พร้อมให้บริการด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan) ที่ทันสมัยในการวินิจฉัยโรคมะเร็ง
และตรวจติดตามการรักษาด้วยความถูกต้องแม่นยำและมีมาตรฐาน
image
image
image
image
image
คลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ
เปิดให้บริการทุกวันพุธ เวลา 13.00 - 16.00 น.
คลินิกกัญชาทางการแพทย์

image
image
image
image
image
image
image
image


ผู้ป่วยและครอบครัวที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคโรคมะเร็งเต้านมและรังไข่ที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม ควรปรึกษาคลินิกพันธุกรรมโรคมะเร็ง เพื่อพิจารณาตรวจยีน BRCA 1,2

1. เป็นมะเร็งเต้านมในสตรีอายุเท่ากับหรือน้อยกว่า 45 ปี
2. เป็นมะเร็งเต้านมในผู้ชายทุกอายุ
3. เป็นมะเร็งเต้านม 2 ข้าง
4. เป็นมะเร็งเต้านมชนิด tripple negative
5. เป็นมะเร็งรังไข่ , ท่อนำไข่ หรือ มะเร็งเยื่อบุช่องท้อง
6. พบมะเร็งเต้านมตั้งแต่ 2 คนในครอบครัวเดียวกัน

*** ผู้ที่มียีน BRCA 1 ,2 กลายพันธ์ มีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเต้านม 45-70% และมะเร็งรังไข่ 15-40% และสามารถถ่ายทอดทางพันธ์กรรมได้ ***
Price of Thai
Price of Inter
PDPA (Personal Data Protection Act)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP (เปิดการเชื่อมโยงเวลา 12.01-12.59 น. และ 17.01-08.59 น.)
สรุปผลรายงานประจำเดือน รพ.มะเร็งอุบลฯ.
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2564 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2564 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2564 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน เมษายน 2566 รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนมีนาคม 2566 รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนมกราคม 2566 รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนธันวาคม 2565 รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนตุลาคม 2565 เอกสารรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ปีงบประมาณ 2565 รายงานทางการเงิน งบทดลองหน่วยประจำเดือนกันยายน2565 รายงานทางการเงิน งบทดลองหน่วยประจำเดือนสิงหาคม 2565 รายงานทางการเงิน งบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 รายงานทางการเงิน งบทดลองปีงบประมาณ2564 ประจำเดือนมิถุนายน 2565
ข่าวสาร
# เรื่อง วันที่ จำนวน
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ icon new 9 มิ.ย. 2566 12
 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ icon new 7 มิ.ย. 2566 61
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งในการดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างรายคาบ ในตำแหน่งพนักงานซักฟอก และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ icon new 7 มิ.ย. 2566 54
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร icon new 7 มิ.ย. 2566 140
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการดำเนินการสรรหาบุคคล เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 2 มิ.ย. 2566 166
 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 มิ.ย. 2566 130
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างรายคาบ ในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 31 พ.ค. 2566 132
 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในการดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นลูกจ้างรายคาบ ใตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 30 พ.ค. 2566 162
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบในการดำเนินการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 24 พ.ค. 2566 203
 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 อัตรา 24 พ.ค. 2566 97
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 24 พ.ค. 2566 93
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 23 พ.ค. 2566 142
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างรายคาบ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 23 พ.ค. 2566 177
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 23 พ.ค. 2566 144
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 23 พ.ค. 2566 163
 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ 19 พ.ค. 2566 149
 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 19 พ.ค. 2566 92
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 18 พ.ค. 2566 118
 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในการดำเนินการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 18 พ.ค. 2566 109
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ 16 พ.ค. 2566 94
# เรื่อง วันที่ จำนวน
 ประกาศ ผู้ชนะประกวดราคาซื้อเครื่องเตรียมยาฉีดและยาเคมีบำบัดอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) icon new 8 มิ.ย. 2566 37
 ประกาศ ผู้ชนะประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Bevacizumab 100 mg/4ml จำนวน 1 รายการ icon new 8 มิ.ย. 2566 37
 ประกาศประกวดราคาจ้างขัดทาสีและติดตั้งวอลเปเปอร์หอผู้ป่วยใน (หอผู้ป่วยพิเศษ 28 ห้อง) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 มิ.ย. 2566 40
 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างปรับปรุงอาคารโภชนาการ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 มิ.ย. 2566 40
 ประกวดราคาซื้อกระดาษเช็ดมือ จำนวน 500 ลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 มิ.ย. 2566 41
 ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมฝ้าเพดานภายนอกและทาสีภายนอกแฟลต 2, แฟลต 3 และแฟลต 4 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 มิ.ย. 2566 40
 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ตรวจสอบโปรไฟล์พร้อมอุปกรณ์ Quad Wedge สำหรับวัดค่าพลังงานของลำรังสีโฟตอน และอิเล็กตรอน จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 พ.ค. 2566 60
 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานทันตกรรม (Dental CT) จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 พ.ค. 2566 55
 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นผิวอาคารบริการและจอดรถ 9 ชั้น จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e ? bidding) 31 พ.ค. 2566 50
 ประกาศประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 พ.ค. 2566 51
 ประกาศเผยแพร่แผน การจัดซื้อเครื่องจี้และตัดด้วยก๊าซอาร์กอน จำนวน ๑ ชุด 25 พ.ค. 2566 54
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานทาสีภายนอกตึกรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ค. 2566 48
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานติดตั้งฝ้าเพดานสรรไทกันนกอาคาร ARI และต่อเติมหลังคาพร้อมเทพื้น คสล. หน้าห้อง ARI คลินิก จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ค. 2566 53
 ประกาศ ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Bevacizumab 100 mg จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 23 พ.ค. 2566 47
 ประกาศเผยแพร่แผน การจัดซื้อเครื่องควบคุมการติดเชื้อในอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 12 เครื่อง 22 พ.ค. 2566 48
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 พ.ค. 2566 54
 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างงานปรับปรุงพื้นผิวอาคารบริการและจอดรถ 9 ชั้น จำนวน 1 งาน 19 พ.ค. 2566 63
 ประกาศเผยแพร่แผน การจัดซื้อชุดคอมพิวเตอร์พร้อมจออ่านภาพเอกซเรย์ดิจิตอล ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ล้านพิกเซล ชนิดจอเดี่ยว จำนวน ๑ ชุด 19 พ.ค. 2566 52
 ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องเตรียมยาฉีดและยาเคมีบำบัดอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 พ.ค. 2566 91
 ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมฝ้าเพดานภายนอกและทาสีภายนอกแฟลต 2, แฟลต 3 และแฟลต 4 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 พ.ค. 2566 68
# เรื่อง วันที่ จำนวน
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องฟอกอากาศ 1 รายการ วงเงิน 10,990 บาท 16 ม.ค. 2561 1041
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้ออุปกรณ์ก่อสร้าง สำหรับงานซ่อมบำรุง 2 รายการ วงเงิน 10,490 บาท 16 ม.ค. 2561 986
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้ออุปกรณ์ก่อสร้าง (ซ่อมท่อประปา) 16 รายการ วงเงิน 6,618 บาท 16 ม.ค. 2561 1024
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ พัดลม 2 รายการ วงเงิน 8,640 บาท 16 ม.ค. 2561 997
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ต่ำกว่าเกณฑ์ 1 รายการ วงเงิน 7,000 บาท 5 ม.ค. 2561 964
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาสอบเทียบเครื่องตู้ปลอดเชื้อ 1 รายการ วงเงิน 10,700 บาท 5 ม.ค. 2561 1017
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สติกเกอร์ แบบม้วน (50 เมตร) 4 รายการ วงเงิน 13,160 บาท 21 ธ.ค. 2560 974
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า (อะไหล่) สำหรับซ่อมเครื่อง Boiler 1 รายการ วงเงิน 8,667 บาท 21 ธ.ค. 2560 946
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า (อะไหล่) สำหรับซ่อมเครื่องนึ่งฯ ยี่ห้อ Getinge 1 รายการ วงเงิน 71,262 บาท 21 ธ.ค. 2560 1222
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา เปรย์ฆ่าเชื้อบนพื้นผิว I-SURF AF 1 ลิตร 1 รายการ วงเงิน 48,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 993
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา vitamin B1-6-12 1 รายการ วงเงิน 27,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 941
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา เคลกแซน ชนิดฉีด 60 มิลลิกรัม 2เข็มกล่อง 1 รายการ วงเงิน 72,546 บาท 18 ธ.ค. 2560 1104
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Simethicone tab 80 mg 1 รายการ วงเงิน 22,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 1097
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Potassium chloride injection 1 รายการ วงเงิน 60,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 1202
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Lidocaine Hydrochloride solution 20 mg/ml 1 รายการ วงเงิน 85,500 บาท 18 ธ.ค. 2560 1794
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Gemfibrozil 300 mg 1 รายการ วงเงิน 5,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 1346
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Essential Phospholipids 150 mg 1 รายการ วงเงิน 84,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 957
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา ยา Acyclovir 200 mg.,Domperidone Maleate 10 mg,Glipizide 5 mg 3 รายการ วงเงิน 43,150 บาท 18 ธ.ค. 2560 1099
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา ยา Cefazolin Sodium 1GM,Ceftriaxone Sod. 1 gm. 2 รายการ วงเงิน 46,450 บาท 18 ธ.ค. 2560 1286
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Anepol Inj.200 mg.20ml. 1 รายการ วงเงิน 8,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 1218
# เรื่อง วันที่ จำนวน
 แบบฟอร์มปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 24 พ.ค. 2566 61
 ประกาศ ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องเตรียมยาฉีดและยาเคมีบำบัดอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 พ.ค. 2566 48
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งในการดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปในตำแหน่ง พนักงานบริการและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 2 พ.ค. 2566 59
 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 16 มี.ค. 2566 105
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC) 8 มี.ค. 2566 112
 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเกษตรพื้นฐาน จำนวน 1 อัตรา 13 ก.พ. 2566 120
 แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน 3 ก.พ. 2566 92
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องดูดควันซึ่งเกิดจากการใช้งานเครื่องจี้ตัดด้วยไฟฟ้า จำนวน 4 เครื่อง 13 ม.ค. 2566 127
 ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหารและร้านค้ามินิมาร์ท 29 ธ.ค. 2565 110
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ร่วมแสดงเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption)" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 27 ธ.ค. 2565 99
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร้งอุบลราชธานี ร่วมแสดงเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 27 ธ.ค. 2565 97
 แบบฟอร์มการปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 ขอความร่วมมือส่งข้อมูลให้ งานยุทธศาสตร์ และแผนงาน ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ plan.ubch@gmail.com ภายในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 ในเวลา 16.00 น. 26 ธ.ค. 2565 101
 แบบฟอร์มแจ้งตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด และผู้รายงานผลตัวชี้วัด 20 ธ.ค. 2565 91
 งานวิจัยแนวทางการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 3 พ.ย. 2565 194
 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาIณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ 12 เดือน 6 ก.ย. 2565 135
 การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ (ยกเว้นการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน รวมทั้งเงินสวัสดิการงบกลาง) 25 ส.ค. 2565 187
 แบบฟอร์มแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบบุคลากร)" ขอความร่วมมือส่งข้อมูลให้ งานยุทธศาสตร์และแผนงาน ภายในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 E-mail : plan.ubch@gmail.com 26 ก.ค. 2565 176
 "แบบฟอร์มแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 " (งบภาพรวม) ขอความร่วมมือส่งข้อมูลให้ งานยุทธศาสตร์และแผนงาน ภายในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 E-mail : plan.ubch@gmail.com 26 ก.ค. 2565 170
 ฟอร์มรายงานผลตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน 12 ก.ค. 2565 166
 แบบฟอร์มปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 ทั้งนี้ ขอความร่วมมือส่งข้อมูลให้ งานยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร. 7627 ภายในวันศุกร์ที่I17Iมิถุนายน 2565 E-mail : plan.ubch@gmail.com 18 พ.ค. 2565 165
หน่วยงานภาครัฐ
image
แบนำส่ง HPV DNA Test
ต้นทุนต่อหน่วย/ผลผลิตประจำปี
image
image
image
ประชาสัมพันธ์
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น