พร้อมให้บริการด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan) ที่ทันสมัยในการวินิจฉัยโรคมะเร็ง
และตรวจติดตามการรักษาด้วยความถูกต้องแม่นยำและมีมาตรฐาน
image
image
image
image
image
คลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ
เปิดให้บริการทุกวันพุธ เวลา 13.00 - 16.00 น.
คลินิกกัญชาทางการแพทย์

image
image
image
image
image
image
image


ผู้ป่วยและครอบครัวที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคโรคมะเร็งเต้านมและรังไข่ที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม ควรปรึกษาคลินิกพันธุกรรมโรคมะเร็ง เพื่อพิจารณาตรวจยีน BRCA 1,2

1. เป็นมะเร็งเต้านมในสตรีอายุเท่ากับหรือน้อยกว่า 45 ปี
2. เป็นมะเร็งเต้านมในผู้ชายทุกอายุ
3. เป็นมะเร็งเต้านม 2 ข้าง
4. เป็นมะเร็งเต้านมชนิด tripple negative
5. เป็นมะเร็งรังไข่ , ท่อนำไข่ หรือ มะเร็งเยื่อบุช่องท้อง
6. พบมะเร็งเต้านมตั้งแต่ 2 คนในครอบครัวเดียวกัน

*** ผู้ที่มียีน BRCA 1 ,2 กลายพันธ์ มีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเต้านม 45-70% และมะเร็งรังไข่ 15-40% และสามารถถ่ายทอดทางพันธ์กรรมได้ ***
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP (เปิดการเชื่อมโยงเวลา 12.01-12.59 น. และ 17.01-08.59 น.)
สรุปผลรายงานประจำเดือน รพ.มะเร็งอุบลฯ.
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีเรื่อง สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2561 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2559 ประจำปีงบประมาณ 2560 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ประจำปีงบประมาณ 2560
รายงานทางการเงิน งบทดลองปีงบประมาณ2564 ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 รายงานทางการเงิน งบทดลองปีงบประมาณ2564 ประจำเดือนมิถุนายน 2564 รายงานทางการเงิน งบทดลองปีงบประมาณ2564 ประจำเดือนเมษายน 2564 รายงานทางการเงิน งบทดลองปีงบประมาณ2564 ประจำเดือนมีนาคม 2564 รายงานทางการเงิน งบทดลองปีงบประมาณ2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 รายงานทางการเงิน งบทดลองปีงบประมาณ2564 ประจำเดือนมกราคม 2564 รายงานทางการเงิน งบทดลองปีงบประมาณ2564 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 รายงานทางการเงิน งบทดลองปีงบประมาณ2564 ประจำเดือนตุลาคม 2563 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทอลอง ประจำเดือนกันยายน 2563 รายงานทางการเงิน งบทดทองประจำเดือนกันยายน 2563 รายงานทางการเงิน งบทดทองประจำเดือนสิงหาคม 2563 รายงานทางการเงิน งบทดทองประจำเดือนกรกฎาคม 2563
ข่าวสาร
# เรื่อง วันที่ จำนวน
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์)ในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ icon new 29 ก.ค. 2564 17
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์)ในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ icon new 29 ก.ค. 2564 15
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการดำเนินการสรรหาบุคคล เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัดกรมการแพทย์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 23 ก.ค. 2564 76
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการดำเนินการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 22 ก.ค. 2564 75
 ประกาศ เรื่อง ขยายรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 19 ก.ค. 2564 86
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบในตำแหน่งนักวิชาการสาธษรณสุข 14 ก.ค. 2564 124
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในการดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ในตำแหน่ง พนักงานธุรการ 13 ก.ค. 2564 125
 ประกาศรับสมัครบุคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 6 ก.ค. 2564 102
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นลูกจ้างรายคาบในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 6 ก.ค. 2564 150
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ 30 มิ.ย. 2564 233
 ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 29 มิ.ย. 2564 79
 ประกาศ เรื่องมาตรการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 28 มิ.ย. 2564 126
 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 24 มิ.ย. 2564 88
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่องการสอบภาคความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งในการดำเนินการคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 22 มิ.ย. 2564 217
 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งในการดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 11 มิ.ย. 2564 114
 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 10 มิ.ย. 2564 191
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง ขอเลื่อนสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งในการดำเนินการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 4 มิ.ย. 2564 262
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความสามารถทีใช้เฉพาะตำแหน่งในการดำเนินการคัดเลือกเป็นลูกจ้ารายคาบ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขและสถานที่สอบ(เพิ่มเติม) 4 มิ.ย. 2564 227
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีเรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 4 มิ.ย. 2564 188
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งในการดำเนินการคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขและกำหนดวันเวลาสถานที่สอบ 2 มิ.ย. 2564 310
# เรื่อง วันที่ จำนวน
 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติ ชนิดล้างเร็ว ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 350 ลิตร แบบ 2 ประตู 23 ก.ค. 2564 154
 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ปริมาณ 35,000 ลบ.ม. ประจำปีงบประมาณ 2565 13 ก.ค. 2564 120
 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริษัทซัก อบ รีดผ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 13 ก.ค. 2564 73
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจพิเศษด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 งาน 30 มิ.ย. 2564 68
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา Filgrastim 300 mcg จำนวน 1 รายการ 15 มิ.ย. 2564 65
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเฝ้าระวังติดตามสัญญาณชีพแบบรวมศูนย์ (Central monitor with 4 Bedside) จำนวน 1 เครื่อง 11 มิ.ย. 2564 64
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารจ่ายกลาง (หลังใหม่) จำนวน 1 งาน 28 พ.ค. 2564 93
 ประกาศประกวดราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันพร้อมระบบหย่าเครื่องอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง 28 พ.ค. 2564 76
 ประกาศประกวดราคา จัดจ้างเหมาบริการล้างเครื่องปรับอากาศเพื่อสุขอนามัยและการประหยัดพลังงาน โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 24 พ.ค. 2564 89
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยหายใจ จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 พ.ค. 2564 104
 ประกาศเอกสารประกวดราคา ฯ ขึ้นเวป จ้างปรับปรุงอาคารจ่ายกลาง (หลังใหม่) จำนวน 1 งาน 7 พ.ค. 2564 88
 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือสำหรับผ่าตัดระบบหู คอ จมูก จำนวน 24 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 พ.ค. 2564 95
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยใน โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง 30 เม.ย. 2564 170
 ประกาศประกวดราคา ซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล จำนวน 1 เตียง 26 เม.ย. 2564 94
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกล้องส่องตรวจโพรงจมูกและกล่องเสียงชนิดโค้งงอได้ (Video Flexible Laryngoscopes) จำนวน 1 ชุด 23 เม.ย. 2564 97
 ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 เม.ย. 2564 101
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถโฟล์คลิฟท์ จำนวน 1 คัน 19 เม.ย. 2564 91
 ประกาศประกวดราคา จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 เม.ย. 2564 94
 ประกาศประกวดราคา จัดซื้อประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจโพรงจมูกและกล่องเสียงชนิดโค้งงอได้ (Video Flexible Laryngoscopes) จำนวน 1 ชุด 1 เม.ย. 2564 112
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยชนิด 3 ไกราวสไลด์พร้อมเบาะ จำนวน 54 เตียง 19 มี.ค. 2564 129
# เรื่อง วันที่ จำนวน
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องฟอกอากาศ 1 รายการ วงเงิน 10,990 บาท 16 ม.ค. 2561 702
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้ออุปกรณ์ก่อสร้าง สำหรับงานซ่อมบำรุง 2 รายการ วงเงิน 10,490 บาท 16 ม.ค. 2561 665
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้ออุปกรณ์ก่อสร้าง (ซ่อมท่อประปา) 16 รายการ วงเงิน 6,618 บาท 16 ม.ค. 2561 691
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ พัดลม 2 รายการ วงเงิน 8,640 บาท 16 ม.ค. 2561 676
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ต่ำกว่าเกณฑ์ 1 รายการ วงเงิน 7,000 บาท 5 ม.ค. 2561 639
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาสอบเทียบเครื่องตู้ปลอดเชื้อ 1 รายการ วงเงิน 10,700 บาท 5 ม.ค. 2561 686
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สติกเกอร์ แบบม้วน (50 เมตร) 4 รายการ วงเงิน 13,160 บาท 21 ธ.ค. 2560 665
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า (อะไหล่) สำหรับซ่อมเครื่อง Boiler 1 รายการ วงเงิน 8,667 บาท 21 ธ.ค. 2560 648
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า (อะไหล่) สำหรับซ่อมเครื่องนึ่งฯ ยี่ห้อ Getinge 1 รายการ วงเงิน 71,262 บาท 21 ธ.ค. 2560 889
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา เปรย์ฆ่าเชื้อบนพื้นผิว I-SURF AF 1 ลิตร 1 รายการ วงเงิน 48,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 695
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา vitamin B1-6-12 1 รายการ วงเงิน 27,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 647
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา เคลกแซน ชนิดฉีด 60 มิลลิกรัม 2เข็มกล่อง 1 รายการ วงเงิน 72,546 บาท 18 ธ.ค. 2560 820
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Simethicone tab 80 mg 1 รายการ วงเงิน 22,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 776
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Potassium chloride injection 1 รายการ วงเงิน 60,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 886
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Lidocaine Hydrochloride solution 20 mg/ml 1 รายการ วงเงิน 85,500 บาท 18 ธ.ค. 2560 1170
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Gemfibrozil 300 mg 1 รายการ วงเงิน 5,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 999
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Essential Phospholipids 150 mg 1 รายการ วงเงิน 84,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 652
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา ยา Acyclovir 200 mg.,Domperidone Maleate 10 mg,Glipizide 5 mg 3 รายการ วงเงิน 43,150 บาท 18 ธ.ค. 2560 798
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา ยา Cefazolin Sodium 1GM,Ceftriaxone Sod. 1 gm. 2 รายการ วงเงิน 46,450 บาท 18 ธ.ค. 2560 971
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Anepol Inj.200 mg.20ml. 1 รายการ วงเงิน 8,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 897
# เรื่อง วันที่ จำนวน
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2564 27 ก.ค. 2564 10
 ฟอร์มรายงานผล,ผู้รับผิดชอบและผู้รายงานตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ 2564 รอบ 12 เดือน 27 ก.ค. 2564 8
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารจอดรถ ชั้น 1 (OPD New Normal (No.99)) จำนวน 1 งาน 21 ก.ค. 2564 49
 ประกาศผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพฯ จำนวน 24 รายการ 14 ก.ค. 2564 62
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (จำนวน 3 โครงการ) 8 ก.ค. 2564 60
 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 5 โครงการ 7 ก.ค. 2564 62
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Osimertinib 80 mg film-coated tablet จำนวน 1รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.ค. 2564 59
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 4 โครงการ 1 ก.ค. 2564 52
 ประกาศ ขายทอดตลาด พัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้ในราชการ จำนวน 24 รายการ 29 มิ.ย. 2564 129
 แบบฟอร์มแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โปรดนำส่งเอกสารและไฟล์ข้อมูลให้งานยุทธศาสตร์และแผนงาน โทร. 7627,7628 ภายในวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 E-mail : plan.ubch@gmail.com 24 มิ.ย. 2564 741
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) ยี่ห้อ TOSHIBA รุ่น ASTEION SUPER 4 จำนวน 1 เครื่อง (แบบไม่รวมอะไหล่) 23 มิ.ย. 2564 67
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดดจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์สำหรับหาตำแหน่งในการเจาะชิ้นเนื้อเต้านมชนิดนั่งระบบดิจิตอลสองมิติและสามมิติฯ 23 มิ.ย. 2564 64
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เต้านมแบบประสิทธิภาพสูงแบบสามมิติ ยี่ห้อ HOLOGIC รุ่น SELENIA Dimensions 9000 (TOMO) จำนวน 1 เครื่อง 23 มิ.ย. 2564 73
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างดูแลและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำรองฉุกเฉิน แบบรวมอะไหล่ SCP จำนวน 1 ระบบ 23 มิ.ย. 2564 72
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ระบบหลอดเลือดแบบระนาบเดี่ยวฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 23 มิ.ย. 2564 64
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคปชนิดภาพดิจิตอลฯ จำนวน 1 เครื่อง (แบบไม่รวมอะไหล่) 23 มิ.ย. 2564 64
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) ยี่ห้อ TOSHIBA รุ่น Aquilion Prime พร้อมเครื่องฉีดสารทึบรังสีฯ 23 มิ.ย. 2564 63
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันพร้อมระบบหย่าเครื่องอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง 16 มิ.ย. 2564 56
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการตรวจพิเศษด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มิ.ย. 2564 58
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อประกอบอาหารคนไข้รวม 5 หมวด 153 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 16 มิ.ย. 2564 57
หน่วยงานภาครัฐ
image
แบนำส่ง HPV DNA Test
ต้นทุนต่อหน่วย/ผลผลิตประจำปี
image
image
image
ประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น