วีดีทัศน์แนะนําโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
เอกสาร/คู่มือ/งานวิจัย สำหรับประชาชน


พร้อมให้บริการด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan) ที่ทันสมัยในการวินิจฉัยโรคมะเร็ง
และตรวจติดตามการรักษาด้วยความถูกต้องแม่นยำและมีมาตรฐาน
image
image
image
image
image
คลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ
เปิดให้บริการทุกวันพุธ เวลา 13.00 - 16.00 น.
คลินิกกัญชาทางการแพทย์

image
image
image
image
image
image
image


ผู้ป่วยและครอบครัวที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคโรคมะเร็งเต้านมและรังไข่ที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม ควรปรึกษาคลินิกพันธุกรรมโรคมะเร็ง เพื่อพิจารณาตรวจยีน BRCA 1,2

1. เป็นมะเร็งเต้านมในสตรีอายุเท่ากับหรือน้อยกว่า 45 ปี
2. เป็นมะเร็งเต้านมในผู้ชายทุกอายุ
3. เป็นมะเร็งเต้านม 2 ข้าง
4. เป็นมะเร็งเต้านมชนิด tripple negative
5. เป็นมะเร็งรังไข่ , ท่อนำไข่ หรือ มะเร็งเยื่อบุช่องท้อง
6. พบมะเร็งเต้านมตั้งแต่ 2 คนในครอบครัวเดียวกัน

*** ผู้ที่มียีน BRCA 1 ,2 กลายพันธ์ มีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเต้านม 45-70% และมะเร็งรังไข่ 15-40% และสามารถถ่ายทอดทางพันธ์กรรมได้ ***
Price of Thai
Price of Inter
PDPA (Personal Data Protection Act)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP (เปิดการเชื่อมโยงเวลา 12.01-12.59 น. และ 17.01-08.59 น.)
สรุปผลรายงานประจำเดือน รพ.มะเร็งอุบลฯ.
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2564 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2564 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2564 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนเมษายน 2567 รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนมีนาคม 2567 รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนมกราคม 2567 รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนธันวาคม 2566 รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนตุลาคม2566 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ปี 2566 รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนกันยายน 2566 รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนสิงหาคม 2566 รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนกรกฏาคม 2566
ข่าวสาร
# เรื่อง วันที่ จำนวน
 แจ้งเปลี่ยนแปลงวันสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) ในการสรรหาบุคคล เป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ icon new 12 ก.ค. 2567 35
 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการดำเนินการสรรหาบุคคล เป็นลูกจ้างรายคาบ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 10 ก.ค. 2567 104
 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในการดำเนินการเลือกสรรเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 10 ก.ค. 2567 86
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในการดำเนินการเลือกสรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ในตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 10 ก.ค. 2567 77
 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระะทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา 5 ก.ค. 2567 127
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในการดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ภารกิจด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ) 4 ก.ค. 2567 130
 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 28 มิ.ย. 2567 90
 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งในการดำเนินการเลือกสรรบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 28 มิ.ย. 2567 67
 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และกำหนดวันเวลา สถานที่สอบ ในการดำเนินการเลือกสรรเป็นลุกจ้างรายคาบ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ภารกิจด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ) 28 มิ.ย. 2567 137
 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งในการดำเนินการเลือกสรรบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 20 มิ.ย. 2567 165
 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการดำเนินการสรรหาบุคคล เป็นลูกจ้างรายคาบ ในตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 19 มิ.ย. 2567 163
 ประกาศขยายการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 18 มิ.ย. 2567 164
 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 18 มิ.ย. 2567 273
 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 18 มิ.ย. 2567 163
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 14 มิ.ย. 2567 194
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ภารกิจด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ) 13 มิ.ย. 2567 267
 ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธาณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติงานทำความสะอาดหอผู้ป่วย) 12 มิ.ย. 2567 125
 ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธาณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติงานภารกิจด้านอำนวยการ) 12 มิ.ย. 2567 158
  ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการดำเนินการสรรหาบุคคล เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 7 มิ.ย. 2567 219
 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการสาธษรณสุข (ปฏิบัติงานภารกิจด้านอำนวยการ) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 6 มิ.ย. 2567 164
# เรื่อง วันที่ จำนวน
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางยอยท์ เพลามอเตอร์ จำนวน 2 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง icon new 12 ก.ค. 2567 19
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง icon new 12 ก.ค. 2567 26
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ จำจนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง icon new 12 ก.ค. 2567 19
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่รถเข็นจ่ายยาอัจฉริยะ จำนวน ๑ คัน icon new 12 ก.ค. 2567 23
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรีโมทเตียงไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง icon new 12 ก.ค. 2567 27
 ประกาศเผยแพร่แผนจ้างบำรุงรักษาระบบซอฟต์แวร์ Hospital Information System (HIS) ประจำปีงบประมาณ 2568 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง icon new 12 ก.ค. 2567 27
 จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องตรวจพร้อมห้องน้ำ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ก.ค. 2567 26
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ค. 2567 28
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อ Suction Tube No.12 จำนวน 200 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ค. 2567 26
 ประกาสผู้ชนะเซทให้น้ำเกลือ ( IV-025Y ) IV ADMINISTRATION SET โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ค. 2567 28
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องประมวลผลระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับใช้งานร่วมกับกล้องส่องตรวจลำไส้และทวารหนัก จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ก.ค. 2567 31
 ประกาศผู้ชนะวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ค. 2567 33
 ประกาศผู้ชนะ AURA 9332A+ จำนวน 20 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ค. 2567 24
 ประกาศผู้ชนะกระดาษ EKG KENZ จำนวน 110 พับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ค. 2567 36
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซองบรรจุเวชภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ค. 2567 33
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดื่มและอาหารว่าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ค. 2567 33
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคลอรีนผง จำนวน 10 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ค. 2567 16
 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อแบตเตอรี่เครื่อง Infusion Pump รุ่น OPTIMA VS จำนวน 1 ก้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ค. 2567 28
 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อแกนปรับน้ำหัวกรอ จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ค. 2567 18
 จ้างปรับปรุงพื้นที่จอดรถจักรยานยนต์ของเจ้าหน้าที่บริเวณใต้อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ค. 2567 27
# เรื่อง วันที่ จำนวน
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องฟอกอากาศ 1 รายการ วงเงิน 10,990 บาท 16 ม.ค. 2561 1576
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้ออุปกรณ์ก่อสร้าง สำหรับงานซ่อมบำรุง 2 รายการ วงเงิน 10,490 บาท 16 ม.ค. 2561 1446
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้ออุปกรณ์ก่อสร้าง (ซ่อมท่อประปา) 16 รายการ วงเงิน 6,618 บาท 16 ม.ค. 2561 1496
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ พัดลม 2 รายการ วงเงิน 8,640 บาท 16 ม.ค. 2561 1540
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ต่ำกว่าเกณฑ์ 1 รายการ วงเงิน 7,000 บาท 5 ม.ค. 2561 1445
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาสอบเทียบเครื่องตู้ปลอดเชื้อ 1 รายการ วงเงิน 10,700 บาท 5 ม.ค. 2561 1525
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สติกเกอร์ แบบม้วน (50 เมตร) 4 รายการ วงเงิน 13,160 บาท 21 ธ.ค. 2560 1408
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า (อะไหล่) สำหรับซ่อมเครื่อง Boiler 1 รายการ วงเงิน 8,667 บาท 21 ธ.ค. 2560 1365
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า (อะไหล่) สำหรับซ่อมเครื่องนึ่งฯ ยี่ห้อ Getinge 1 รายการ วงเงิน 71,262 บาท 21 ธ.ค. 2560 1649
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา เปรย์ฆ่าเชื้อบนพื้นผิว I-SURF AF 1 ลิตร 1 รายการ วงเงิน 48,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 1467
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา vitamin B1-6-12 1 รายการ วงเงิน 27,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 1479
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา เคลกแซน ชนิดฉีด 60 มิลลิกรัม 2เข็มกล่อง 1 รายการ วงเงิน 72,546 บาท 18 ธ.ค. 2560 1534
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Simethicone tab 80 mg 1 รายการ วงเงิน 22,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 1545
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Potassium chloride injection 1 รายการ วงเงิน 60,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 1674
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Lidocaine Hydrochloride solution 20 mg/ml 1 รายการ วงเงิน 85,500 บาท 18 ธ.ค. 2560 2421
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Gemfibrozil 300 mg 1 รายการ วงเงิน 5,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 2043
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Essential Phospholipids 150 mg 1 รายการ วงเงิน 84,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 1436
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา ยา Acyclovir 200 mg.,Domperidone Maleate 10 mg,Glipizide 5 mg 3 รายการ วงเงิน 43,150 บาท 18 ธ.ค. 2560 1635
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา ยา Cefazolin Sodium 1GM,Ceftriaxone Sod. 1 gm. 2 รายการ วงเงิน 46,450 บาท 18 ธ.ค. 2560 1752
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Anepol Inj.200 mg.20ml. 1 รายการ วงเงิน 8,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 1738
# เรื่อง วันที่ จำนวน
 แบบฟอร์มแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โปรดนำส่งเอกสารและไฟล์ข้อมูลให้งานยุทธศาสตร์และแผนงาน โทร. 7627,7628 ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2567 E-mail : plan.ubch@gmail.com 5 ก.ค. 2567 41
 แบบฟอร์มปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 โปรดนำส่งเอกสารและไฟล์ข้อมูลให้งานยุทธศาสตร์และแผนงาน โทร. 7627,7628 ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2567 E-mail : plan.ubch@gmail.com 23 พ.ค. 2567 205
 เรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี กรมการแพทย์ 21 พ.ค. 2567 189
 แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดคำรับรองการปฎิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน 8 ก.พ. 2567 158
 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี พ.ศ. 2566 30 ม.ค. 2567 293
 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 26 ธ.ค. 2566 434
 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 14 ธ.ค. 2566 340
 แบบฟอร์มปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 โปรดนำส่งเอกสารและไฟล์ข้อมูลให้งานยุทธศาสตร์และแผนงาน โทร. 7627,7628 ภายในวันที่ 15 มกราคม 2567 E-mail : plan.ubch@gmail.com 13 ธ.ค. 2566 287
 ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายละเอียดผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด และผู้รายงานผล 14 พ.ย. 2566 333
 ฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 12 ก.ย. 2566 373
 ประกาศ ขายทอดตลาด จำนวน 573 รายการ 31 ส.ค. 2566 584
 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษตำแหน่งเลขที่ 9068,9077,9078 10 ส.ค. 2566 626
 การจัดทำแผนอัตรากำลัง โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) 8 ส.ค. 2566 634
 แบบฟอร์มแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบบุคลากร) 8 ส.ค. 2566 629
 แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดคำรับรองการปฎิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน 25 ก.ค. 2566 895
 แบบฟอร์มแผนเงินบำรุง67 13 ก.ค. 2566 489
 ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้าอบรม โครงการ การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด(หลักสูตร 1 เดือน 16 มิ.ย. 2566 675
 แบบฟอร์มปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 24 พ.ค. 2566 504
 ประกาศ ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องเตรียมยาฉีดและยาเคมีบำบัดอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 พ.ค. 2566 601
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งในการดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปในตำแหน่ง พนักงานบริการและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 2 พ.ค. 2566 602
หน่วยงานภาครัฐ
image
แบนำส่ง HPV DNA Test
ต้นทุนต่อหน่วย/ผลผลิตประจำปี
image
image
image
ประชาสัมพันธ์
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์
โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัว