พร้อมให้บริการด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan) ที่ทันสมัยในการวินิจฉัยโรคมะเร็ง
และตรวจติดตามการรักษาด้วยความถูกต้องแม่นยำและมีมาตรฐาน
image
image
image
image
image
คลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ
เปิดให้บริการทุกวันพุธ เวลา 13.00 - 16.00 น.
คลินิกกัญชาทางการแพทย์

image
image
image
image
image
image
image
image
image


ผู้ป่วยและครอบครัวที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคโรคมะเร็งเต้านมและรังไข่ที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม ควรปรึกษาคลินิกพันธุกรรมโรคมะเร็ง เพื่อพิจารณาตรวจยีน BRCA 1,2

1. เป็นมะเร็งเต้านมในสตรีอายุเท่ากับหรือน้อยกว่า 45 ปี
2. เป็นมะเร็งเต้านมในผู้ชายทุกอายุ
3. เป็นมะเร็งเต้านม 2 ข้าง
4. เป็นมะเร็งเต้านมชนิด tripple negative
5. เป็นมะเร็งรังไข่ , ท่อนำไข่ หรือ มะเร็งเยื่อบุช่องท้อง
6. พบมะเร็งเต้านมตั้งแต่ 2 คนในครอบครัวเดียวกัน

*** ผู้ที่มียีน BRCA 1 ,2 กลายพันธ์ มีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเต้านม 45-70% และมะเร็งรังไข่ 15-40% และสามารถถ่ายทอดทางพันธ์กรรมได้ ***
PDPA (Personal Data Protection Act)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP (เปิดการเชื่อมโยงเวลา 12.01-12.59 น. และ 17.01-08.59 น.)
สรุปผลรายงานประจำเดือน รพ.มะเร็งอุบลฯ.
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2564 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2564 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2564 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนตุลาคม 2565 เอกสารรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ปีงบประมาณ 2565 รายงานทางการเงิน งบทดลองหน่วยประจำเดือนกันยายน2565 รายงานทางการเงิน งบทดลองหน่วยประจำเดือนสิงหาคม 2565 รายงานทางการเงิน งบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 รายงานทางการเงิน งบทดลองปีงบประมาณ2564 ประจำเดือนมิถุนายน 2565 รายงานทางการเงิน งบทดลองปีงบประมาณ2564 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 รายงานทางการเงิน งบทดลองปีงบประมาณ2564 ประจำเดือนเมษายน 2565 รายงานทางการเงิน งบทดลองปีงบประมาณ2564 ประจำเดือนมีนาคม 2565 รายงานทางการเงิน งบทดลองปีงบประมาณ2564 ประจำเดือนมกราคม 2565 รายงานทางการเงิน งบทดลองปีงบประมาณ2564 ประจำเดือนธันวาคม 2564 รายงานทางการเงิน งบทดลองปีงบประมาณ2564 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
ข่าวสาร
# เรื่อง วันที่ จำนวน
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 30 พ.ย. 2565 30
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 30 พ.ย. 2565 29
 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค 30 พ.ย. 2565 23
 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค 30 พ.ย. 2565 28
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 25 พ.ย. 2565 25
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในการดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 24 พ.ย. 2565 55
  ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการดำเนินการสรรหาบุคคล เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 23 พ.ย. 2565 35
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 22 พ.ย. 2565 49
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค 22 พ.ย. 2565 49
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างรายคาบในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 15 พ.ย. 2565 92
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในการดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 15 พ.ย. 2565 52
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 15 พ.ย. 2565 55
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบในการดำเนินการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 15 พ.ย. 2565 33
 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 14 พ.ย. 2565 35
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลรธานีรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างรายคาบในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 11 พ.ย. 2565 50
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างรายคาบในตำแหน่งนายช่างเทคนิคและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 11 พ.ย. 2565 56
 ประกาศโรงพยาบามมะเร็งอุบลราชธานีเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งในการดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปในตำแหน่งนายช่างเทคนิคและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 11 พ.ย. 2565 51
 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งในการดำเนินการเลือกสรรบุคคลเเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 9 พ.ย. 2565 81
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ สังกัดกรมการแพทย์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 9 พ.ย. 2565 66
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 8 พ.ย. 2565 115
# เรื่อง วันที่ จำนวน
 ประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 ธ.ค. 2565 4
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจพิเศษด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 ธ.ค. 2565 2
 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อหุ่นฝึกการช่วยฟื้นคืนชีพผู้ใหญ่ขั้นสูงแบบเต็มตัว พร้อมระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ACTB-B จำนวน ๑ ชุด 1 ธ.ค. 2565 5
 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อชุดอุปกรณ์ตรวจสอบโปรไฟล์และค่าพลังงานของลำรังสีโฟตอนและอิเล็กตรอน จำนวน ๑ ชุด 1 ธ.ค. 2565 8
 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพปริมาณรังสีประจำวัน จำนวน ๑ ชุด 30 พ.ย. 2565 7
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องแม่ข่ายสำรอง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย. 2565 5
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตะกอนชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน 4 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 พ.ย. 2565 11
  ประกวดราคาซื้อชุดมอเตอร์สำหรับเลื่อยตัด และกรอกระดูกขนาดเล็ก ด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 พ.ย. 2565 13
 ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์ม (C-Arm) กำลังไม่น้อยกว่า ๑๕ kW ชนิดชุดรับภาพ (Image Intensifier) ขนาด ๑๒ นิ้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 พ.ย. 2565 6
 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Filgrastim 300 mcg จำนวน 1รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 25 พ.ย. 2565 68
 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างปรับปรุงภายในอาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก ชั้น 1 และบริเวณ OPD ชั้น 1อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย จำนวน 1 งาน 24 พ.ย. 2565 45
  ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 พ.ย. 2565 16
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการค่าบำรุงรักษาระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (HIS) ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พ.ย. 2565 13
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์?ยา? จำนวน? 3? รายการ? ด้วยวิธีประกวดราคา?อิเล็กทรอนิกส์?(e-bidding)? 1.Docetaxel ขนาด? 120? mg/vail 2.Temozolomide? ขนาด?100mg/แคปซูล 3.Temozolomide? ขนาด? 20mg/แคปซูล 22 พ.ย. 2565 19
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสวนสุขภาพขนาดเล็ก เพื่อผู้มารับบริการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 พ.ย. 2565 22
 ประกวดราคาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตะกอนชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน 4 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 พ.ย. 2565 16
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างสวนสุขภาพขนาดเล็กเพื่อผู้มารับบริการ จำนวน 1 งาน 15 พ.ย. 2565 20
 ประกาศประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 พ.ย. 2565 24
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องดูดควันซึ่งเกิดจากการใช้งานเครื่องจี้ตัดด้วยไฟฟ้า จำนวน 4 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 11 พ.ย. 2565 16
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องไฟฟ้าสำรองแบบต่อเนื่อง จำนวน ๑ รายการ 11 พ.ย. 2565 17
# เรื่อง วันที่ จำนวน
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องฟอกอากาศ 1 รายการ วงเงิน 10,990 บาท 16 ม.ค. 2561 949
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้ออุปกรณ์ก่อสร้าง สำหรับงานซ่อมบำรุง 2 รายการ วงเงิน 10,490 บาท 16 ม.ค. 2561 899
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้ออุปกรณ์ก่อสร้าง (ซ่อมท่อประปา) 16 รายการ วงเงิน 6,618 บาท 16 ม.ค. 2561 932
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ พัดลม 2 รายการ วงเงิน 8,640 บาท 16 ม.ค. 2561 911
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ต่ำกว่าเกณฑ์ 1 รายการ วงเงิน 7,000 บาท 5 ม.ค. 2561 879
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาสอบเทียบเครื่องตู้ปลอดเชื้อ 1 รายการ วงเงิน 10,700 บาท 5 ม.ค. 2561 918
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สติกเกอร์ แบบม้วน (50 เมตร) 4 รายการ วงเงิน 13,160 บาท 21 ธ.ค. 2560 889
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า (อะไหล่) สำหรับซ่อมเครื่อง Boiler 1 รายการ วงเงิน 8,667 บาท 21 ธ.ค. 2560 861
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า (อะไหล่) สำหรับซ่อมเครื่องนึ่งฯ ยี่ห้อ Getinge 1 รายการ วงเงิน 71,262 บาท 21 ธ.ค. 2560 1120
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา เปรย์ฆ่าเชื้อบนพื้นผิว I-SURF AF 1 ลิตร 1 รายการ วงเงิน 48,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 909
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา vitamin B1-6-12 1 รายการ วงเงิน 27,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 845
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา เคลกแซน ชนิดฉีด 60 มิลลิกรัม 2เข็มกล่อง 1 รายการ วงเงิน 72,546 บาท 18 ธ.ค. 2560 1014
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Simethicone tab 80 mg 1 รายการ วงเงิน 22,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 997
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Potassium chloride injection 1 รายการ วงเงิน 60,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 1100
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Lidocaine Hydrochloride solution 20 mg/ml 1 รายการ วงเงิน 85,500 บาท 18 ธ.ค. 2560 1655
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Gemfibrozil 300 mg 1 รายการ วงเงิน 5,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 1223
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Essential Phospholipids 150 mg 1 รายการ วงเงิน 84,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 870
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา ยา Acyclovir 200 mg.,Domperidone Maleate 10 mg,Glipizide 5 mg 3 รายการ วงเงิน 43,150 บาท 18 ธ.ค. 2560 1010
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา ยา Cefazolin Sodium 1GM,Ceftriaxone Sod. 1 gm. 2 รายการ วงเงิน 46,450 บาท 18 ธ.ค. 2560 1196
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Anepol Inj.200 mg.20ml. 1 รายการ วงเงิน 8,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 1114
# เรื่อง วันที่ จำนวน
 งานวิจัยแนวทางการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 3 พ.ย. 2565 65
 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาIณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ 12 เดือน 6 ก.ย. 2565 53
 การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ (ยกเว้นการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน รวมทั้งเงินสวัสดิการงบกลาง) 25 ส.ค. 2565 83
 แบบฟอร์มแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบบุคลากร)" ขอความร่วมมือส่งข้อมูลให้ งานยุทธศาสตร์และแผนงาน ภายในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 E-mail : plan.ubch@gmail.com 26 ก.ค. 2565 85
 "แบบฟอร์มแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 " (งบภาพรวม) ขอความร่วมมือส่งข้อมูลให้ งานยุทธศาสตร์และแผนงาน ภายในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 E-mail : plan.ubch@gmail.com 26 ก.ค. 2565 85
 ฟอร์มรายงานผลตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน 12 ก.ค. 2565 81
 แบบฟอร์มปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 ทั้งนี้ ขอความร่วมมือส่งข้อมูลให้ งานยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร. 7627 ภายในวันศุกร์ที่I17Iมิถุนายน 2565 E-mail : plan.ubch@gmail.com 18 พ.ค. 2565 90
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ออุปกรณ์ประกอบสำหรับอุปกรณ์สอดใส่แร่ (Applicator Accessories) จำนวน ๑ ชุด 29 เม.ย. 2565 124
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด ๓ แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ จำนวน ๑ เครื่อง 29 เม.ย. 2565 111
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖๐,๐๐๐ ลักซ์ ชนิดเคลื่อนที่ได้ พร้อมระบบแบตเตอรี่ จำนวน ๑ ชุด 29 เม.ย. 2565 114
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวิดีทัศน์ รุ่น มาตรฐาน Video Laryngoscope จำนวน ๑ ชุด 29 เม.ย. 2565 112
 แบบฟอร์มรายงานติดตามความคืบหน้าการจัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดหา รายการครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง การจ้างเหมาปรับปรุง ตามแผนการปฏิบัติงานฯ พ.ศ. 2565 โปรดนำส่งเอกสารและไฟล์ข้อมูลให้งานยุทธศาสตร์และแผนงาน โทร. 7627 ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 E-mail : plan.ubch@gmail.com 19 เม.ย. 2565 162
 ผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 4 เม.ย. 2565 199
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี พ.ศ. 2565 29 มี.ค. 2565 115
 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาIณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน 21 มี.ค. 2565 265
 แบบฟอร์มรายงานผลตัวชีวัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 17 ก.พ. 2565 142
 แบบฟอร์มปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 โปรดนำส่งเอกสารและไฟล์ข้อมูลให้งานยุทธศาสตร์และแผนงาน โทร. 7627,7628 ภายในวันที่ 27 มกราคม 2565 E-mail : plan.ubch@gmail.com 19 ม.ค. 2565 158
 การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2565 25 พ.ย. 2564 242
 แผนพัฒนาบุคคลากร (Human Resource Development Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 15 พ.ย. 2564 317
 ประกาศเผยแพร่แผนชุดเลนส์ส่องตรวจโพรงจมูก จำนวน 1 ชุด 11 พ.ย. 2564 194
หน่วยงานภาครัฐ
image
แบนำส่ง HPV DNA Test
ต้นทุนต่อหน่วย/ผลผลิตประจำปี
image
image
image
ประชาสัมพันธ์
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น