การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่มีภาวะการกระจายของมะเร็งไปที่กระดูกสันหลังรักษาด้วยการผ่าตัดเต้านมและรักษาเสริมด้วยเคมีบำบัด

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.