สรุปผลรายงานประจำเดือน รพ.มะเร็งอุบลฯ.
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีเรื่อง สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2561 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2559 ประจำปีงบประมาณ 2560 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ประจำปีงบประมาณ 2560
รายงานทางการเงิน งบทดทองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 รายงานทางการเงิน งบทดทองประจำเดือนมกราคม 2563 รายงานทางการเงิน งบทดทองประจำเดือนธันวาคม 2562 รายงานทางการเงิน งบทดทองประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 รายงานทางการเงิน งบทดทองประจำเดือนตุลาคม 2562 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองราชการ ประจำเดือนกันยายน 2562 รายงานทางการเงิน งบทดทองประจำเดือนกันยายน 2562 รายงานทางการเงิน งบทดทองประจำเดือนสิงหาคม 2562 รายงานทางการเงิน งบทดทองประจำเดือนกรกฎาคม 2562 รายงานทางการเงิน งบทดทองประจำเดือนมิถุนายน 2562 รายงานทางการเงิน งบทดทองประจำเดือนพฤษภาคม 2562 รายงานทางการเงิน งบทดทองประจำเดือนเมษายน 2562
image
แนวทางการวินิจฉัยโรคไข้เลือดออกเดงกี
สื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างสรรค์สังคมไม่ทนต่อการทุจริต
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ
# เรื่อง วันที่ จำนวน
 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค ๒ อัตรา icon new 3 เม.ย. 2563 9
 ประกาศกรมการแพทย์เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเทคนิค 30 มี.ค. 2563 25
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง เลื่อนการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างรายคาบตำแหน่งพนักงานบริการ (ล่ามภาษากัมพูชา) 25 มี.ค. 2563 22
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 24 มี.ค. 2563 45
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 23 มี.ค. 2563 46
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการดำเนินการสรรหาบุคคล เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งนายช่างเทคนิค สังกัดกรมการแพทย์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 23 มี.ค. 2563 32
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งในการดำเนินการคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานบริการ (ล่ามภาษากัมพูชา)และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 19 มี.ค. 2563 30
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในการดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ สังกัดกรมการแพทย์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 17 มี.ค. 2563 51
  ประกาศกรมการแพทย์เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการดำเนินการสรรหาบุคคล เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ สังกัดกรมการแพทย์และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 17 มี.ค. 2563 59
 ประกาศกรมการแพทย์เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในการดำเนินการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งนายช่างเทคนิค 13 มี.ค. 2563 62
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติ 12 มี.ค. 2563 38
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง บัญชีราบชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบตำแหน่งพนักงานนวด(คนพิการ) 12 มี.ค. 2563 20
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานบริการ (ล่ามภาษากัมพูชา) 11 มี.ค. 2563 33
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในการดำเนินการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ สังกัดกรมการแพทย์ 10 มี.ค. 2563 46
 ประกาศกรมการแพทย์ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 10 มี.ค. 2563 68
 ประกาศกรมการแพทย์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งในการดำเนินการสรรบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ สังกัดกรมการแพทย์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 4 มี.ค. 2563 117
 ประกาศกรมการแพทย์ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งในการดำเนินการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ในตำแหน่งพนักงานนวด(คนพิการ) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 28 ก.พ. 2563 39
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งในการดำเนินการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ สังกัดกรมการแพทย์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 27 ก.พ. 2563 95
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในการดำเนินการเลือกสารรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ สังกัดกรมการแพทย์ 27 ก.พ. 2563 101
 ประกาศกรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 3 อัตรา 26 ก.พ. 2563 91
# เรื่อง วันที่ จำนวน
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ icon new 3 เม.ย. 2563 5
 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการของบุคลากรฯ 31 มี.ค. 2563 11
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจ 26 มี.ค. 2563 10
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) 24 มี.ค. 2563 13
 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ขนาดไม่น้อยกว่า 1000 mA ฯ 16 มี.ค. 2563 24
 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อฯ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 780 ลิตรฯ 16 มี.ค. 2563 17
 ประกาศเชิญชวนซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 5 หัวตรวจ 16 มี.ค. 2563 22
 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Fluorouracil และ เวชภัณฑ์ยา Calcium รวมจำนวน 2 รายการ 11 มี.ค. 2563 17
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชุดตรวจหาเชื้อ Human Papilloma Virus DNA สำหรับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกพร้อมอุปกรณ์ 11 มี.ค. 2563 17
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ 11 มี.ค. 2563 18
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องล้างกล้องส่องตรวจชนิด ๒ หัว จำนวน ๑ เครื่อง 11 มี.ค. 2563 25
 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถเข็นสแตนเลส ระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า จำนวน ๔ คัน 10 มี.ค. 2563 31
 ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 1 เครื่อง 6 มี.ค. 2563 16
 ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) จำนวน 1 ระบบ 6 มี.ค. 2563 19
 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 งาน 5 มี.ค. 2563 19
  ร่างประกาศจ้าง และร่างเอกสาร ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) จำนวน ๑ ระบบ 2 มี.ค. 2563 22
 ประกวดราคาซื้อชุดตรวจหาเชื้อ Human Papilloma Virus DNA สำหรับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ 2 มี.ค. 2563 20
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 28 ก.พ. 2563 29
 ประกาศแผนฯเพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊สฯ 26 ก.พ. 2563 24
 ซื้อวัตถุดิบเพื่อประกอบอาหารคนไข้ รวม ๕ หมวด จำนวน ๑๗๐ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ม.ค. 2563 45
# เรื่อง วันที่ จำนวน
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องฟอกอากาศ 1 รายการ วงเงิน 10,990 บาท 16 ม.ค. 2561 372
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้ออุปกรณ์ก่อสร้าง สำหรับงานซ่อมบำรุง 2 รายการ วงเงิน 10,490 บาท 16 ม.ค. 2561 362
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้ออุปกรณ์ก่อสร้าง (ซ่อมท่อประปา) 16 รายการ วงเงิน 6,618 บาท 16 ม.ค. 2561 371
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ พัดลม 2 รายการ วงเงิน 8,640 บาท 16 ม.ค. 2561 361
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ต่ำกว่าเกณฑ์ 1 รายการ วงเงิน 7,000 บาท 5 ม.ค. 2561 338
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาสอบเทียบเครื่องตู้ปลอดเชื้อ 1 รายการ วงเงิน 10,700 บาท 5 ม.ค. 2561 382
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สติกเกอร์ แบบม้วน (50 เมตร) 4 รายการ วงเงิน 13,160 บาท 21 ธ.ค. 2560 385
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า (อะไหล่) สำหรับซ่อมเครื่อง Boiler 1 รายการ วงเงิน 8,667 บาท 21 ธ.ค. 2560 345
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า (อะไหล่) สำหรับซ่อมเครื่องนึ่งฯ ยี่ห้อ Getinge 1 รายการ วงเงิน 71,262 บาท 21 ธ.ค. 2560 542
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา เปรย์ฆ่าเชื้อบนพื้นผิว I-SURF AF 1 ลิตร 1 รายการ วงเงิน 48,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 405
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา vitamin B1-6-12 1 รายการ วงเงิน 27,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 373
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา เคลกแซน ชนิดฉีด 60 มิลลิกรัม 2เข็มกล่อง 1 รายการ วงเงิน 72,546 บาท 18 ธ.ค. 2560 520
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Simethicone tab 80 mg 1 รายการ วงเงิน 22,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 514
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Potassium chloride injection 1 รายการ วงเงิน 60,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 614
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Lidocaine Hydrochloride solution 20 mg/ml 1 รายการ วงเงิน 85,500 บาท 18 ธ.ค. 2560 660
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Gemfibrozil 300 mg 1 รายการ วงเงิน 5,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 735
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Essential Phospholipids 150 mg 1 รายการ วงเงิน 84,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 372
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา ยา Acyclovir 200 mg.,Domperidone Maleate 10 mg,Glipizide 5 mg 3 รายการ วงเงิน 43,150 บาท 18 ธ.ค. 2560 521
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา ยา Cefazolin Sodium 1GM,Ceftriaxone Sod. 1 gm. 2 รายการ วงเงิน 46,450 บาท 18 ธ.ค. 2560 692
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Anepol Inj.200 mg.20ml. 1 รายการ วงเงิน 8,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 533
# เรื่อง วันที่ จำนวน
 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Trastuzumab ขนาด ๔๔๐ mg.Vial icon new 3 เม.ย. 2563 4
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Trastuzumab ขนาด ๔๔๐ mg.Vial 30 มี.ค. 2563 6
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และวัสดุคอมพิวเตอร์ฯ 30 มี.ค. 2563 8
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Fluorouracil ขนาด ๑,๐๐๐ mg. และยา Calcium folinate vial ๓๐๐ mg. รวมจำนวน ๒ รายการ 27 มี.ค. 2563 9
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ งาน 19 มี.ค. 2563 22
 ฟอร์มรายงานผล นโยบายการกำกับองค์การที่ดี 2563 รอบ 6 เดือน 17 มี.ค. 2563 21
 " รายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ขอความกรุณาท่านโปรดส่งข้อมูลให้งานยุทธศาสตร์และแผนงาน ทาง E-mail : plan.ubch@gmail.com ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2563 " 16 มี.ค. 2563 22
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอ่างล้างและฆ่าเชื้อ Endoscope แบบ 5 อ่าง Endoscope Cleaning Sterilizing System 11 มี.ค. 2563 23
 ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงฯ 6 มี.ค. 2563 18
 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารฯ 4 มี.ค. 2563 26
 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุอาวุโสสถาบันมะเร็งแห่งชาติ (หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา) 3 มี.ค. 2563 30
 รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2562 27 ก.พ. 2563 20
 ประกาศแผนฯเพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ 26 ก.พ. 2563 23
 ประกาศแผนฯเพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ ชุดตรวจหาเชื้อ Human Papilloma Virus DNA 26 ก.พ. 2563 43
 ประกาศแผนฯเพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ ตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ฯ 26 ก.พ. 2563 15
 แบบฟอร์ม รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปองค์กร (Reform)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี รอบ 6 เดือน 26 ก.พ. 2563 27
 แบบฟอร์มรายงานผล ตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ 2563 รอบ 6 เดือน 17 ก.พ. 2563 40
 การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงาน นางวีรนุช เจียมบุญศรี นางวัชราภรณ์ สุทธศรี 13 ก.พ. 2563 35
 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 13 ก.พ. 2563 27
 การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อแต่ตั้งให้คำรงตำแหน่งสูงขึ้น สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ประโยชน์ ตามหนังสือสำนักงาน นางสาวขนิษฐา นามวงษ์ นางสาวพัชรินทร์ บุดดาลี 30 ม.ค. 2563 44
แบนำส่ง HPV DNA Test
ต้นทุนต่อหน่วย/ผลผลิตประจำปี
image
image
image
ภาพกิจกรรม
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น