วีดีทัศน์แนะนําโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP (เปิดการเชื่อมโยงเวลา 12.01-12.59 น. และ 17.01-08.59 น.)
สรุปผลรายงานประจำเดือน รพ.มะเร็งอุบลฯ.
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีเรื่อง สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2561 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2559 ประจำปีงบประมาณ 2560 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ประจำปีงบประมาณ 2560
รายงานทางการเงิน งบทดทองประจำเดือนมิถุนายน 2563 รายงานทางการเงิน งบทดทองประจำเดือนเพฤษภาคม 2563 รายงานทางการเงิน งบทดทองประจำเดือนเมษายน 2563 รายงานทางการเงิน งบทดทองประจำเดือนมีนาคม 2563 รายงานทางการเงิน งบทดทองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 รายงานทางการเงิน งบทดทองประจำเดือนมกราคม 2563 รายงานทางการเงิน งบทดทองประจำเดือนธันวาคม 2562 รายงานทางการเงิน งบทดทองประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 รายงานทางการเงิน งบทดทองประจำเดือนตุลาคม 2562 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองราชการ ประจำเดือนกันยายน 2562 รายงานทางการเงิน งบทดทองประจำเดือนกันยายน 2562 รายงานทางการเงิน งบทดทองประจำเดือนสิงหาคม 2562
ข่าวสาร
# เรื่อง วันที่ จำนวน
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์)ตำแหน่งพนักงานบริการ 1 อัตรา รปภ.3 อัตรา 21 ก.ค. 2563 68
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพและพนักงานบริการ(รักษาความสะอาด) 10 ก.ค. 2563 178
 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ 10 ก.ค. 2563 166
 ประกาศกรมการแพทย์เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานบริการและพยาบาลวิชาชีพ 30 มิ.ย. 2563 181
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 29 มิ.ย. 2563 163
 ประกาศกรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพและพนักงานบริการ 15 มิ.ย. 2563 355
 ประกาศกรมการแพทย์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 15 มิ.ย. 2563 259
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่องขอเปลี่ยนแปลง สถานที่สอบ ในการดำเนินการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 5 มิ.ย. 2563 192
 ประกาศกรมการแพทย์เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณะสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 1 มิ.ย. 2563 320
 ประกาศกรมการแพทย์เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ 25 พ.ค. 2563 119
 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลและพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 22 พ.ค. 2563 211
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 18 พ.ค. 2563 323
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพยาบาล และช่วยเหลือคนไข้ 14 พ.ค. 2563 257
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักรังสีการแพทย์ 13 พ.ค. 2563 132
 ประกาศกรมการแพทย์ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเทคนิค 8 พ.ค. 2563 141
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในการดำเนินการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งตำแหน่งต่างๆ สังกัดกรมการแพทย์ 5 พ.ค. 2563 278
 รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา 5 พ.ค. 2563 137
 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา 29 เม.ย. 2563 499
 ประกาศกรมการแพทย์เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งนายช่างเทคนิค สังกัดกรมการแพทย์และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 28 เม.ย. 2563 157
 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2อัตรา 8 เม.ย. 2563 598
# เรื่อง วันที่ จำนวน
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียงผ่าตัดทางด้านศัลยกรรมทั่วไป ระบบไฟฟ้า พร้อมรีโมทคอนโทรล จำนวน ๑ เตียง 5 มิ.ย. 2563 51
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งระบบท่อลมรับ ? ส่งเอกสารและพัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ ระบบ ๘ สถานีรับ ? ส่ง 4 มิ.ย. 2563 57
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา-Bevacizumab-100mg.vial-และยา-Irinotecan-hydrochloride-100mg.vial 2 มิ.ย. 2563 100
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นสแตนเลส ระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า 29 พ.ค. 2563 53
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องตรวจวิเคราะห์ปริมาณลำรังสีแบบสามมิติ 26 พ.ค. 2563 53
 ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดทางด้านศัลยกรรมทั่วไป ระบบไฟฟ้า พร้อมรีโมทคอนโทรล จำนวน ๑ เตียง 22 พ.ค. 2563 58
 ประกาศประกวดราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Bevacizumab ขนาด 100 mg.vial และยา Irinotecan hydrochloride ขนาด 100 mg.vial จำนวน 2 รายการ 20 พ.ค. 2563 64
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ขนาดไม่น้อยกว่า 1000 mA แบบแขวนเพดานฯ 19 พ.ค. 2563 68
 ประกาศประกวดราคาจัดจ้างเหมาติดตั้งระบบท่อลมรับ ? ส่งเอกสารและพัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ ระบบ 18 พ.ค. 2563 59
 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถเข็นสแตนเลส ระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า 12 พ.ค. 2563 55
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติฯ จำนวน 2 เครื่อง 27 เม.ย. 2563 67
 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Imatinib 400 13 เม.ย. 2563 94
 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ขนาดไม่น้อยกว่า 1000 mA แบบแขวนเพดานดิจิตอลฯ 7 เม.ย. 2563 74
 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 780 ลิตรฯ 7 เม.ย. 2563 81
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ 3 เม.ย. 2563 75
 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการของบุคลากรฯ 31 มี.ค. 2563 55
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจ 26 มี.ค. 2563 64
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) 24 มี.ค. 2563 70
 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ขนาดไม่น้อยกว่า 1000 mA ฯ 16 มี.ค. 2563 73
 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อฯ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 780 ลิตรฯ 16 มี.ค. 2563 67
# เรื่อง วันที่ จำนวน
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องฟอกอากาศ 1 รายการ วงเงิน 10,990 บาท 16 ม.ค. 2561 458
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้ออุปกรณ์ก่อสร้าง สำหรับงานซ่อมบำรุง 2 รายการ วงเงิน 10,490 บาท 16 ม.ค. 2561 433
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้ออุปกรณ์ก่อสร้าง (ซ่อมท่อประปา) 16 รายการ วงเงิน 6,618 บาท 16 ม.ค. 2561 451
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ พัดลม 2 รายการ วงเงิน 8,640 บาท 16 ม.ค. 2561 438
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ต่ำกว่าเกณฑ์ 1 รายการ วงเงิน 7,000 บาท 5 ม.ค. 2561 416
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาสอบเทียบเครื่องตู้ปลอดเชื้อ 1 รายการ วงเงิน 10,700 บาท 5 ม.ค. 2561 463
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สติกเกอร์ แบบม้วน (50 เมตร) 4 รายการ วงเงิน 13,160 บาท 21 ธ.ค. 2560 456
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า (อะไหล่) สำหรับซ่อมเครื่อง Boiler 1 รายการ วงเงิน 8,667 บาท 21 ธ.ค. 2560 416
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า (อะไหล่) สำหรับซ่อมเครื่องนึ่งฯ ยี่ห้อ Getinge 1 รายการ วงเงิน 71,262 บาท 21 ธ.ค. 2560 636
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา เปรย์ฆ่าเชื้อบนพื้นผิว I-SURF AF 1 ลิตร 1 รายการ วงเงิน 48,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 456
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา vitamin B1-6-12 1 รายการ วงเงิน 27,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 428
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา เคลกแซน ชนิดฉีด 60 มิลลิกรัม 2เข็มกล่อง 1 รายการ วงเงิน 72,546 บาท 18 ธ.ค. 2560 570
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Simethicone tab 80 mg 1 รายการ วงเงิน 22,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 560
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Potassium chloride injection 1 รายการ วงเงิน 60,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 668
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Lidocaine Hydrochloride solution 20 mg/ml 1 รายการ วงเงิน 85,500 บาท 18 ธ.ค. 2560 794
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Gemfibrozil 300 mg 1 รายการ วงเงิน 5,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 787
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Essential Phospholipids 150 mg 1 รายการ วงเงิน 84,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 429
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา ยา Acyclovir 200 mg.,Domperidone Maleate 10 mg,Glipizide 5 mg 3 รายการ วงเงิน 43,150 บาท 18 ธ.ค. 2560 577
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา ยา Cefazolin Sodium 1GM,Ceftriaxone Sod. 1 gm. 2 รายการ วงเงิน 46,450 บาท 18 ธ.ค. 2560 746
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Anepol Inj.200 mg.20ml. 1 รายการ วงเงิน 8,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 624
# เรื่อง วันที่ จำนวน
 แบบฟอร์มแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โปรดนำส่งเอกสารและไฟล์ข้อมูลให้งานยุทธศาสตร์และแผนงาน โทร. 7627,7628 ภายในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 E-mail : plan.ubch@gmail.com 3 ส.ค. 2563 51
 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปองค์กร (Reform) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี รอบ 12 เดือน ส่งข้อมูลให้งานยุทธศาสตร์ฯภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 3 ส.ค. 2563 41
 แบบฟอร์มรายผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน ส่งข้อมูลให้งานยุทธศาสตร์ฯภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 3 ส.ค. 2563 20
 แบบฟอร์มการทบทวนและปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ครั้งที่ 2/2563 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ขอความกรุณาท่านโปรดส่งข้อมูลให้งานยุทธศาสตร์ฯ ทาง E-mail : plan.ubch@gmail.com ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 29 มิ.ย. 2563 47
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดคอมพิวเตอร์แบบพกพา สำหรับเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นภาพดิจิตอล 18 มิ.ย. 2563 38
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียงผู้ป่วยไฟฟ้าแบบปรับได้ จำนวน ๓ เตียง 18 มิ.ย. 2563 37
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 17 มิ.ย. 2563 54
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่องการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 17 มิ.ย. 2563 50
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่องการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 17 มิ.ย. 2563 56
 การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 27 พ.ค. 2563 76
 การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 22 พ.ค. 2563 65
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเตียงผ่าตัดทางด้านศัลยกรรมทั่วไป 22 พ.ค. 2563 61
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Bevacizumab ขนาด 100 mg.vial และยา Irinotecan hydrochloride ขนาด 100 mg.vial จำนวน 2 รายการ 19 พ.ค. 2563 51
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องเร่งอนุภาคพร้อมชุดจำกัดลำรังสีแบบมัลติลีฟ รวมทั้งระบบเครือข่าย จำนวน ๔ รายการ 18 พ.ค. 2563 41
 ประกาศแผนฯเพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ จ้างเหมาติดตั้งระบบท่อลมรับ ? ส่งเอกสารและพัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ ระบบ 18 พ.ค. 2563 54
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิด 5 หัวตรวจ 13 พ.ค. 2563 51
 ายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำเดือนเมษายน 2563 ขอความกรุณาท่านโปรดส่งข้อมูลให้งานยุทธศาสตร์และแผนงาน ทาง E-mail : plan.ubch@gmail.com ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 13 พ.ค. 2563 77
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อรถเข็นสแตนเลส ระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า จำนวน 6 คัน 30 เม.ย. 2563 67
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 400 KVA พร้อมติดตั้ง 29 เม.ย. 2563 56
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Imatinib 29 เม.ย. 2563 52
ภาพกิจกรรม
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น