดือนธันวาคม 2562 รายงานทางการเงิน งบทดทองประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 รายงานทางการเงิน งบทดทองประจำเดือนตุลาคม 2562 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองราชการ ประจำเดือนกันยายน 2562 รายงานทางการเงิน งบทดทองประจำเดือนกันยายน 2562 รายงานทางการเงิน งบทดทองประจำเดือนสิงหาคม 2562 รายงานทางการเงิน งบทดทองประจำเดือนกรกฎาคม 2562
ข่าวสาร
# เรื่อง วันที่ จำนวน
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพและพนักงานบริการ(รักษาความสะอาด) 10 ก.ค. 2563 29
 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ 10 ก.ค. 2563 69
 ประกาศกรมการแพทย์เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานบริการและพยาบาลวิชาชีพ 30 มิ.ย. 2563 118
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 29 มิ.ย. 2563 118
 ประกาศกรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพและพนักงานบริการ 15 มิ.ย. 2563 307
 ประกาศกรมการแพทย์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 15 มิ.ย. 2563 238
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่องขอเปลี่ยนแปลง สถานที่สอบ ในการดำเนินการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 5 มิ.ย. 2563 170
 ประกาศกรมการแพทย์เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณะสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 1 มิ.ย. 2563 291
 ประกาศกรมการแพทย์เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ 25 พ.ค. 2563 95
 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลและพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 22 พ.ค. 2563 183
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 18 พ.ค. 2563 301
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพยาบาล และช่วยเหลือคนไข้ 14 พ.ค. 2563 231
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักรังสีการแพทย์ 13 พ.ค. 2563 112
 ประกาศกรมการแพทย์ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเทคนิค 8 พ.ค. 2563 120
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในการดำเนินการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งตำแหน่งต่างๆ สังกัดกรมการแพทย์ 5 พ.ค. 2563 262
 รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา 5 พ.ค. 2563 122
 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา 29 เม.ย. 2563 483
 ประกาศกรมการแพทย์เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งนายช่างเทคนิค สังกัดกรมการแพทย์และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 28 เม.ย. 2563 141
 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2อัตรา 8 เม.ย. 2563 572
 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค ๒ อัตรา 3 เม.ย. 2563 159
# เรื่อง วันที่ จำนวน
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียงผ่าตัดทางด้านศัลยกรรมทั่วไป ระบบไฟฟ้า พร้อมรีโมทคอนโทรล จำนวน ๑ เตียง 5 มิ.ย. 2563 31
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งระบบท่อลมรับ ? ส่งเอกสารและพัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ ระบบ ๘ สถานีรับ ? ส่ง 4 มิ.ย. 2563 35
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา-Bevacizumab-100mg.vial-และยา-Irinotecan-hydrochloride-100mg.vial 2 มิ.ย. 2563 76
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นสแตนเลส ระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า 29 พ.ค. 2563 36
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องตรวจวิเคราะห์ปริมาณลำรังสีแบบสามมิติ 26 พ.ค. 2563 32
 ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดทางด้านศัลยกรรมทั่วไป ระบบไฟฟ้า พร้อมรีโมทคอนโทรล จำนวน ๑ เตียง 22 พ.ค. 2563 37
 ประกาศประกวดราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Bevacizumab ขนาด 100 mg.vial และยา Irinotecan hydrochloride ขนาด 100 mg.vial จำนวน 2 รายการ 20 พ.ค. 2563 45
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ขนาดไม่น้อยกว่า 1000 mA แบบแขวนเพดานฯ 19 พ.ค. 2563 52
 ประกาศประกวดราคาจัดจ้างเหมาติดตั้งระบบท่อลมรับ ? ส่งเอกสารและพัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ ระบบ 18 พ.ค. 2563 38
 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถเข็นสแตนเลส ระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า 12 พ.ค. 2563 37
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติฯ จำนวน 2 เครื่อง 27 เม.ย. 2563 47
 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Imatinib 400 13 เม.ย. 2563 74
 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ขนาดไม่น้อยกว่า 1000 mA แบบแขวนเพดานดิจิตอลฯ 7 เม.ย. 2563 55
 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 780 ลิตรฯ 7 เม.ย. 2563 63
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ 3 เม.ย. 2563 56
 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการของบุคลากรฯ 31 มี.ค. 2563 50
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจ 26 มี.ค. 2563 53
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) 24 มี.ค. 2563 64
 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ขนาดไม่น้อยกว่า 1000 mA ฯ 16 มี.ค. 2563 67
 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อฯ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 780 ลิตรฯ 16 มี.ค. 2563 62
# เรื่อง วันที่ จำนวน
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องฟอกอากาศ 1 รายการ วงเงิน 10,990 บาท 16 ม.ค. 2561 442
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้ออุปกรณ์ก่อสร้าง สำหรับงานซ่อมบำรุง 2 รายการ วงเงิน 10,490 บาท 16 ม.ค. 2561 424
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้ออุปกรณ์ก่อสร้าง (ซ่อมท่อประปา) 16 รายการ วงเงิน 6,618 บาท 16 ม.ค. 2561 439
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ พัดลม 2 รายการ วงเงิน 8,640 บาท 16 ม.ค. 2561 425
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ต่ำกว่าเกณฑ์ 1 รายการ วงเงิน 7,000 บาท 5 ม.ค. 2561 403
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาสอบเทียบเครื่องตู้ปลอดเชื้อ 1 รายการ วงเงิน 10,700 บาท 5 ม.ค. 2561 452
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สติกเกอร์ แบบม้วน (50 เมตร) 4 รายการ วงเงิน 13,160 บาท 21 ธ.ค. 2560 446
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า (อะไหล่) สำหรับซ่อมเครื่อง Boiler 1 รายการ วงเงิน 8,667 บาท 21 ธ.ค. 2560 406
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า (อะไหล่) สำหรับซ่อมเครื่องนึ่งฯ ยี่ห้อ Getinge 1 รายการ วงเงิน 71,262 บาท 21 ธ.ค. 2560 626
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา เปรย์ฆ่าเชื้อบนพื้นผิว I-SURF AF 1 ลิตร 1 รายการ วงเงิน 48,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 447
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา vitamin B1-6-12 1 รายการ วงเงิน 27,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 417
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา เคลกแซน ชนิดฉีด 60 มิลลิกรัม 2เข็มกล่อง 1 รายการ วงเงิน 72,546 บาท 18 ธ.ค. 2560 562
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Simethicone tab 80 mg 1 รายการ วงเงิน 22,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 553
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Potassium chloride injection 1 รายการ วงเงิน 60,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 659
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Lidocaine Hydrochloride solution 20 mg/ml 1 รายการ วงเงิน 85,500 บาท 18 ธ.ค. 2560 768
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Gemfibrozil 300 mg 1 รายการ วงเงิน 5,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 778
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Essential Phospholipids 150 mg 1 รายการ วงเงิน 84,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 417
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา ยา Acyclovir 200 mg.,Domperidone Maleate 10 mg,Glipizide 5 mg 3 รายการ วงเงิน 43,150 บาท 18 ธ.ค. 2560 567
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา ยา Cefazolin Sodium 1GM,Ceftriaxone Sod. 1 gm. 2 รายการ วงเงิน 46,450 บาท 18 ธ.ค. 2560 736
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Anepol Inj.200 mg.20ml. 1 รายการ วงเงิน 8,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 600
# เรื่อง วันที่ จำนวน
 แบบฟอร์มการทบทวนและปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2/2563 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ขอความกรุณาท่านโปรดส่งข้อมูลให้งานยุทธศาสตร์ฯ ทาง E-mail : plan.ubch@gmail.com ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 29 มิ.ย. 2563 24
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดคอมพิวเตอร์แบบพกพา สำหรับเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นภาพดิจิตอล 18 มิ.ย. 2563 18
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียงผู้ป่วยไฟฟ้าแบบปรับได้ จำนวน ๓ เตียง 18 มิ.ย. 2563 17
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 17 มิ.ย. 2563 31
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่องการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 17 มิ.ย. 2563 29
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่องการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 17 มิ.ย. 2563 26
 การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 27 พ.ค. 2563 54
 การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 22 พ.ค. 2563 42
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเตียงผ่าตัดทางด้านศัลยกรรมทั่วไป 22 พ.ค. 2563 37
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Bevacizumab ขนาด 100 mg.vial และยา Irinotecan hydrochloride ขนาด 100 mg.vial จำนวน 2 รายการ 19 พ.ค. 2563 37
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องเร่งอนุภาคพร้อมชุดจำกัดลำรังสีแบบมัลติลีฟ รวมทั้งระบบเครือข่าย จำนวน ๔ รายการ 18 พ.ค. 2563 26
 ประกาศแผนฯเพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ จ้างเหมาติดตั้งระบบท่อลมรับ ? ส่งเอกสารและพัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ ระบบ 18 พ.ค. 2563 32
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิด 5 หัวตรวจ 13 พ.ค. 2563 33
 ายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำเดือนเมษายน 2563 ขอความกรุณาท่านโปรดส่งข้อมูลให้งานยุทธศาสตร์และแผนงาน ทาง E-mail : plan.ubch@gmail.com ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 13 พ.ค. 2563 55
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อรถเข็นสแตนเลส ระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า จำนวน 6 คัน 30 เม.ย. 2563 46
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 400 KVA พร้อมติดตั้ง 29 เม.ย. 2563 45
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Imatinib 29 เม.ย. 2563 37
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ 3D Monitor จำนวน 1 เครื่อง 29 เม.ย. 2563 38
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงห้องพิเศษรวม+ห้องน้ำ 24 เม.ย. 2563 43
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงอาคารจ่ายกลาง (หลังใหม่) 24 เม.ย. 2563 45
ภาพกิจกรรม
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น