พร้อมให้บริการด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan) ที่ทันสมัยในการวินิจฉัยโรคมะเร็ง
และตรวจติดตามการรักษาด้วยความถูกต้องแม่นยำและมีมาตรฐาน
image
image
image
image
image
คลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ
เปิดให้บริการทุกวันพุธ เวลา 13.00 - 16.00 น.
คลินิกกัญชาทางการแพทย์

image
image
image
image
image
image
image
image
image


ผู้ป่วยและครอบครัวที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคโรคมะเร็งเต้านมและรังไข่ที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม ควรปรึกษาคลินิกพันธุกรรมโรคมะเร็ง เพื่อพิจารณาตรวจยีน BRCA 1,2

1. เป็นมะเร็งเต้านมในสตรีอายุเท่ากับหรือน้อยกว่า 45 ปี
2. เป็นมะเร็งเต้านมในผู้ชายทุกอายุ
3. เป็นมะเร็งเต้านม 2 ข้าง
4. เป็นมะเร็งเต้านมชนิด tripple negative
5. เป็นมะเร็งรังไข่ , ท่อนำไข่ หรือ มะเร็งเยื่อบุช่องท้อง
6. พบมะเร็งเต้านมตั้งแต่ 2 คนในครอบครัวเดียวกัน

*** ผู้ที่มียีน BRCA 1 ,2 กลายพันธ์ มีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเต้านม 45-70% และมะเร็งรังไข่ 15-40% และสามารถถ่ายทอดทางพันธ์กรรมได้ ***
PDPA (Personal Data Protection Act)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP (เปิดการเชื่อมโยงเวลา 12.01-12.59 น. และ 17.01-08.59 น.)
สรุปผลรายงานประจำเดือน รพ.มะเร็งอุบลฯ.
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2564 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2564 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2564 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562
รายงานทางการเงิน งบทดลองปีงบประมาณ2564 ประจำเดือนมิถุนายน 2565 รายงานทางการเงิน งบทดลองปีงบประมาณ2564 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 รายงานทางการเงิน งบทดลองปีงบประมาณ2564 ประจำเดือนเมษายน 2565 รายงานทางการเงิน งบทดลองปีงบประมาณ2564 ประจำเดือนมีนาคม 2565 รายงานทางการเงิน งบทดลองปีงบประมาณ2564 ประจำเดือนมกราคม 2565 รายงานทางการเงิน งบทดลองปีงบประมาณ2564 ประจำเดือนธันวาคม 2564 รายงานทางการเงิน งบทดลองปีงบประมาณ2564 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 รายงานทางการเงิน งบทดลองปีงบประมาณ2564 ประจำเดือนตุลาคม 2564 1.1.4 บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ,นอกธนาคารพาณิชย์ เอกสารรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ปี 2564 รายงานทางการเงิน งบทดลองปีงบประมาณ2564 ประจำเดือนกันยายน 2564 รายงานทางการเงิน งบทดลองปีงบประมาณ2564 ประจำเดือนสิงหาคม 2564
ข่าวสาร
# เรื่อง วันที่ จำนวน
 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในการดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นลูกจ้างรายคาบ ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์และตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ icon new 9 ส.ค. 2565 5
 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์และพนักงานประจำห้องทดลอง 3 ส.ค. 2565 59
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 3 ส.ค. 2565 82
 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างรายคาบตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา 27 ก.ค. 2565 37
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างศิลป์ 27 ก.ค. 2565 33
 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง 25 ก.ค. 2565 32
 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้ารายคาบ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 25 ก.ค. 2565 35
 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 22 ก.ค. 2565 28
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร 22 ก.ค. 2565 22
 ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 22 ก.ค. 2565 31
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในการดำเนินการสรรหาบุคคล เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งนายช่างศิลป์ 21 ก.ค. 2565 32
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 19 ก.ค. 2565 41
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 19 ก.ค. 2565 31
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในการดำเนินการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป้นลูกจ้างรายคาบ ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 19 ก.ค. 2565 25
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ 19 ก.ค. 2565 38
 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาสมกับตำแหน่ง ในการดำเนินการสรรหาบุคคล เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 18 ก.ค. 2565 39
 ลบ ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์และเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 12 ก.ค. 2565 51
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามรถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบในการดำเนินการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร 12 ก.ค. 2565 26
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบในการดำเนินการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปในตำแหน่งนายช่างศิลป์ 12 ก.ค. 2565 29
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ 12 ก.ค. 2565 35
# เรื่อง วันที่ จำนวน
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริษัทเอกชนซัก อบ รีดผ้า โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 2566 3 ส.ค. 2565 11
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องตรวจชิ้นเนื้อ ยี่ห้อ HOLOGIC รุ่น TRIDENT แบบไม่รวมอะไหล่ จำนวน 1 เครื่อง 27 ก.ค. 2565 6
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Trastuzumab 150 mg injection (Ogivri powder for injection 150 mg) จำนวน 1 รายการ 27 ก.ค. 2565 11
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องเร่งอนุภาค (6 MV photon Linear Accelerator With MLC) ยี่ห้อ Varian รุ่น Halcyon แบบรวมอะไหล่ จำนวน 1 เครื่อง 26 ก.ค. 2565 10
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องเร่งอนุภาคที่ผลิตเฉพาะโฟตอนพลังงานมากกว่า 6 MV หรือผลิตลำรังสีอิเลคตรอนร่วมด้วยพร้อมชุดอุปกรณ์ฉายรังสีแบบเชิงปริมาตร (High Energy Medical Linear Accelerator with Volumetric Arc Treatment set) ยี่ห้อ Varian รุ่น Clinac iX แบบรวมอะไหล่ จำนวน 1 เครื่อง 26 ก.ค. 2565 17
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) ยี่ห้อ TOSHIBA รุ่น Aquilion Prime S/N : ACB17Y2282 จำนวน 1 เครื่อง 25 ก.ค. 2565 10
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคป ชนิดภาพดิจิตอล ยี่ห้อ TOSHIBA รุ่น Winscope Plessart Ex8 จำนวน 1 เครื่อง 25 ก.ค. 2565 5
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ระบบหลอดเลือด แบบระนาบเดี่ยว ยี่ห้อ TOSHIBA รุ่น INFX-8000C จำนวน 1 เครื่อง 25 ก.ค. 2565 8
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องจำลองรังสีรักษา แบบ 4 มิติ (CT-Simulator) ยี่ห้อ TOSHIBA รุ่น Aquilion LB แบบรวมอะไหล่ จำนวน 1 เครื่อง 12 ก.ค. 2565 16
 ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องเร่งอนุภาคพร้อมชุดจำกัดลำรังสีแบบ มัลติลีฟ รุ่น Precise ยี่ห้อ Electra รวมทั้งระบบเครือข่าย (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน 1 เครื่อง 11 ก.ค. 2565 19
 ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์จำลองการฉายรังสีระบบดิจิตอล (Digital Simulator) ยี่ห้อ Varian รุ่น Acuity ix แบบรวมอะไหล่ จำนวน 1 เครื่อง 11 ก.ค. 2565 23
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ปริมาณ 35,000 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2566 11 ก.ค. 2565 31
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาครุภัณฑ์สร้างบนที่ กลุ่มงานรังสีวินิจฉัยและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ค. 2565 26
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกันสาดโครงเหล็กมุงด้วยเมททัลชีต พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน 6 ก.ค. 2565 22
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา 1.iopamidol 300mg/50 ml และ 2.iopamidol 300mg/100ml จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 ก.ค. 2565 20
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริษัทภายนอกออกแบบ - เขียนแบบ ปรับปรุงพื้นที่ให้บริการ กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 งาน 6 ก.ค. 2565 23
 ประกาศเผยแพร่แผน การจัดจ้างก่อสร้างสวนสุขภาพขนาดเล็กเพื่อผู้มารับบริการ จำนวน 1 งาน 5 ก.ค. 2565 21
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อประกอบอาหารคนไข้ รวม ๕ หมวด ๑๙๐ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 1 ก.ค. 2565 21
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาTrastuzumab 150 mg injection (Ogivri powder for injection 150 mg) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 2565 30
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖๐,๐๐๐ ลักซ์ ชนิดเคลื่อนที่ได้ พร้อมระบบแบตเตอรี่ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 มิ.ย. 2565 21
# เรื่อง วันที่ จำนวน
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องฟอกอากาศ 1 รายการ วงเงิน 10,990 บาท 16 ม.ค. 2561 899
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้ออุปกรณ์ก่อสร้าง สำหรับงานซ่อมบำรุง 2 รายการ วงเงิน 10,490 บาท 16 ม.ค. 2561 853
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้ออุปกรณ์ก่อสร้าง (ซ่อมท่อประปา) 16 รายการ วงเงิน 6,618 บาท 16 ม.ค. 2561 884
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ พัดลม 2 รายการ วงเงิน 8,640 บาท 16 ม.ค. 2561 868
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ต่ำกว่าเกณฑ์ 1 รายการ วงเงิน 7,000 บาท 5 ม.ค. 2561 815
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาสอบเทียบเครื่องตู้ปลอดเชื้อ 1 รายการ วงเงิน 10,700 บาท 5 ม.ค. 2561 867
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สติกเกอร์ แบบม้วน (50 เมตร) 4 รายการ วงเงิน 13,160 บาท 21 ธ.ค. 2560 838
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า (อะไหล่) สำหรับซ่อมเครื่อง Boiler 1 รายการ วงเงิน 8,667 บาท 21 ธ.ค. 2560 816
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า (อะไหล่) สำหรับซ่อมเครื่องนึ่งฯ ยี่ห้อ Getinge 1 รายการ วงเงิน 71,262 บาท 21 ธ.ค. 2560 1067
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา เปรย์ฆ่าเชื้อบนพื้นผิว I-SURF AF 1 ลิตร 1 รายการ วงเงิน 48,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 867
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา vitamin B1-6-12 1 รายการ วงเงิน 27,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 803
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา เคลกแซน ชนิดฉีด 60 มิลลิกรัม 2เข็มกล่อง 1 รายการ วงเงิน 72,546 บาท 18 ธ.ค. 2560 967
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Simethicone tab 80 mg 1 รายการ วงเงิน 22,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 945
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Potassium chloride injection 1 รายการ วงเงิน 60,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 1048
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Lidocaine Hydrochloride solution 20 mg/ml 1 รายการ วงเงิน 85,500 บาท 18 ธ.ค. 2560 1515
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Gemfibrozil 300 mg 1 รายการ วงเงิน 5,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 1169
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Essential Phospholipids 150 mg 1 รายการ วงเงิน 84,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 825
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา ยา Acyclovir 200 mg.,Domperidone Maleate 10 mg,Glipizide 5 mg 3 รายการ วงเงิน 43,150 บาท 18 ธ.ค. 2560 964
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา ยา Cefazolin Sodium 1GM,Ceftriaxone Sod. 1 gm. 2 รายการ วงเงิน 46,450 บาท 18 ธ.ค. 2560 1135
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Anepol Inj.200 mg.20ml. 1 รายการ วงเงิน 8,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 1066
# เรื่อง วันที่ จำนวน
 แบบฟอร์มแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบบุคลากร)" ขอความร่วมมือส่งข้อมูลให้ งานยุทธศาสตร์และแผนงาน ภายในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 E-mail : plan.ubch@gmail.com 26 ก.ค. 2565 20
 "แบบฟอร์มแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 " (งบภาพรวม) ขอความร่วมมือส่งข้อมูลให้ งานยุทธศาสตร์และแผนงาน ภายในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 E-mail : plan.ubch@gmail.com 26 ก.ค. 2565 18
 ฟอร์มรายงานผลตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน 12 ก.ค. 2565 29
 แบบฟอร์มปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 ทั้งนี้ ขอความร่วมมือส่งข้อมูลให้ งานยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร. 7627 ภายในวันศุกร์ที่I17Iมิถุนายน 2565 E-mail : plan.ubch@gmail.com 18 พ.ค. 2565 51
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ออุปกรณ์ประกอบสำหรับอุปกรณ์สอดใส่แร่ (Applicator Accessories) จำนวน ๑ ชุด 29 เม.ย. 2565 70
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด ๓ แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ จำนวน ๑ เครื่อง 29 เม.ย. 2565 57
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖๐,๐๐๐ ลักซ์ ชนิดเคลื่อนที่ได้ พร้อมระบบแบตเตอรี่ จำนวน ๑ ชุด 29 เม.ย. 2565 57
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวิดีทัศน์ รุ่น มาตรฐาน Video Laryngoscope จำนวน ๑ ชุด 29 เม.ย. 2565 59
 แบบฟอร์มรายงานติดตามความคืบหน้าการจัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดหา รายการครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง การจ้างเหมาปรับปรุง ตามแผนการปฏิบัติงานฯ พ.ศ. 2565 โปรดนำส่งเอกสารและไฟล์ข้อมูลให้งานยุทธศาสตร์และแผนงาน โทร. 7627 ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 E-mail : plan.ubch@gmail.com 19 เม.ย. 2565 86
 ผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 4 เม.ย. 2565 101
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี พ.ศ. 2565 29 มี.ค. 2565 67
 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาIณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน 21 มี.ค. 2565 169
 แบบฟอร์มรายงานผลตัวชีวัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 17 ก.พ. 2565 91
 แบบฟอร์มปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 โปรดนำส่งเอกสารและไฟล์ข้อมูลให้งานยุทธศาสตร์และแผนงาน โทร. 7627,7628 ภายในวันที่ 27 มกราคม 2565 E-mail : plan.ubch@gmail.com 19 ม.ค. 2565 113
 การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2565 25 พ.ย. 2564 171
 แผนพัฒนาบุคคลากร (Human Resource Development Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 15 พ.ย. 2564 209
 ประกาศเผยแพร่แผนชุดเลนส์ส่องตรวจโพรงจมูก จำนวน 1 ชุด 11 พ.ย. 2564 136
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องติดสติกเกอร์บาร์โค้ดฯ จำนวน 2 เครื่อง 5 พ.ย. 2564 137
 แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 3 พ.ย. 2564 113
 ประกาศเลื่อนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 รพ.ขอเลื่อนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทั้งผู้ที่มีนัดฉีดเข็มที่1 และผู้ที่มีนัดฉีดเข็มที่2 จากเดิมวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 เลื่อนเป็นศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00น. ถึง 12.00น. 21 ต.ค. 2564 184
หน่วยงานภาครัฐ
image
แบนำส่ง HPV DNA Test
ต้นทุนต่อหน่วย/ผลผลิตประจำปี
image
image
image
ประชาสัมพันธ์
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น