ตารางแพทย์ออกตรวจ/รับปรึกษา

คลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ
คลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ