วีดีทัศน์แนะนําโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
พร้อมให้บริการด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan) ที่ทันสมัยในการวินิจฉัยโรคมะเร็ง
และตรวจติดตามการรักษาด้วยความถูกต้องแม่นยำและมีมาตรฐาน
image
image
image
image
image
คลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ
เปิดให้บริการทุกวันพุธ เวลา 13.00 - 16.00 น.
คลินิกกัญชาทางการแพทย์

image
image
image
image
image
image
image


ผู้ป่วยและครอบครัวที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคโรคมะเร็งเต้านมและรังไข่ที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม ควรปรึกษาคลินิกพันธุกรรมโรคมะเร็ง เพื่อพิจารณาตรวจยีน BRCA 1,2

1. เป็นมะเร็งเต้านมในสตรีอายุเท่ากับหรือน้อยกว่า 45 ปี
2. เป็นมะเร็งเต้านมในผู้ชายทุกอายุ
3. เป็นมะเร็งเต้านม 2 ข้าง
4. เป็นมะเร็งเต้านมชนิด tripple negative
5. เป็นมะเร็งรังไข่ , ท่อนำไข่ หรือ มะเร็งเยื่อบุช่องท้อง
6. พบมะเร็งเต้านมตั้งแต่ 2 คนในครอบครัวเดียวกัน

*** ผู้ที่มียีน BRCA 1 ,2 กลายพันธ์ มีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเต้านม 45-70% และมะเร็งรังไข่ 15-40% และสามารถถ่ายทอดทางพันธ์กรรมได้ ***
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP (เปิดการเชื่อมโยงเวลา 12.01-12.59 น. และ 17.01-08.59 น.)
สรุปผลรายงานประจำเดือน รพ.มะเร็งอุบลฯ.
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีเรื่อง สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2561 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2559 ประจำปีงบประมาณ 2560 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ประจำปีงบประมาณ 2560
รายงานทางการเงิน งบทดลองปีงบประมาณ2564 ประจำเดือนเมษายน 2564 รายงานทางการเงิน งบทดลองปีงบประมาณ2564 ประจำเดือนมีนาคม 2564 รายงานทางการเงิน งบทดลองปีงบประมาณ2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 รายงานทางการเงิน งบทดลองปีงบประมาณ2564 ประจำเดือนมกราคม 2564 รายงานทางการเงิน งบทดลองปีงบประมาณ2564 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 รายงานทางการเงิน งบทดลองปีงบประมาณ2564 ประจำเดือนตุลาคม 2563 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทอลอง ประจำเดือนกันยายน 2563 รายงานทางการเงิน งบทดทองประจำเดือนกันยายน 2563 รายงานทางการเงิน งบทดทองประจำเดือนสิงหาคม 2563 รายงานทางการเงิน งบทดทองประจำเดือนกรกฎาคม 2563 รายงานทางการเงิน งบทดทองประจำเดือนมิถุนายน 2563 รายงานทางการเงิน งบทดทองประจำเดือนเพฤษภาคม 2563
ข่าวสาร
# เรื่อง วันที่ จำนวน
 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ icon new 24 มิ.ย. 2564 15
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่องการสอบภาคความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งในการดำเนินการคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 22 มิ.ย. 2564 44
 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งในการดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 11 มิ.ย. 2564 60
 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 10 มิ.ย. 2564 52
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง ขอเลื่อนสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งในการดำเนินการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 4 มิ.ย. 2564 138
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความสามารถทีใช้เฉพาะตำแหน่งในการดำเนินการคัดเลือกเป็นลูกจ้ารายคาบ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขและสถานที่สอบ(เพิ่มเติม) 4 มิ.ย. 2564 102
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีเรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 4 มิ.ย. 2564 58
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งในการดำเนินการคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขและกำหนดวันเวลาสถานที่สอบ 2 มิ.ย. 2564 168
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการดำเนินการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 มิ.ย. 2564 100
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 25 พ.ค. 2564 125
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในการดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นลูกจ้ารายคาบ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 21 พ.ค. 2564 83
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนนิค และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 19 พ.ค. 2564 81
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการดำเนินการสรรหาบุคคล เป็นลูกจ้างรายคาบ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 19 พ.ค. 2564 90
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา 17 พ.ค. 2564 89
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบในตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ 12 พ.ค. 2564 91
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และกำหนดวันเวลาสถานที่สอบ ในการดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นลูกจ้างรายคาบ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 12 พ.ค. 2564 111
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 7 พ.ค. 2564 334
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 6 พ.ค. 2564 90
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 6 พ.ค. 2564 151
 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 30 เม.ย. 2564 71
# เรื่อง วันที่ จำนวน
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา Filgrastim 300 mcg จำนวน 1 รายการ 15 มิ.ย. 2564 15
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเฝ้าระวังติดตามสัญญาณชีพแบบรวมศูนย์ (Central monitor with 4 Bedside) จำนวน 1 เครื่อง 11 มิ.ย. 2564 17
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารจ่ายกลาง (หลังใหม่) จำนวน 1 งาน 28 พ.ค. 2564 34
 ประกาศประกวดราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันพร้อมระบบหย่าเครื่องอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง 28 พ.ค. 2564 28
 ประกาศประกวดราคา จัดจ้างเหมาบริการล้างเครื่องปรับอากาศเพื่อสุขอนามัยและการประหยัดพลังงาน โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 24 พ.ค. 2564 32
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยหายใจ จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 พ.ค. 2564 43
 ประกาศเอกสารประกวดราคา ฯ ขึ้นเวป จ้างปรับปรุงอาคารจ่ายกลาง (หลังใหม่) จำนวน 1 งาน 7 พ.ค. 2564 44
 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือสำหรับผ่าตัดระบบหู คอ จมูก จำนวน 24 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 พ.ค. 2564 40
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยใน โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง 30 เม.ย. 2564 98
 ประกาศประกวดราคา ซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล จำนวน 1 เตียง 26 เม.ย. 2564 45
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกล้องส่องตรวจโพรงจมูกและกล่องเสียงชนิดโค้งงอได้ (Video Flexible Laryngoscopes) จำนวน 1 ชุด 23 เม.ย. 2564 47
 ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 เม.ย. 2564 59
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถโฟล์คลิฟท์ จำนวน 1 คัน 19 เม.ย. 2564 53
 ประกาศประกวดราคา จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 เม.ย. 2564 55
 ประกาศประกวดราคา จัดซื้อประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจโพรงจมูกและกล่องเสียงชนิดโค้งงอได้ (Video Flexible Laryngoscopes) จำนวน 1 ชุด 1 เม.ย. 2564 73
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยชนิด 3 ไกราวสไลด์พร้อมเบาะ จำนวน 54 เตียง 19 มี.ค. 2564 84
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเทปูนปรับระดับพร้อมปูกระเบื้องหน้าห้องเก็บพัสดุฯ จำนวน 1 งาน 15 มี.ค. 2564 81
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดผ่าตัดคลอด (Caesarean section set I) จำนวน 90 ชิ้น 9 มี.ค. 2564 74
 ประกาศประกวดราคา จัดประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยชนิด 3 ไกราวสไลด์พร้อมเบาะ จำนวน 54 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 มี.ค. 2564 90
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 5 รายการ 1 มี.ค. 2564 146
# เรื่อง วันที่ จำนวน
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องฟอกอากาศ 1 รายการ วงเงิน 10,990 บาท 16 ม.ค. 2561 659
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้ออุปกรณ์ก่อสร้าง สำหรับงานซ่อมบำรุง 2 รายการ วงเงิน 10,490 บาท 16 ม.ค. 2561 620
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้ออุปกรณ์ก่อสร้าง (ซ่อมท่อประปา) 16 รายการ วงเงิน 6,618 บาท 16 ม.ค. 2561 650
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ พัดลม 2 รายการ วงเงิน 8,640 บาท 16 ม.ค. 2561 635
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ต่ำกว่าเกณฑ์ 1 รายการ วงเงิน 7,000 บาท 5 ม.ค. 2561 598
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาสอบเทียบเครื่องตู้ปลอดเชื้อ 1 รายการ วงเงิน 10,700 บาท 5 ม.ค. 2561 644
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สติกเกอร์ แบบม้วน (50 เมตร) 4 รายการ วงเงิน 13,160 บาท 21 ธ.ค. 2560 624
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า (อะไหล่) สำหรับซ่อมเครื่อง Boiler 1 รายการ วงเงิน 8,667 บาท 21 ธ.ค. 2560 608
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า (อะไหล่) สำหรับซ่อมเครื่องนึ่งฯ ยี่ห้อ Getinge 1 รายการ วงเงิน 71,262 บาท 21 ธ.ค. 2560 846
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา เปรย์ฆ่าเชื้อบนพื้นผิว I-SURF AF 1 ลิตร 1 รายการ วงเงิน 48,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 646
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา vitamin B1-6-12 1 รายการ วงเงิน 27,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 607
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา เคลกแซน ชนิดฉีด 60 มิลลิกรัม 2เข็มกล่อง 1 รายการ วงเงิน 72,546 บาท 18 ธ.ค. 2560 779
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Simethicone tab 80 mg 1 รายการ วงเงิน 22,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 734
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Potassium chloride injection 1 รายการ วงเงิน 60,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 842
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Lidocaine Hydrochloride solution 20 mg/ml 1 รายการ วงเงิน 85,500 บาท 18 ธ.ค. 2560 1115
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Gemfibrozil 300 mg 1 รายการ วงเงิน 5,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 955
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Essential Phospholipids 150 mg 1 รายการ วงเงิน 84,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 602
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา ยา Acyclovir 200 mg.,Domperidone Maleate 10 mg,Glipizide 5 mg 3 รายการ วงเงิน 43,150 บาท 18 ธ.ค. 2560 757
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา ยา Cefazolin Sodium 1GM,Ceftriaxone Sod. 1 gm. 2 รายการ วงเงิน 46,450 บาท 18 ธ.ค. 2560 929
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Anepol Inj.200 mg.20ml. 1 รายการ วงเงิน 8,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 854
# เรื่อง วันที่ จำนวน
 แบบฟอร์มแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โปรดนำส่งเอกสารและไฟล์ข้อมูลให้งานยุทธศาสตร์และแผนงาน โทร. 7627,7628 ภายในวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 E-mail : plan.ubch@gmail.com icon new 24 มิ.ย. 2564 67
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) ยี่ห้อ TOSHIBA รุ่น ASTEION SUPER 4 จำนวน 1 เครื่อง (แบบไม่รวมอะไหล่) icon new 23 มิ.ย. 2564 6
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดดจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์สำหรับหาตำแหน่งในการเจาะชิ้นเนื้อเต้านมชนิดนั่งระบบดิจิตอลสองมิติและสามมิติฯ icon new 23 มิ.ย. 2564 5
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เต้านมแบบประสิทธิภาพสูงแบบสามมิติ ยี่ห้อ HOLOGIC รุ่น SELENIA Dimensions 9000 (TOMO) จำนวน 1 เครื่อง icon new 23 มิ.ย. 2564 5
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างดูแลและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำรองฉุกเฉิน แบบรวมอะไหล่ SCP จำนวน 1 ระบบ icon new 23 มิ.ย. 2564 8
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ระบบหลอดเลือดแบบระนาบเดี่ยวฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 icon new 23 มิ.ย. 2564 3
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคปชนิดภาพดิจิตอลฯ จำนวน 1 เครื่อง (แบบไม่รวมอะไหล่) icon new 23 มิ.ย. 2564 4
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) ยี่ห้อ TOSHIBA รุ่น Aquilion Prime พร้อมเครื่องฉีดสารทึบรังสีฯ icon new 23 มิ.ย. 2564 3
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันพร้อมระบบหย่าเครื่องอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง 16 มิ.ย. 2564 12
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการตรวจพิเศษด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มิ.ย. 2564 9
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อประกอบอาหารคนไข้รวม 5 หมวด 153 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 16 มิ.ย. 2564 10
 รายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี โปรดส่งข้อมูลให้งานยุทธศาสตร์ฯ ทาง E-mail : plan.ubch@gmail.com ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2564 15 มิ.ย. 2564 11
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดงานจ้างปรับปรุงห้องผ่าตัด 2 เป็นห้องผ่าตัดความดันลบฯ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 มิ.ย. 2564 12
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการล้างเครื่องปรับอากาศเพื่อสุขอนามัย และการประหยัดพลังงาน โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี จำนวน 1 งาน 9 มิ.ย. 2564 16
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาOsimertinib 80mg จำนวน 1 รายการ 1 มิ.ย. 2564 66
 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Filgrastim 300 mcg จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 พ.ค. 2564 58
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ในตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 25 พ.ค. 2564 28
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องมือสำหรับผ่าตัดระบบหู คอ จมูก จำนวน 24 รายการ 24 พ.ค. 2564 21
 ประกาศแผนฯเพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ เวชภัณฑ์ยา Filgrastim 300 mcg จำนวน 1 รายการ 18 พ.ค. 2564 29
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันพร้อมระบบหย่า เครื่องอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง 18 พ.ค. 2564 29
หน่วยงานภาครัฐ
image
แบนำส่ง HPV DNA Test
ต้นทุนต่อหน่วย/ผลผลิตประจำปี
image
image
image
ประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น