วีดีทัศน์แนะนําโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
image


ผู้ป่วยและครอบครัวที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคโรคมะเร็งเต้านมและรังไข่ที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม ควรปรึกษาคลินิกพันธุกรรมโรคมะเร็ง เพื่อพิจารณาตรวจยีน BRCA 1,2

1. เป็นมะเร็งเต้านมในสตรีอายุเท่ากับหรือน้อยกว่า 45 ปี
2. เป็นมะเร็งเต้านมในผู้ชายทุกอายุ
3. เป็นมะเร็งเต้านม 2 ข้าง
4. เป็นมะเร็งเต้านมชนิด tripple negative
5. เป็นมะเร็งรังไข่ , ท่อนำไข่ หรือ มะเร็งเยื่อบุช่องท้อง
6. พบมะเร็งเต้านมตั้งแต่ 2 คนในครอบครัวเดียวกัน

*** ผู้ที่มียีน BRCA 1 ,2 กลายพันธ์ มีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเต้านม 45-70% และมะเร็งรังไข่ 15-40% และสามารถถ่ายทอดทางพันธ์กรรมได้ ***
สรุปผลรายงานประจำเดือน รพ.มะเร็งอุบลฯ.
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีเรื่อง สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2561 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2559 ประจำปีงบประมาณ 2560 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ประจำปีงบประมาณ 2560
รายงานทางการเงิน งบทดทองประจำเดือนสิงหาคม 2563 รายงานทางการเงิน งบทดทองประจำเดือนกรกฎาคม 2563 รายงานทางการเงิน งบทดทองประจำเดือนมิถุนายน 2563 รายงานทางการเงิน งบทดทองประจำเดือนเพฤษภาคม 2563 รายงานทางการเงิน งบทดทองประจำเดือนเมษายน 2563 รายงานทางการเงิน งบทดทองประจำเดือนมีนาคม 2563 รายงานทางการเงิน งบทดทองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 รายงานทางการเงิน งบทดทองประจำเดือนมกราคม 2563 รายงานทางการเงิน งบทดทองประจำเดือนธันวาคม 2562 รายงานทางการเงิน งบทดทองประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 รายงานทางการเงิน งบทดทองประจำเดือนตุลาคม 2562 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองราชการ ประจำเดือนกันยายน 2562
ข่าวสาร
# เรื่อง วันที่ จำนวน
 ประกาศกรมการแพทย์เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัย 22 ก.ย. 2563 27
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 22 ก.ย. 2563 57
 ประการกรมการแพทย์เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการและเจ้าพนักงานพัสดุ 22 ก.ย. 2563 60
 บัญชีราชชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 11 ก.ย. 2563 87
 ประกาศกรมการแพทย์เรื่องแก้ไขคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งการับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 3 ก.ย. 2563 148
 ประกาศกรมการแพทย์เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ในตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 3 ก.ย. 2563 113
 ประกาศกรมการแพทย์เรื่องรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ(พนักงานรักษาความปลอดภัย) 2 ก.ย. 2563 66
 ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 2 ก.ย. 2563 161
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 27 ส.ค. 2563 113
 ประกาศกรมการแพทย์เรื่องรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 อัตรา และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน1 อัตรา 14 ส.ค. 2563 297
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์)ตำแหน่งพนักงานบริการ 1 อัตรา รปภ.3 อัตรา 21 ก.ค. 2563 118
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพและพนักงานบริการ(รักษาความสะอาด) 10 ก.ค. 2563 275
 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ 10 ก.ค. 2563 212
 ประกาศกรมการแพทย์เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานบริการและพยาบาลวิชาชีพ 30 มิ.ย. 2563 239
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 29 มิ.ย. 2563 207
 ประกาศกรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพและพนักงานบริการ 15 มิ.ย. 2563 403
 ประกาศกรมการแพทย์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 15 มิ.ย. 2563 285
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่องขอเปลี่ยนแปลง สถานที่สอบ ในการดำเนินการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 5 มิ.ย. 2563 217
 ประกาศกรมการแพทย์เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณะสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 1 มิ.ย. 2563 342
 ประกาศกรมการแพทย์เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ 25 พ.ค. 2563 133
# เรื่อง วันที่ จำนวน
 ประกาศประกวดราคา จัดจ้างเหมาบริษัทเอกชนซัก อบ รีดผ้า โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี จำนวน 1 งาน 18 ก.ย. 2563 5
 ประกาศประกวดราคา จัดซื้อชุดกล้องพร้อมระบบการเรืองแสง สำหรับการผ่าตัดในช่องท้อง (ICG Fluorescence Guide) โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด 18 ก.ย. 2563 4
 ประกาศประกวดราคา จัดซื้อชุดคอมพิวเตอร์พร้อมจออ่านภาพเอกซเรย์ดิจิตอล ขนาด 5 ล้านพิกเซล ชนิดจอคู่ (Dual Monitor) ฯ 2 ชุด 17 ก.ย. 2563 10
 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวัดความหนาแน่นมวลกระดูก (BONE DENSITY) จำนวน 1 งาน 15 ก.ย. 2563 13
 ประกาศประกวดราคา จัดจ้างเหมาบริษัทเอกชนซัก อบ รีดผ้า โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี จำนวน 1 งาน 11 ก.ย. 2563 19
 ประกาศประกวดราคา จัดซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ปริมาณ 35,000 ลบ.ม. จำนวน 1 รายการ 11 ก.ย. 2563 15
 ประกาศประกวดราคา จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ด้านภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกและสารสัมพันธ์มะเร็ง (Tumor marker) จำนวน 16 รายการ 11 ก.ย. 2563 18
 ประกาศประกวดราคา จัดซื้อชุดน้ำยาตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Liquid based technique) จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 11 ก.ย. 2563 15
 ประกาศประกวดราคา จัดซื้อวัตถุดิบเพื่อประกอบอาหารคนไข้ รวม 5 หมวด 153 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 10 ก.ย. 2563 21
 ประกาศประกวดราคา จัดซื้อชุดน้ำยาตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Liquid based technique) จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 1 ก.ย. 2563 29
 ประกาศประกวดราคา จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดฯ ชนิด 5 part diff จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 27 ส.ค. 2563 26
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียงผ่าตัดทางด้านศัลยกรรมทั่วไป ระบบไฟฟ้า พร้อมรีโมทคอนโทรล จำนวน ๑ เตียง 5 มิ.ย. 2563 91
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งระบบท่อลมรับ ? ส่งเอกสารและพัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ ระบบ ๘ สถานีรับ ? ส่ง 4 มิ.ย. 2563 90
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา-Bevacizumab-100mg.vial-และยา-Irinotecan-hydrochloride-100mg.vial 2 มิ.ย. 2563 135
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นสแตนเลส ระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า 29 พ.ค. 2563 76
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องตรวจวิเคราะห์ปริมาณลำรังสีแบบสามมิติ 26 พ.ค. 2563 79
 ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดทางด้านศัลยกรรมทั่วไป ระบบไฟฟ้า พร้อมรีโมทคอนโทรล จำนวน ๑ เตียง 22 พ.ค. 2563 90
 ประกาศประกวดราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Bevacizumab ขนาด 100 mg.vial และยา Irinotecan hydrochloride ขนาด 100 mg.vial จำนวน 2 รายการ 20 พ.ค. 2563 82
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ขนาดไม่น้อยกว่า 1000 mA แบบแขวนเพดานฯ 19 พ.ค. 2563 93
 ประกาศประกวดราคาจัดจ้างเหมาติดตั้งระบบท่อลมรับ ? ส่งเอกสารและพัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ ระบบ 18 พ.ค. 2563 75
# เรื่อง วันที่ จำนวน
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องฟอกอากาศ 1 รายการ วงเงิน 10,990 บาท 16 ม.ค. 2561 472
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้ออุปกรณ์ก่อสร้าง สำหรับงานซ่อมบำรุง 2 รายการ วงเงิน 10,490 บาท 16 ม.ค. 2561 448
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้ออุปกรณ์ก่อสร้าง (ซ่อมท่อประปา) 16 รายการ วงเงิน 6,618 บาท 16 ม.ค. 2561 465
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ พัดลม 2 รายการ วงเงิน 8,640 บาท 16 ม.ค. 2561 452
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ต่ำกว่าเกณฑ์ 1 รายการ วงเงิน 7,000 บาท 5 ม.ค. 2561 429
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาสอบเทียบเครื่องตู้ปลอดเชื้อ 1 รายการ วงเงิน 10,700 บาท 5 ม.ค. 2561 479
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สติกเกอร์ แบบม้วน (50 เมตร) 4 รายการ วงเงิน 13,160 บาท 21 ธ.ค. 2560 471
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า (อะไหล่) สำหรับซ่อมเครื่อง Boiler 1 รายการ วงเงิน 8,667 บาท 21 ธ.ค. 2560 432
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า (อะไหล่) สำหรับซ่อมเครื่องนึ่งฯ ยี่ห้อ Getinge 1 รายการ วงเงิน 71,262 บาท 21 ธ.ค. 2560 662
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา เปรย์ฆ่าเชื้อบนพื้นผิว I-SURF AF 1 ลิตร 1 รายการ วงเงิน 48,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 473
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา vitamin B1-6-12 1 รายการ วงเงิน 27,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 441
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา เคลกแซน ชนิดฉีด 60 มิลลิกรัม 2เข็มกล่อง 1 รายการ วงเงิน 72,546 บาท 18 ธ.ค. 2560 586
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Simethicone tab 80 mg 1 รายการ วงเงิน 22,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 576
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Potassium chloride injection 1 รายการ วงเงิน 60,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 683
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Lidocaine Hydrochloride solution 20 mg/ml 1 รายการ วงเงิน 85,500 บาท 18 ธ.ค. 2560 826
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Gemfibrozil 300 mg 1 รายการ วงเงิน 5,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 803
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Essential Phospholipids 150 mg 1 รายการ วงเงิน 84,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 443
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา ยา Acyclovir 200 mg.,Domperidone Maleate 10 mg,Glipizide 5 mg 3 รายการ วงเงิน 43,150 บาท 18 ธ.ค. 2560 591
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา ยา Cefazolin Sodium 1GM,Ceftriaxone Sod. 1 gm. 2 รายการ วงเงิน 46,450 บาท 18 ธ.ค. 2560 762
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Anepol Inj.200 mg.20ml. 1 รายการ วงเงิน 8,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 664
# เรื่อง วันที่ จำนวน
 ประกาศประกวดราคา จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางด้านเคมีคลินิก จำนวน 22 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 21 ก.ย. 2563 5
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องเร่งอนุภาคที่ผลิตเฉพาะโฟตอนพลังงานมากกว่า 6 MV หรือผลิตลำรังสีฯ 21 ก.ย. 2563 4
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อระบบจัดยาและบริหารยาอัตโนมัติฯ 21 ก.ย. 2563 5
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดโปรแกรมทวนสอบปริมาณรังสีฯ 21 ก.ย. 2563 4
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดอุปกรณ์ IGRT ตรวจสอบความถูกต้องและเพิ่มประสิทธิภาพฯ 21 ก.ย. 2563 5
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องใส่แร่อัตราปริมาณรังสีสูง เทคนิคการรักษาแบบ 3 มิติ 21 ก.ย. 2563 4
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการตรวจพิเศษด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 งาน 21 ก.ย. 2563 2
 ยกเลิก ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริษัทเอกชนซัก อบ รีดผ้า โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี จำนวน 1 งาน 18 ก.ย. 2563 5
 ประกาศประกวดราคา จัดซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี ฯ 2 ชุด 17 ก.ย. 2563 6
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริษัทเอกชนซัก อบ รีดผ้า โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี จำนวน 1 งาน 11 ก.ย. 2563 18
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการตรวจวัดความหนาแน่นมวลกระดูก (BONE DENSITY) จำนวน 1 งาน 11 ก.ย. 2563 16
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ปริมาณ 35,000 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 รายการ 11 ก.ย. 2563 13
 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 งาน 10 ก.ย. 2563 21
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) ยี่ห้อ TOSHIBA รุ่น Aquilion Prime S/N : ACB17Y2282 จำนวน 1 เครื่อง 9 ก.ย. 2563 16
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคป ชนิดภาพดิจิตอล ยี่ห้อ TOSHIBA รุ่น Winscope Plessart Ex8 จำนวน 1 เครื่อง 9 ก.ย. 2563 15
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ระบบหลอดเลือด แบบระนาบเดี่ยว ยี่ห้อ TOSHIBA รุ่น INFX-8000C จำนวน 1 เครื่อง 9 ก.ย. 2563 16
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล ยี่ห้อ Konica Minolta รุ่น Regius 190 และเครื่องฉีดสารทึบรังสี ยี่ห้อ Mallinckrodt พร้อมซอฟแวร์ระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน 2 เครื่อง 1 ระบบ 9 ก.ย. 2563 18
 แบบฟอร์มการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โปรดนำส่งเอกสารและไฟล์ข้อมูลให้งานยุทธศาสตร์และแผนงาน โทร. 7627,7628 ภายในวันพุธที่ 16 กันยายน 2563 E-mail : plan.ubch@gmail.com 8 ก.ย. 2563 21
 ประกาศเผยแพร่แผนจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ประจำปีงบประมาณ 2564 3 ก.ย. 2563 15
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดคอมพิวเตอร์พร้อมจออ่านภาพเอกซเรย์ดิจิตอล ขนาด 5 ล้านพิกเซล ชนิดจอคู่ (Dual Monitor) ฯ 2 ชุด 2 ก.ย. 2563 20
ภาพกิจกรรม
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น