พร้อมให้บริการด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan) ที่ทันสมัยในการวินิจฉัยโรคมะเร็ง
และตรวจติดตามการรักษาด้วยความถูกต้องแม่นยำและมีมาตรฐาน
image
image
image
image
image
คลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ
เปิดให้บริการทุกวันพุธ เวลา 13.00 - 16.00 น.
คลินิกกัญชาทางการแพทย์

image
image
image
image
image
image
image
image
image


ผู้ป่วยและครอบครัวที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคโรคมะเร็งเต้านมและรังไข่ที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม ควรปรึกษาคลินิกพันธุกรรมโรคมะเร็ง เพื่อพิจารณาตรวจยีน BRCA 1,2

1. เป็นมะเร็งเต้านมในสตรีอายุเท่ากับหรือน้อยกว่า 45 ปี
2. เป็นมะเร็งเต้านมในผู้ชายทุกอายุ
3. เป็นมะเร็งเต้านม 2 ข้าง
4. เป็นมะเร็งเต้านมชนิด tripple negative
5. เป็นมะเร็งรังไข่ , ท่อนำไข่ หรือ มะเร็งเยื่อบุช่องท้อง
6. พบมะเร็งเต้านมตั้งแต่ 2 คนในครอบครัวเดียวกัน

*** ผู้ที่มียีน BRCA 1 ,2 กลายพันธ์ มีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเต้านม 45-70% และมะเร็งรังไข่ 15-40% และสามารถถ่ายทอดทางพันธ์กรรมได้ ***
image


ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “การประเมินภาวะโภชนาการผู้ป่วยมะเร็ง” วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
PDPA (Personal Data Protection Act)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP (เปิดการเชื่อมโยงเวลา 12.01-12.59 น. และ 17.01-08.59 น.)
สรุปผลรายงานประจำเดือน รพ.มะเร็งอุบลฯ.
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2564 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2564 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2564 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562
รายงานทางการเงิน งบทดลองปีงบประมาณ2564 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 รายงานทางการเงิน งบทดลองปีงบประมาณ2564 ประจำเดือนเมษายน 2565 รายงานทางการเงิน งบทดลองปีงบประมาณ2564 ประจำเดือนมีนาคม 2565 รายงานทางการเงิน งบทดลองปีงบประมาณ2564 ประจำเดือนมกราคม 2565 รายงานทางการเงิน งบทดลองปีงบประมาณ2564 ประจำเดือนธันวาคม 2564 รายงานทางการเงิน งบทดลองปีงบประมาณ2564 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 รายงานทางการเงิน งบทดลองปีงบประมาณ2564 ประจำเดือนตุลาคม 2564 1.1.4 บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ,นอกธนาคารพาณิชย์ เอกสารรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ปี 2564 รายงานทางการเงิน งบทดลองปีงบประมาณ2564 ประจำเดือนกันยายน 2564 รายงานทางการเงิน งบทดลองปีงบประมาณ2564 ประจำเดือนสิงหาคม 2564 รายงานทางการเงิน งบทดลองปีงบประมาณ2564 ประจำเดือนกรกฎาคม 2564
ข่าวสาร
# เรื่อง วันที่ จำนวน
 ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์)ในตำแหน่งพนักงานเจ้าพนักงานธุรการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในการดำเนินการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ icon new 5 ก.ค. 2565 26
  ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในการดำเนินการสรรหาบุคคล เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ icon new 5 ก.ค. 2565 26
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป(คนพิการ) icon new 5 ก.ค. 2565 17
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในการดำเนินการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไหน สังกัดกรมการแพทย์ icon new 5 ก.ค. 2565 13
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง แก้ไขประกาศ การสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนายช่างศิลป์ 1 ก.ค. 2565 22
 ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 1 ก.ค. 2565 39
 ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างรายคาบในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 29 มิ.ย. 2565 50
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา 29 มิ.ย. 2565 38
 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง 29 มิ.ย. 2565 50
  ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร 28 มิ.ย. 2565 18
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในการดำเนินการสรรหาบุคคล เป็นลูกจ้างรายคาบ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธูรการ 28 มิ.ย. 2565 38
 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้ารายคาบ ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง 27 มิ.ย. 2565 36
 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนายช่างศิลป์ 24 มิ.ย. 2565 48
 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ 22 มิ.ย. 2565 52
 ประกาศ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (คนพิการ) 21 มิ.ย. 2565 50
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมตำแหน่งและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในการดำเนินการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ในตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์และพนักงานประจำห้องทดลอง 21 มิ.ย. 2565 44
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในการดำเนินการสรรหาบุคคล เป็นลูกจ้างรายคาบ ในตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ 21 มิ.ย. 2565 36
 ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 21 มิ.ย. 2565 46
 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 16 มิ.ย. 2565 121
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 15 มิ.ย. 2565 81
# เรื่อง วันที่ จำนวน
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกันสาดโครงเหล็กมุงด้วยเมททัลชีต พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน icon new 6 ก.ค. 2565 3
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา 1.iopamidol 300mg/50 ml และ 2.iopamidol 300mg/100ml จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) icon new 6 ก.ค. 2565 4
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริษัทภายนอกออกแบบ - เขียนแบบ ปรับปรุงพื้นที่ให้บริการ กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 งาน icon new 6 ก.ค. 2565 1
 ประกาศเผยแพร่แผน การจัดจ้างก่อสร้างสวนสุขภาพขนาดเล็กเพื่อผู้มารับบริการ จำนวน 1 งาน icon new 5 ก.ค. 2565 5
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อประกอบอาหารคนไข้ รวม ๕ หมวด ๑๙๐ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 1 ก.ค. 2565 10
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาTrastuzumab 150 mg injection (Ogivri powder for injection 150 mg) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 2565 9
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖๐,๐๐๐ ลักซ์ ชนิดเคลื่อนที่ได้ พร้อมระบบแบตเตอรี่ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 มิ.ย. 2565 8
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา างปรับปรุงบริเวณห้องเคมี(เดิม) ชั้น 1 อาคารแสงสิงแก้ว จำนวน 1 งาน 28 มิ.ย. 2565 8
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ประกอบสำหรับอุปกรณ์สอดใส่แร่ (Applicator Accessories) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มิ.ย. 2565 14
 ประกาศประกวดราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 1. Iopamidol 300 mg/50 ml จำนวน 500 ไวแอล และ 2. Iopamidol 300 mg/100 ml จำนวน 1,000 ไวแอล จำนวน ๒ รายการ 21 มิ.ย. 2565 11
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเก็บสิ่งส่งตรวจด้วยตนเอง (HPV Self-Sampling) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 มิ.ย. 2565 16
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการติดเชื้อในอากาศ จำนวน 39 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 มิ.ย. 2565 19
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา 2รายการ 1.Iopamidol 50ml และ 2. Iopamidol 100ml จำนวน2รายการ 9 มิ.ย. 2565 35
 ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดเก็บสิ่งส่งตรวจด้วยตนเอง (HPV Self-Sampling) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 มิ.ย. 2565 34
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำลานจอดรถมอเตอร์ไซค์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มิ.ย. 2565 31
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดเก็บสิ่งส่งตรวจด้วยตนเอง (HPV Self-Sampling) ประจำปีงบประมาณ 2565 23 พ.ค. 2565 26
 ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด ๓ แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 พ.ค. 2565 34
 ประกาศประกวดราคา ซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖๐,๐๐๐ ลักซ์ ชนิดเคลื่อนที่ได้ พร้อมระบบแบตเตอรี่ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 พ.ค. 2565 51
 ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวิดีทัศน์ รุ่น มาตรฐาน Video Laryngoscope จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 พ.ค. 2565 43
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคายา Filgrastim 300 mcg จำนวน 1รายการ 17 พ.ค. 2565 68
# เรื่อง วันที่ จำนวน
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องฟอกอากาศ 1 รายการ วงเงิน 10,990 บาท 16 ม.ค. 2561 891
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้ออุปกรณ์ก่อสร้าง สำหรับงานซ่อมบำรุง 2 รายการ วงเงิน 10,490 บาท 16 ม.ค. 2561 846
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้ออุปกรณ์ก่อสร้าง (ซ่อมท่อประปา) 16 รายการ วงเงิน 6,618 บาท 16 ม.ค. 2561 876
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ พัดลม 2 รายการ วงเงิน 8,640 บาท 16 ม.ค. 2561 860
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ต่ำกว่าเกณฑ์ 1 รายการ วงเงิน 7,000 บาท 5 ม.ค. 2561 802
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาสอบเทียบเครื่องตู้ปลอดเชื้อ 1 รายการ วงเงิน 10,700 บาท 5 ม.ค. 2561 855
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สติกเกอร์ แบบม้วน (50 เมตร) 4 รายการ วงเงิน 13,160 บาท 21 ธ.ค. 2560 825
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า (อะไหล่) สำหรับซ่อมเครื่อง Boiler 1 รายการ วงเงิน 8,667 บาท 21 ธ.ค. 2560 808
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า (อะไหล่) สำหรับซ่อมเครื่องนึ่งฯ ยี่ห้อ Getinge 1 รายการ วงเงิน 71,262 บาท 21 ธ.ค. 2560 1056
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา เปรย์ฆ่าเชื้อบนพื้นผิว I-SURF AF 1 ลิตร 1 รายการ วงเงิน 48,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 860
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา vitamin B1-6-12 1 รายการ วงเงิน 27,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 792
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา เคลกแซน ชนิดฉีด 60 มิลลิกรัม 2เข็มกล่อง 1 รายการ วงเงิน 72,546 บาท 18 ธ.ค. 2560 962
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Simethicone tab 80 mg 1 รายการ วงเงิน 22,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 935
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Potassium chloride injection 1 รายการ วงเงิน 60,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 1033
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Lidocaine Hydrochloride solution 20 mg/ml 1 รายการ วงเงิน 85,500 บาท 18 ธ.ค. 2560 1466
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Gemfibrozil 300 mg 1 รายการ วงเงิน 5,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 1159
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Essential Phospholipids 150 mg 1 รายการ วงเงิน 84,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 814
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา ยา Acyclovir 200 mg.,Domperidone Maleate 10 mg,Glipizide 5 mg 3 รายการ วงเงิน 43,150 บาท 18 ธ.ค. 2560 955
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา ยา Cefazolin Sodium 1GM,Ceftriaxone Sod. 1 gm. 2 รายการ วงเงิน 46,450 บาท 18 ธ.ค. 2560 1119
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Anepol Inj.200 mg.20ml. 1 รายการ วงเงิน 8,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 1056
# เรื่อง วันที่ จำนวน
 แบบฟอร์มปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 ทั้งนี้ ขอความร่วมมือส่งข้อมูลให้ งานยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร. 7627 ภายในวันศุกร์ที่I17Iมิถุนายน 2565 E-mail : plan.ubch@gmail.com 18 พ.ค. 2565 39
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ออุปกรณ์ประกอบสำหรับอุปกรณ์สอดใส่แร่ (Applicator Accessories) จำนวน ๑ ชุด 29 เม.ย. 2565 56
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด ๓ แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ จำนวน ๑ เครื่อง 29 เม.ย. 2565 42
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖๐,๐๐๐ ลักซ์ ชนิดเคลื่อนที่ได้ พร้อมระบบแบตเตอรี่ จำนวน ๑ ชุด 29 เม.ย. 2565 43
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวิดีทัศน์ รุ่น มาตรฐาน Video Laryngoscope จำนวน ๑ ชุด 29 เม.ย. 2565 44
 แบบฟอร์มรายงานติดตามความคืบหน้าการจัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดหา รายการครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง การจ้างเหมาปรับปรุง ตามแผนการปฏิบัติงานฯ พ.ศ. 2565 โปรดนำส่งเอกสารและไฟล์ข้อมูลให้งานยุทธศาสตร์และแผนงาน โทร. 7627 ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 E-mail : plan.ubch@gmail.com 19 เม.ย. 2565 69
 ผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 4 เม.ย. 2565 84
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี พ.ศ. 2565 29 มี.ค. 2565 58
 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาIณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน 21 มี.ค. 2565 98
 แบบฟอร์มรายงานผลตัวชีวัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 17 ก.พ. 2565 83
 แบบฟอร์มปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 โปรดนำส่งเอกสารและไฟล์ข้อมูลให้งานยุทธศาสตร์และแผนงาน โทร. 7627,7628 ภายในวันที่ 27 มกราคม 2565 E-mail : plan.ubch@gmail.com 19 ม.ค. 2565 106
 การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2565 25 พ.ย. 2564 159
 แผนพัฒนาบุคคลากร (Human Resource Development Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 15 พ.ย. 2564 189
 ประกาศเผยแพร่แผนชุดเลนส์ส่องตรวจโพรงจมูก จำนวน 1 ชุด 11 พ.ย. 2564 119
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องติดสติกเกอร์บาร์โค้ดฯ จำนวน 2 เครื่อง 5 พ.ย. 2564 123
 แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 3 พ.ย. 2564 105
 ประกาศเลื่อนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 รพ.ขอเลื่อนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทั้งผู้ที่มีนัดฉีดเข็มที่1 และผู้ที่มีนัดฉีดเข็มที่2 จากเดิมวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 เลื่อนเป็นศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00น. ถึง 12.00น. 21 ต.ค. 2564 162
 คำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2564 19 ต.ค. 2564 194
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบซี-อาร์ม รุ่น OEC 7900 แบบรวมอะไหล่ จำนวน 1 เครื่อง 27 ก.ย. 2564 138
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูงชนิดสองพลังงานพร้อมชุดบังคับลำรังสี (High Energy Linear Accelerator with Collimator) รุ่น Oncor Impression Plus ยี่ห้อซีเมนต์ แบบรวมอะไหล่ จำนวน 1 เครื่อง 27 ก.ย. 2564 139
หน่วยงานภาครัฐ
image
แบนำส่ง HPV DNA Test
ต้นทุนต่อหน่วย/ผลผลิตประจำปี
image
image
image
ประชาสัมพันธ์
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น