วีดีทัศน์แนะนําโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
image
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รพ.มะเร็งอุบลฯ.
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2559 ประจำปีงบประมาณ 2560 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ประจำปีงบประมาณ 2560 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2559 ประจำปีงบประมาณ 2560 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2559 ประจำปีงบประมาณ 2559 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2559 ประจำปีงบประมาณ 2559 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ประจำปีงบประมาณ 2559 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2559 ประจำปีงบประมาณ 2559
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ
# เรื่อง วันที่ จำนวน
 ประกาศกรมการเเพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งบริการ (ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ icon new 22 ส.ค. 2560 0
 ประกาศกรมการเเพทย์ เรื่อง รายชื่อมีสิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปในตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในการดำเนินการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 18 ส.ค. 2560 56
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ด้านไฟฟ้า) ตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติงานรักษาความสะอาด) 16 ส.ค. 2560 81
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง ขอแจ้งว่าจะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรในวันพุธที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ 12 ส.ค. 2560 101
 ประกาศกรมการเเพทย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 8 ส.ค. 2560 146
 ประกาศกรมการเเพทย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา 7 ส.ค. 2560 329
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง เลื่อนวันที่สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ด้านไฟฟ้า) ตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติงานรักษาควาสะอาด) 7 ส.ค. 2560 64
 ประกาศกรมการเเพทย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักรังสีการเเพทย์ (ปฏิบัติงานกลุ่มงานรังสีวินิจฉัยฯ) จำนวน 1 อัตรา 7 ส.ค. 2560 171
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ด้านไฟฟ้า) ตำแหน่งพนักงานบริการ(ปฏิบัติงานรักษาความสะอาด) 4 ส.ค. 2560 185
 ประกาศกรมการเเพทย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 3 อัตรา 2 ส.ค. 2560 208
 ประกาศกรมการเเพทย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฎิบัติงานรักษาความปลอดภัย) จำนวน 2 อัตรา 2 ส.ค. 2560 311
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รายชื่่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ด้านไฟฟ้า) ตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติงานรักษาความสะอาด) 27 ก.ค. 2560 184
 ประการกรมการเเพทย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้และตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร 26 ก.ค. 2560 95
 ประกาศกรมการเเพทย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ในตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย) 21 ก.ค. 2560 84
 ประกาศกรมการเเพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 19 ก.ค. 2560 90
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 18 ก.ค. 2560 87
 ประกาศกรมการเเพทย์ เรื่องการประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักจัดการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งนายช่างเทคนิคด้านไฟฟ้า ตำแหน่งพนักงานบริการ(ปฏิบัติงานรักษาความสะอาด) 14 ก.ค. 2560 199
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร 12 ก.ค. 2560 83
 ประกาศกรมการเเพทย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักรังสีการเเพทย์ 26 มิ.ย. 2560 148
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา เเละตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา 23 มิ.ย. 2560 205
# เรื่อง วันที่ จำนวน
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้ออาหารผู้ป่วย รวม 5 หมวด จำนวน 170 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) icon new 22 ส.ค. 2560 1
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องซีทีสแกน ขนาดไม่น้อยกว่า 128 ภาพ ต่อการหมุน 1 รอบ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) icon new 21 ส.ค. 2560 8
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง เรื่อง ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้ออาหารผู้ป่วย รวม 5 หมวด จำนวน 170 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ 15 สิงหาคม 2560 วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ 18 สิงหาคม 2560 16 ส.ค. 2560 18
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ประกวดราคาซื้ออาหารผู้ป่วย รวม 5 หมวด จำนวน 170 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ส.ค. 2560 9
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง สอบราคาซื้อชุดคอมพิวเตอร์พร้อมจออ่านภาพเอกซเรย์ดิจิตัลขนาดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล 1 ชุด 16 ส.ค. 2560 17
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สอบราคาซื้อชุดคอมพิวเตอร์พร้อมจออ่านภาพเอกซเรย์ดิจิตัลขนาดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล 1 ชุด 16 ส.ค. 2560 8
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง ร่างประกาศ (TOR) ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องซีทีสแกน ขนาดไม่น้อยกว่า 128 ภาพ ต่อการหมุน 1 รอบ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ 4 สิงหาคม 2560 วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ 9 สิงหาคม 2560 4 ส.ค. 2560 38
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ประกวดราคาซื้อ เครื่องซีทีสแกน ขนาดไม่น้อยกว่า 128 ภาพ ต่อการหมุน 1 รอบ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 ส.ค. 2560 28
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้่อเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติ แบบ 2 ประตู จำนวน 1 เครื่อง โดยใช้เงินบำรุงโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ.2560 21 ก.ค. 2560 40
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติ แบบ 2 ประตู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีสอบราคา 21 ก.ค. 2560 38
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสีระดับสูง จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ก.ค. 2560 37
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 20 ก.ค. 2560 35
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 1 เครื่อง 22 มิ.ย. 2560 70
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีสอบราคา 22 มิ.ย. 2560 61
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสีระดับสูง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 มิ.ย. 2560 47
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคาร จำนวน 1 รายการ 20 มิ.ย. 2560 55
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสีระดับสูง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศวันที่ 14 มิถุนายน 2560 วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 19 มิถุนายน 2560 15 มิ.ย. 2560 47
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสีระดับสูง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 มิ.ย. 2560 58
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคาร จำนวน 1 รายการ 15 มิ.ย. 2560 68
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคาร จำนวน 1 รายการ 15 มิ.ย. 2560 51
# เรื่อง วันที่ จำนวน
 แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด ปี 2560 รอบ 9 เดือน icon new 22 ส.ค. 2560 4
 หลักสูตรฝึกอบรม HA ประจำปีงบประมาณ 2561 8 ส.ค. 2560 29
 แบบฟอร์มการส่งแผนงาน/โครงการ (ร่าง) แผนพัฒนาบุคลากรกรมการแพทย์ 4 ปี (2561 - 2564) 21 ก.ค. 2560 49
 แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ส่งข้อมูลถึงฝ่ายแผนงานฯ ภายในวันที่ 31 ก.ค.60 23 มิ.ย. 2560 58
 เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมระยะสั้นการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด รุ่นที่7/2560 ระหว่างวันที่ 17-28 กรกฎาคม 2560 ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 16 มิ.ย. 2560 64
 ฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดปี2560-มะเร็งอุบลฯรอบ6เดือนล่าสุด 14 มี.ค. 2560 255
 แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (รอบ ๖ เดือนหลัง) ส่งข้อมูลที่ฝ่ายแผนงานฯ ภายใน 3 เม.ย.60 8 มี.ค. 2560 90
 template power point นำเสนอเยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวัง 1 ก.พ. 2560 147
 คู่มือการให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ฉบับที่8 เริ่มใช้วันที่ 14 ธันวาคม 2559 12 ม.ค. 2560 166
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง การทำลายเอกสารเวชระเบียนผู้ป่วย 17 พ.ย. 2559 173
 ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ การประชุมระดับชาติด้านเวชสารสนเทศครั้งที่ 5 และการประชุมวิชาการสมาคมเวชสารสนเทศไทย Theme : การแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีขึ้น 23-25 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 10 ต.ค. 2559 192
 บัญชีตัวชี้วัดเปรียบเทียบโครงการ THIP ปีงบประมาณ 2560 7 ต.ค. 2559 2105
 แผนการอบรมหลักสูตรพัฒนาคุณภาพ ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ปีงบประมาณ 2560 23 ส.ค. 2559 426
 คู่มือการบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 1 ส.ค. 2559 711
 นโยบายและมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม ปี 57-60 29 มิ.ย. 2559 789
 ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2559 14 มิ.ย. 2559 315
 ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 (ทั้งโครงการเงินงบประมาณและโครงการเงินบำรุง) ประจำเดือน มิถุนายน 2559 14 มิ.ย. 2559 286
 แบบฟอร์มแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ส่งข้อมูลภายในวันที่ 30 มิ.ย. 59 8 มิ.ย. 2559 291
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Northeast Regional HA Forum ครั้งที่ 13 : "คุณภาพในทุกลมหายใจ" (Enjoy Quality Every Moment) ระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมพลูแมนขอนแก่น ราชาออคิด จ.ขอนแก่น 18 พ.ค. 2559 1313
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็ง เรื่อง หลัเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินที่กันไว้ 12 พ.ค. 2559 769
image
image
image
ภาพกิจกรรม
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น