พร้อมให้บริการด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan) ที่ทันสมัยในการวินิจฉัยโรคมะเร็ง
และตรวจติดตามการรักษาด้วยความถูกต้องแม่นยำและมีมาตรฐาน
image
image
image
image
image
คลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ
เปิดให้บริการทุกวันพุธ เวลา 13.00 - 16.00 น.
คลินิกกัญชาทางการแพทย์

image
image
image
image
image
image
image
image


ผู้ป่วยและครอบครัวที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคโรคมะเร็งเต้านมและรังไข่ที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม ควรปรึกษาคลินิกพันธุกรรมโรคมะเร็ง เพื่อพิจารณาตรวจยีน BRCA 1,2

1. เป็นมะเร็งเต้านมในสตรีอายุเท่ากับหรือน้อยกว่า 45 ปี
2. เป็นมะเร็งเต้านมในผู้ชายทุกอายุ
3. เป็นมะเร็งเต้านม 2 ข้าง
4. เป็นมะเร็งเต้านมชนิด tripple negative
5. เป็นมะเร็งรังไข่ , ท่อนำไข่ หรือ มะเร็งเยื่อบุช่องท้อง
6. พบมะเร็งเต้านมตั้งแต่ 2 คนในครอบครัวเดียวกัน

*** ผู้ที่มียีน BRCA 1 ,2 กลายพันธ์ มีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเต้านม 45-70% และมะเร็งรังไข่ 15-40% และสามารถถ่ายทอดทางพันธ์กรรมได้ ***
PDPA (Personal Data Protection Act)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP (เปิดการเชื่อมโยงเวลา 12.01-12.59 น. และ 17.01-08.59 น.)
สรุปผลรายงานประจำเดือน รพ.มะเร็งอุบลฯ.
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2564 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2564 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2564 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนธันวาคม 2565 รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนตุลาคม 2565 เอกสารรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ปีงบประมาณ 2565 รายงานทางการเงิน งบทดลองหน่วยประจำเดือนกันยายน2565 รายงานทางการเงิน งบทดลองหน่วยประจำเดือนสิงหาคม 2565 รายงานทางการเงิน งบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 รายงานทางการเงิน งบทดลองปีงบประมาณ2564 ประจำเดือนมิถุนายน 2565 รายงานทางการเงิน งบทดลองปีงบประมาณ2564 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 รายงานทางการเงิน งบทดลองปีงบประมาณ2564 ประจำเดือนเมษายน 2565 รายงานทางการเงิน งบทดลองปีงบประมาณ2564 ประจำเดือนมีนาคม 2565 รายงานทางการเงิน งบทดลองปีงบประมาณ2564 ประจำเดือนมกราคม 2565
ข่าวสาร
# เรื่อง วันที่ จำนวน
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งในการดำเนินการดำเนินการสรรหาเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ icon new 7 ก.พ. 2566 13
 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา icon new 6 ก.พ. 2566 49
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานข่วยเหลือคนไข้ 2 ก.พ. 2566 31
 ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 31 ม.ค. 2566 55
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการดำเนินการสรรหาบุคคล เป็นพนักงานกระทรวงสาธาธารณสุข ในตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ และกำหนดวันเวลา สถานที่สอบ 30 ม.ค. 2566 24
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน 26 ม.ค. 2566 115
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างรายคาบตำแหน่งพนักงานบริการ (ล่ามภาษาต่างประเทศ) 26 ม.ค. 2566 42
 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในการดำเนินการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 25 ม.ค. 2566 70
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ 24 ม.ค. 2566 45
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง ขยายรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ 24 ม.ค. 2566 138
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 19 ม.ค. 2566 55
 ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในการดำเนินการสรรหาเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 18 ม.ค. 2566 101
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่องบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 18 ม.ค. 2566 73
  เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน 17 ม.ค. 2566 69
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นำนักงานกระทรวงสประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์าธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ 13 ม.ค. 2566 120
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบในการดำเนินการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 13 ม.ค. 2566 78
 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค 12 ม.ค. 2566 42
 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปตำแหน่งนายช่างเทคนิค 12 ม.ค. 2566 39
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ สังกัดกรมการแพทย์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 12 ม.ค. 2566 33
 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปตำแหน่ง พนักงานบริการ 11 ม.ค. 2566 68
# เรื่อง วันที่ จำนวน
 ประกาศเผยแพร่แผน การจัดซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ icon new 7 ก.พ. 2566 6
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) icon new 7 ก.พ. 2566 7
 ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อเครื่องติดสติ๊กเกอร์บาร์โค้ดข้อมูลผู้ป่วยที่หลอดบรรจุสิ่งส่งตรวจพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 ก.พ. 2566 5
 ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อชุดโปรแกรมจัดเก็บภาพที่สามารถเชื่อมต่อระบบ PACS ของโรงพยาบาลแบบ DICOM File จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 ก.พ. 2566 6
 ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดคอมพิวเตอร์พร้อมจออ่านภาพเอกซเรย์ดิจิตอล ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ล้านพิกเซล ชนิดจอเดี่ยว จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 ม.ค. 2566 9
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำเกลือ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประ่จำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 30 ม.ค. 2566 13
 ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 16 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 ม.ค. 2566 23
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 78 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 ม.ค. 2566 12
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจหาเชื้อ Human Papilloma Virus DNA สำหรับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกพร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 ม.ค. 2566 50
 ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดให้น้ำเกลือ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 ม.ค. 2566 9
 ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องดูดควันซึ่งเกิดจากการใช้งานเครื่องจี้ตัดด้วยไฟฟ้า จำนวน 4 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ม.ค. 2566 15
 ประกาศ ประกวดราคาซื้อหุ่นฝึกการช่วยฟื้นคืนชีพผู้ใหญ่ขั้นสูงแบบเต็มตัว พร้อมระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ACTB-B จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ม.ค. 2566 11
 ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพเพื่อการผ่าตัดผ่านกล้องทางหู คอ จมูก ชนิดคมชัดสูงระบบ ๔K จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ม.ค. 2566 18
 ประกวดราคาซื้อเครื่องเตรียมยาฉีดและยาเคมีบำบัดอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 ม.ค. 2566 15
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงฝ้าเพดานและหลังคาอาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย ชั้น 8 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ม.ค. 2566 14
 ประกาศเผยแพร่แผน จัดซื้อชุดคอมพิวเตอร์พร้อมจออ่านภาพเอกซเรย์ดิจิตอล ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ล้านพิกเซล ชนิดจอเดี่ยว จำนวน ๑ ชุด 23 ม.ค. 2566 14
 ประกาศเผยแพร่แผน จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพะเจาะจง 23 ม.ค. 2566 15
 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างออกแบบปรับปรุงห้องพิเศษ VIP จำนวน 1 งาน 23 ม.ค. 2566 16
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาปรับปรุงกระจกห้องน้ำผู้มารับบริการ อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย ชั้นที่ 1 - ชั้นที่ 5 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ม.ค. 2566 16
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงหอผู้ป่วยบุษบัน ซ่อมฝ้าเพดานห้องแยกโรค จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 2566 18
# เรื่อง วันที่ จำนวน
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องฟอกอากาศ 1 รายการ วงเงิน 10,990 บาท 16 ม.ค. 2561 969
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้ออุปกรณ์ก่อสร้าง สำหรับงานซ่อมบำรุง 2 รายการ วงเงิน 10,490 บาท 16 ม.ค. 2561 917
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้ออุปกรณ์ก่อสร้าง (ซ่อมท่อประปา) 16 รายการ วงเงิน 6,618 บาท 16 ม.ค. 2561 955
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ พัดลม 2 รายการ วงเงิน 8,640 บาท 16 ม.ค. 2561 931
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ต่ำกว่าเกณฑ์ 1 รายการ วงเงิน 7,000 บาท 5 ม.ค. 2561 901
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาสอบเทียบเครื่องตู้ปลอดเชื้อ 1 รายการ วงเงิน 10,700 บาท 5 ม.ค. 2561 944
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สติกเกอร์ แบบม้วน (50 เมตร) 4 รายการ วงเงิน 13,160 บาท 21 ธ.ค. 2560 909
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า (อะไหล่) สำหรับซ่อมเครื่อง Boiler 1 รายการ วงเงิน 8,667 บาท 21 ธ.ค. 2560 879
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า (อะไหล่) สำหรับซ่อมเครื่องนึ่งฯ ยี่ห้อ Getinge 1 รายการ วงเงิน 71,262 บาท 21 ธ.ค. 2560 1144
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา เปรย์ฆ่าเชื้อบนพื้นผิว I-SURF AF 1 ลิตร 1 รายการ วงเงิน 48,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 929
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา vitamin B1-6-12 1 รายการ วงเงิน 27,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 865
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา เคลกแซน ชนิดฉีด 60 มิลลิกรัม 2เข็มกล่อง 1 รายการ วงเงิน 72,546 บาท 18 ธ.ค. 2560 1036
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Simethicone tab 80 mg 1 รายการ วงเงิน 22,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 1020
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Potassium chloride injection 1 รายการ วงเงิน 60,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 1121
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Lidocaine Hydrochloride solution 20 mg/ml 1 รายการ วงเงิน 85,500 บาท 18 ธ.ค. 2560 1697
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Gemfibrozil 300 mg 1 รายการ วงเงิน 5,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 1252
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Essential Phospholipids 150 mg 1 รายการ วงเงิน 84,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 890
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา ยา Acyclovir 200 mg.,Domperidone Maleate 10 mg,Glipizide 5 mg 3 รายการ วงเงิน 43,150 บาท 18 ธ.ค. 2560 1030
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา ยา Cefazolin Sodium 1GM,Ceftriaxone Sod. 1 gm. 2 รายการ วงเงิน 46,450 บาท 18 ธ.ค. 2560 1218
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Anepol Inj.200 mg.20ml. 1 รายการ วงเงิน 8,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 1141
# เรื่อง วันที่ จำนวน
 แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน 3 ก.พ. 2566 7
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องดูดควันซึ่งเกิดจากการใช้งานเครื่องจี้ตัดด้วยไฟฟ้า จำนวน 4 เครื่อง 13 ม.ค. 2566 51
 ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหารและร้านค้ามินิมาร์ท 29 ธ.ค. 2565 35
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ร่วมแสดงเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption)" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 27 ธ.ค. 2565 20
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร้งอุบลราชธานี ร่วมแสดงเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 27 ธ.ค. 2565 23
 แบบฟอร์มการปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 ขอความร่วมมือส่งข้อมูลให้ งานยุทธศาสตร์ และแผนงาน ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ plan.ubch@gmail.com ภายในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 ในเวลา 16.00 น. 26 ธ.ค. 2565 34
 แบบฟอร์มแจ้งตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด และผู้รายงานผลตัวชี้วัด 20 ธ.ค. 2565 24
 งานวิจัยแนวทางการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 3 พ.ย. 2565 97
 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาIณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ 12 เดือน 6 ก.ย. 2565 73
 การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ (ยกเว้นการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน รวมทั้งเงินสวัสดิการงบกลาง) 25 ส.ค. 2565 115
 แบบฟอร์มแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบบุคลากร)" ขอความร่วมมือส่งข้อมูลให้ งานยุทธศาสตร์และแผนงาน ภายในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 E-mail : plan.ubch@gmail.com 26 ก.ค. 2565 110
 "แบบฟอร์มแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 " (งบภาพรวม) ขอความร่วมมือส่งข้อมูลให้ งานยุทธศาสตร์และแผนงาน ภายในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 E-mail : plan.ubch@gmail.com 26 ก.ค. 2565 103
 ฟอร์มรายงานผลตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน 12 ก.ค. 2565 100
 แบบฟอร์มปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 ทั้งนี้ ขอความร่วมมือส่งข้อมูลให้ งานยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร. 7627 ภายในวันศุกร์ที่I17Iมิถุนายน 2565 E-mail : plan.ubch@gmail.com 18 พ.ค. 2565 104
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ออุปกรณ์ประกอบสำหรับอุปกรณ์สอดใส่แร่ (Applicator Accessories) จำนวน ๑ ชุด 29 เม.ย. 2565 142
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด ๓ แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ จำนวน ๑ เครื่อง 29 เม.ย. 2565 127
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖๐,๐๐๐ ลักซ์ ชนิดเคลื่อนที่ได้ พร้อมระบบแบตเตอรี่ จำนวน ๑ ชุด 29 เม.ย. 2565 132
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวิดีทัศน์ รุ่น มาตรฐาน Video Laryngoscope จำนวน ๑ ชุด 29 เม.ย. 2565 127
 แบบฟอร์มรายงานติดตามความคืบหน้าการจัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดหา รายการครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง การจ้างเหมาปรับปรุง ตามแผนการปฏิบัติงานฯ พ.ศ. 2565 โปรดนำส่งเอกสารและไฟล์ข้อมูลให้งานยุทธศาสตร์และแผนงาน โทร. 7627 ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 E-mail : plan.ubch@gmail.com 19 เม.ย. 2565 183
 ผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 4 เม.ย. 2565 241
หน่วยงานภาครัฐ
image
แบนำส่ง HPV DNA Test
ต้นทุนต่อหน่วย/ผลผลิตประจำปี
image
image
image
ประชาสัมพันธ์
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น