วีดีทัศน์แนะนําโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
เอกสาร/คู่มือ/งานวิจัย สำหรับประชาชน


พร้อมให้บริการด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan) ที่ทันสมัยในการวินิจฉัยโรคมะเร็ง
และตรวจติดตามการรักษาด้วยความถูกต้องแม่นยำและมีมาตรฐาน
image
image
image
image
image
คลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ
เปิดให้บริการทุกวันพุธ เวลา 13.00 - 16.00 น.
คลินิกกัญชาทางการแพทย์

image
image
image
image
image
image
image
image


ผู้ป่วยและครอบครัวที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคโรคมะเร็งเต้านมและรังไข่ที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม ควรปรึกษาคลินิกพันธุกรรมโรคมะเร็ง เพื่อพิจารณาตรวจยีน BRCA 1,2

1. เป็นมะเร็งเต้านมในสตรีอายุเท่ากับหรือน้อยกว่า 45 ปี
2. เป็นมะเร็งเต้านมในผู้ชายทุกอายุ
3. เป็นมะเร็งเต้านม 2 ข้าง
4. เป็นมะเร็งเต้านมชนิด tripple negative
5. เป็นมะเร็งรังไข่ , ท่อนำไข่ หรือ มะเร็งเยื่อบุช่องท้อง
6. พบมะเร็งเต้านมตั้งแต่ 2 คนในครอบครัวเดียวกัน

*** ผู้ที่มียีน BRCA 1 ,2 กลายพันธ์ มีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเต้านม 45-70% และมะเร็งรังไข่ 15-40% และสามารถถ่ายทอดทางพันธ์กรรมได้ ***
Price of Thai
Price of Inter
PDPA (Personal Data Protection Act)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP (เปิดการเชื่อมโยงเวลา 12.01-12.59 น. และ 17.01-08.59 น.)
สรุปผลรายงานประจำเดือน รพ.มะเร็งอุบลฯ.
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2564 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2564 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2564 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนมกราคม 2567 รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนธันวาคม 2566 รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนตุลาคม2566 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ปี 2566 รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนกันยายน 2566 รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนสิงหาคม 2566 รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนกรกฏาคม 2566 รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนมิถุนายน 2566 รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน เมษายน 2566 รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนมีนาคม 2566
ข่าวสาร
# เรื่อง วันที่ จำนวน
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง แก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ ในการดำเนินการเลือกสรรเป็นลูกจ้างรายคาบ ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (กลุ่มงานเคมีบำบัด) icon new 1 มี.ค. 2567 26
 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นลูกจ้างรายคาบ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 29 ก.พ. 2567 59
 ขยายรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 29 ก.พ. 2567 52
 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติงานภารกิจด้านอำนวยการ) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 29 ก.พ. 2567 34
 ประกาศขยายการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 8 อัตรา 29 ก.พ. 2567 34
 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 29 ก.พ. 2567 42
 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างรายคาบตำแหน่งเภสัชกร 29 ก.พ. 2567 25
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง 28 ก.พ. 2567 53
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในการดำเนินการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างรายคาบ ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (กลุ่มงานเคมีบำบัด) 28 ก.พ. 2567 74
 ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค (ปฏิบัติงานรังสีวินิจฉัยและเวชศาสตร์) 27 ก.พ. 2567 57
 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติงานทำความสะอาดหอผู้ป่วย) จำนวน 2 อัตรา 22 ก.พ. 2567 72
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 21 ก.พ. 2567 87
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ(ภารกิจด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ)และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 21 ก.พ. 2567 136
 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการดำเนินการสรรหาบุคคล เป็นลูกจ้างรายคาบในตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค (กลุ่มงานรังสีวินิจฉัยและเวชศาสตร์นิวเคลียร์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 21 ก.พ. 2567 58
 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ 20 ก.พ. 2567 69
 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 18 อัตรา 16 ก.พ. 2567 134
 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา 16 ก.พ. 2567 102
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (กลุ่มงานรังสีวินิจฉัยและเวชศาสตร์นิวเคลียร์) 16 ก.พ. 2567 97
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (กลุ่มงานเคมีบำบัด) 14 ก.พ. 2567 142
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน 2 อัตรา 14 ก.พ. 2567 127
# เรื่อง วันที่ จำนวน
 ประกาศประกวดราคายา ซื้อยา Docetaxel 20 mg Docetaxel 80 mg Docetaxel 120 mg จำนวน 3 รายการ icon new 1 มี.ค. 2567 15
 ประกาศ ยกเลิกประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 192 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 ก.พ. 2567 19
 ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อเครื่องฟอกอากาศและกำจัดเชื้อโรค จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ก.พ. 2567 23
 ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 48 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ก.พ. 2567 24
 ประกาศประกวดราคาซื้อยา Gemcitabine hydrocgloride sterle pwdr 200 mg และGemcitabine hydrocgloride sterle pwdr 1g จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์(e-bidding 27 ก.พ. 2567 24
 ประกาศ ประกวดราคาซื้อประกวดราคายา Carboplatin 150mg/15ml และ Carboplatin 450 mg/45ml จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 ก.พ. 2567 42
 ประกาศ ร่างประกวดราคาซื้อประกวดราคายา Gemcitabine hydrochloride sterile pwdr 200 mg และ Gemcitabine hydrochloride sterile pwdr 1 g จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ก.พ. 2567 42
 ประกาศ ประกวดราคาซื้อตู้เก็บยาและจ่ายยาอัตโนมัติ จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ก.พ. 2567 54
 ประกาศเผยแพร่แผน การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 48 รายการ 14 ก.พ. 2567 41
 ประกาศเผยแพร่แผน การจัดซื้อยา Gemcitabine hydrochloride sterile pwdr 200 mg และ Gemcitabine hydrochloride sterile pwdr 1 g จำนวน 2 รายการ 14 ก.พ. 2567 32
 ประกาศเผยแพร่แผน การจัดซื้อยา Docetaxel 20 mg Docetaxel 80 mg Docetaxel 120 mg จำนวน 3 รายการ 14 ก.พ. 2567 33
 ประกาศเผยแพร่แผน การจัดซื้อยา Carboplatin 150mg/15ml และ Carboplatin 450 mg/45ml 14 ก.พ. 2567 38
 ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 ก.พ. 2567 52
 ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ทางรังสีร่วมรักษา จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 ก.พ. 2567 37
 ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องฟอกอากาศและกำจัดเชื้อโรค จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 ก.พ. 2567 64
 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ ยา Panitumumab 100 mg/5 ml จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.พ. 2567 60
 ประกาศเผยแพร่แผน การจัดซื้อเตียงผู้ป่วยปรับระดับไฟฟ้าแบบ ๓ ไกร์ จำนวน ๒๔ เตียง 29 ม.ค. 2567 89
 ประกาศเผยแพร่แผน การจัดซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓๐,๐๐๐ ลักซ์ หลอดแอลอีดี จำนวน ๑ ชุด 29 ม.ค. 2567 66
 ประกาศเผยแพร่แผน การจัดซื้อเครื่องประมวลผลระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับใช้งานร่วมกับกล้องส่องตรวจลำไส้และทวารหนัก จำนวน ๑ เครื่อง 29 ม.ค. 2567 73
 ประกาศเผยแพร่แผน การจัดซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัด Set G.Y.N จำนวน ๕ ชุด 29 ม.ค. 2567 75
# เรื่อง วันที่ จำนวน
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องฟอกอากาศ 1 รายการ วงเงิน 10,990 บาท 16 ม.ค. 2561 1394
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้ออุปกรณ์ก่อสร้าง สำหรับงานซ่อมบำรุง 2 รายการ วงเงิน 10,490 บาท 16 ม.ค. 2561 1325
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้ออุปกรณ์ก่อสร้าง (ซ่อมท่อประปา) 16 รายการ วงเงิน 6,618 บาท 16 ม.ค. 2561 1355
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ พัดลม 2 รายการ วงเงิน 8,640 บาท 16 ม.ค. 2561 1393
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ต่ำกว่าเกณฑ์ 1 รายการ วงเงิน 7,000 บาท 5 ม.ค. 2561 1293
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาสอบเทียบเครื่องตู้ปลอดเชื้อ 1 รายการ วงเงิน 10,700 บาท 5 ม.ค. 2561 1397
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สติกเกอร์ แบบม้วน (50 เมตร) 4 รายการ วงเงิน 13,160 บาท 21 ธ.ค. 2560 1288
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า (อะไหล่) สำหรับซ่อมเครื่อง Boiler 1 รายการ วงเงิน 8,667 บาท 21 ธ.ค. 2560 1279
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า (อะไหล่) สำหรับซ่อมเครื่องนึ่งฯ ยี่ห้อ Getinge 1 รายการ วงเงิน 71,262 บาท 21 ธ.ค. 2560 1545
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา เปรย์ฆ่าเชื้อบนพื้นผิว I-SURF AF 1 ลิตร 1 รายการ วงเงิน 48,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 1323
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา vitamin B1-6-12 1 รายการ วงเงิน 27,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 1320
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา เคลกแซน ชนิดฉีด 60 มิลลิกรัม 2เข็มกล่อง 1 รายการ วงเงิน 72,546 บาท 18 ธ.ค. 2560 1413
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Simethicone tab 80 mg 1 รายการ วงเงิน 22,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 1411
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Potassium chloride injection 1 รายการ วงเงิน 60,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 1535
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Lidocaine Hydrochloride solution 20 mg/ml 1 รายการ วงเงิน 85,500 บาท 18 ธ.ค. 2560 2234
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Gemfibrozil 300 mg 1 รายการ วงเงิน 5,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 1804
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Essential Phospholipids 150 mg 1 รายการ วงเงิน 84,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 1304
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา ยา Acyclovir 200 mg.,Domperidone Maleate 10 mg,Glipizide 5 mg 3 รายการ วงเงิน 43,150 บาท 18 ธ.ค. 2560 1460
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา ยา Cefazolin Sodium 1GM,Ceftriaxone Sod. 1 gm. 2 รายการ วงเงิน 46,450 บาท 18 ธ.ค. 2560 1610
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Anepol Inj.200 mg.20ml. 1 รายการ วงเงิน 8,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 1588
# เรื่อง วันที่ จำนวน
 แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดคำรับรองการปฎิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน 8 ก.พ. 2567 42
 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี พ.ศ. 2566 30 ม.ค. 2567 76
 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 26 ธ.ค. 2566 127
 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 14 ธ.ค. 2566 114
 แบบฟอร์มปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 โปรดนำส่งเอกสารและไฟล์ข้อมูลให้งานยุทธศาสตร์และแผนงาน โทร. 7627,7628 ภายในวันที่ 15 มกราคม 2567 E-mail : plan.ubch@gmail.com 13 ธ.ค. 2566 137
 ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายละเอียดผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด และผู้รายงานผล 14 พ.ย. 2566 221
 ฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 12 ก.ย. 2566 259
 ประกาศ ขายทอดตลาด จำนวน 573 รายการ 31 ส.ค. 2566 441
 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษตำแหน่งเลขที่ 9068,9077,9078 10 ส.ค. 2566 396
 การจัดทำแผนอัตรากำลัง โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) 8 ส.ค. 2566 345
 แบบฟอร์มแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบบุคลากร) 8 ส.ค. 2566 485
 แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดคำรับรองการปฎิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน 25 ก.ค. 2566 747
 แบบฟอร์มแผนเงินบำรุง67 13 ก.ค. 2566 374
 ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้าอบรม โครงการ การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด(หลักสูตร 1 เดือน 16 มิ.ย. 2566 502
 แบบฟอร์มปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 24 พ.ค. 2566 392
 ประกาศ ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องเตรียมยาฉีดและยาเคมีบำบัดอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 พ.ค. 2566 430
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งในการดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปในตำแหน่ง พนักงานบริการและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 2 พ.ค. 2566 381
 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 16 มี.ค. 2566 792
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC) 8 มี.ค. 2566 678
 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเกษตรพื้นฐาน จำนวน 1 อัตรา 13 ก.พ. 2566 515
หน่วยงานภาครัฐ
image
แบนำส่ง HPV DNA Test
ต้นทุนต่อหน่วย/ผลผลิตประจำปี
image
image
image
ประชาสัมพันธ์
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น