วีดีทัศน์แนะนําโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
เอกสาร/คู่มือ/งานวิจัย สำหรับประชาชน


พร้อมให้บริการด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan) ที่ทันสมัยในการวินิจฉัยโรคมะเร็ง
และตรวจติดตามการรักษาด้วยความถูกต้องแม่นยำและมีมาตรฐาน
image
image
image
image
image
คลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ
เปิดให้บริการทุกวันพุธ เวลา 13.00 - 16.00 น.
คลินิกกัญชาทางการแพทย์

image
image
image
image
image
image
image
image


ผู้ป่วยและครอบครัวที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคโรคมะเร็งเต้านมและรังไข่ที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม ควรปรึกษาคลินิกพันธุกรรมโรคมะเร็ง เพื่อพิจารณาตรวจยีน BRCA 1,2

1. เป็นมะเร็งเต้านมในสตรีอายุเท่ากับหรือน้อยกว่า 45 ปี
2. เป็นมะเร็งเต้านมในผู้ชายทุกอายุ
3. เป็นมะเร็งเต้านม 2 ข้าง
4. เป็นมะเร็งเต้านมชนิด tripple negative
5. เป็นมะเร็งรังไข่ , ท่อนำไข่ หรือ มะเร็งเยื่อบุช่องท้อง
6. พบมะเร็งเต้านมตั้งแต่ 2 คนในครอบครัวเดียวกัน

*** ผู้ที่มียีน BRCA 1 ,2 กลายพันธ์ มีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเต้านม 45-70% และมะเร็งรังไข่ 15-40% และสามารถถ่ายทอดทางพันธ์กรรมได้ ***
Price of Thai
Price of Inter
PDPA (Personal Data Protection Act)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP (เปิดการเชื่อมโยงเวลา 12.01-12.59 น. และ 17.01-08.59 น.)
สรุปผลรายงานประจำเดือน รพ.มะเร็งอุบลฯ.
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2564 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2564 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2564 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนตุลาคม2566 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ปี 2566 รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนกันยายน 2566 รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนสิงหาคม 2566 รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนกรกฏาคม 2566 รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนมิถุนายน 2566 รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน เมษายน 2566 รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนมีนาคม 2566 รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนมกราคม 2566 รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนธันวาคม 2565
ข่าวสาร
# เรื่อง วันที่ จำนวน
 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ icon new 6 ธ.ค. 2566 58
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในการดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นลูกจ้างรายคาบ ในตำแหน่งตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (กลุ่มงานเคมีบำบัด) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 1 ธ.ค. 2566 112
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในการดำเนินการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ สังกัดกรมการแพทย์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 1 ธ.ค. 2566 78
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการดำเนินการสรรหาบุคคล เป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (กลุ่มงานรังสีรักษา) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 1 ธ.ค. 2566 101
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 30 พ.ย. 2566 72
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร 30 พ.ย. 2566 83
 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนายแพทย์ จำนวน 1 อัตรา 29 พ.ย. 2566 87
 ประการขยายเวลารับสมัครบุคคเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างรายคาบตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ทันตสาธารณสุข) 29 พ.ย. 2566 75
 ประกาศขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างรายคาบตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 29 พ.ย. 2566 68
 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความสามรถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในการดำเนินการเลือกสรรเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 29 พ.ย. 2566 105
 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล (สัมภาษณ์) ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 28 พ.ย. 2566 176
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความสามารที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในการดำเนินการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่10) 28 พ.ย. 2566 160
 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานบริการ (ล่ามภาษากัมพูชา) 24 พ.ย. 2566 90
 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา 24 พ.ย. 2566 104
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการดำเนินการสรรหาบุคคล เป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 24 พ.ย. 2566 76
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง แก้ไขประกาศเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 23 พ.ย. 2566 73
 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมาแต่งตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและปฏิบัติการ หรือชำนาญการ กำหนด วัน เวลา และสถานที่ประเมินวิธีการประเมิน และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน 23 พ.ย. 2566 108
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้ตำแหน่งและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบในการดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 22 พ.ย. 2566 92
 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 18 พ.ย. 2566 291
 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งในการดำเนินการสรรหาบุคคล เป็นลูกจ้างรายคาบ ในตำแหน่ง พนักงานบริการ (ล่ามภาษาต่างประเทศ) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 15 พ.ย. 2566 129
# เรื่อง วันที่ จำนวน
 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ทางรังสีร่วมรักษา จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 พ.ย. 2566 62
 ประกาศประกวดราคา ซื้อยา Temozolomide cap 20 mg ,Temozolomide cap 100 mg ,Temozolomide cap250 mg จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 พ.ย. 2566 60
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางด้านเคมีคลินิกแบบอัตโนมัติ พร้อมน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 พ.ย. 2566 59
 ประกาศเผยแพร่แผน การจัดซื้ออะไหล่ XRAY TUBE สำหรับเครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดแบบระนาบเดี่ยว ยี่ห้อ TOSHIBA รุ่น INFX-8000C จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ย. 2566 65
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องเร่งอนุภาคพร้อมชุดจำกัดลำรังสีแบบมัลติลีฟ รวมทั้งระบบเครือข่าย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ย. 2566 66
 ประกาศเผยแพร่แผน การจัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ทางรังสีร่วมรักษา จำนวน 6 รายการ 21 พ.ย. 2566 60
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Lenvatinib mesylate cap 10 mg จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ย. 2566 55
 ประกาศประกวดราคา ยา Trastuzumab 440mg/vial จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 21 พ.ย. 2566 74
 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 75 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2567 17 พ.ย. 2566 63
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 พ.ย. 2566 74
 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ตู้เก็บยาและจ่ายยาอัตโนมัติ จำนวน 1 ตู้ 10 พ.ย. 2566 58
 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ตู้เตรียมยาเคมีบำบัด จำนวน 1 เครื่อง 10 พ.ย. 2566 69
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Fulvestrant 250 mg/5ml prefiled syr จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 พ.ย. 2566 64
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ออะไหล่เครื่องเร่งอนุภาคพร้อมชุดจำกัดลำรังสีแบบมัลติลีฟ รวมทั้งระบบเครือข่าย จำนวน 2 รายการ 8 พ.ย. 2566 72
 ประกาศแผนจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 8 พ.ย. 2566 73
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา 1.Afatinib tab 30 mg(Giotrif) 2.Afatinib tab 40mg(Giotrif) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พ.ย. 2566 61
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Filgrastrim 300 mcg/vail จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 พ.ย. 2566 74
 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อน้ำยาและผลิตภัณฑ์จากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 6 พ.ย. 2566 60
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถยนต์ราชการ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 พ.ย. 2566 59
 ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางด้านเคมีคลินิกแบบอัตโนมัติ พร้อมนำ้ยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 พ.ย. 2566 62
# เรื่อง วันที่ จำนวน
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องฟอกอากาศ 1 รายการ วงเงิน 10,990 บาท 16 ม.ค. 2561 1231
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้ออุปกรณ์ก่อสร้าง สำหรับงานซ่อมบำรุง 2 รายการ วงเงิน 10,490 บาท 16 ม.ค. 2561 1174
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้ออุปกรณ์ก่อสร้าง (ซ่อมท่อประปา) 16 รายการ วงเงิน 6,618 บาท 16 ม.ค. 2561 1210
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ พัดลม 2 รายการ วงเงิน 8,640 บาท 16 ม.ค. 2561 1205
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ต่ำกว่าเกณฑ์ 1 รายการ วงเงิน 7,000 บาท 5 ม.ค. 2561 1138
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาสอบเทียบเครื่องตู้ปลอดเชื้อ 1 รายการ วงเงิน 10,700 บาท 5 ม.ค. 2561 1231
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สติกเกอร์ แบบม้วน (50 เมตร) 4 รายการ วงเงิน 13,160 บาท 21 ธ.ค. 2560 1143
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า (อะไหล่) สำหรับซ่อมเครื่อง Boiler 1 รายการ วงเงิน 8,667 บาท 21 ธ.ค. 2560 1131
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า (อะไหล่) สำหรับซ่อมเครื่องนึ่งฯ ยี่ห้อ Getinge 1 รายการ วงเงิน 71,262 บาท 21 ธ.ค. 2560 1398
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา เปรย์ฆ่าเชื้อบนพื้นผิว I-SURF AF 1 ลิตร 1 รายการ วงเงิน 48,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 1164
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา vitamin B1-6-12 1 รายการ วงเงิน 27,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 1135
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา เคลกแซน ชนิดฉีด 60 มิลลิกรัม 2เข็มกล่อง 1 รายการ วงเงิน 72,546 บาท 18 ธ.ค. 2560 1272
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Simethicone tab 80 mg 1 รายการ วงเงิน 22,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 1266
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Potassium chloride injection 1 รายการ วงเงิน 60,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 1382
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Lidocaine Hydrochloride solution 20 mg/ml 1 รายการ วงเงิน 85,500 บาท 18 ธ.ค. 2560 2039
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Gemfibrozil 300 mg 1 รายการ วงเงิน 5,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 1596
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Essential Phospholipids 150 mg 1 รายการ วงเงิน 84,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 1149
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา ยา Acyclovir 200 mg.,Domperidone Maleate 10 mg,Glipizide 5 mg 3 รายการ วงเงิน 43,150 บาท 18 ธ.ค. 2560 1285
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา ยา Cefazolin Sodium 1GM,Ceftriaxone Sod. 1 gm. 2 รายการ วงเงิน 46,450 บาท 18 ธ.ค. 2560 1469
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Anepol Inj.200 mg.20ml. 1 รายการ วงเงิน 8,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 1411
# เรื่อง วันที่ จำนวน
 ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายละเอียดผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด และผู้รายงานผล 14 พ.ย. 2566 65
 ฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 12 ก.ย. 2566 120
 ประกาศ ขายทอดตลาด จำนวน 573 รายการ 31 ส.ค. 2566 272
 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษตำแหน่งเลขที่ 9068,9077,9078 10 ส.ค. 2566 186
 การจัดทำแผนอัตรากำลัง โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) 8 ส.ค. 2566 146
 แบบฟอร์มแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบบุคลากร) 8 ส.ค. 2566 224
 แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดคำรับรองการปฎิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน 25 ก.ค. 2566 606
 แบบฟอร์มแผนเงินบำรุง67 13 ก.ค. 2566 220
 ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้าอบรม โครงการ การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด(หลักสูตร 1 เดือน 16 มิ.ย. 2566 281
 แบบฟอร์มปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 24 พ.ค. 2566 256
 ประกาศ ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องเตรียมยาฉีดและยาเคมีบำบัดอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 พ.ค. 2566 237
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งในการดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปในตำแหน่ง พนักงานบริการและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 2 พ.ค. 2566 229
 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 16 มี.ค. 2566 492
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC) 8 มี.ค. 2566 422
 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเกษตรพื้นฐาน จำนวน 1 อัตรา 13 ก.พ. 2566 317
 แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน 3 ก.พ. 2566 254
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องดูดควันซึ่งเกิดจากการใช้งานเครื่องจี้ตัดด้วยไฟฟ้า จำนวน 4 เครื่อง 13 ม.ค. 2566 368
 ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหารและร้านค้ามินิมาร์ท 29 ธ.ค. 2565 268
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ร่วมแสดงเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption)" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 27 ธ.ค. 2565 276
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร้งอุบลราชธานี ร่วมแสดงเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 27 ธ.ค. 2565 340
หน่วยงานภาครัฐ
image
แบนำส่ง HPV DNA Test
ต้นทุนต่อหน่วย/ผลผลิตประจำปี
image
image
image
ประชาสัมพันธ์
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น