พร้อมให้บริการด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan) ที่ทันสมัยในการวินิจฉัยโรคมะเร็ง
และตรวจติดตามการรักษาด้วยความถูกต้องแม่นยำและมีมาตรฐาน
image
image
image
image
image
คลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ
เปิดให้บริการทุกวันพุธ เวลา 13.00 - 16.00 น.
คลินิกกัญชาทางการแพทย์

image
image
image
image
image
image
image
image
image


ผู้ป่วยและครอบครัวที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคโรคมะเร็งเต้านมและรังไข่ที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม ควรปรึกษาคลินิกพันธุกรรมโรคมะเร็ง เพื่อพิจารณาตรวจยีน BRCA 1,2

1. เป็นมะเร็งเต้านมในสตรีอายุเท่ากับหรือน้อยกว่า 45 ปี
2. เป็นมะเร็งเต้านมในผู้ชายทุกอายุ
3. เป็นมะเร็งเต้านม 2 ข้าง
4. เป็นมะเร็งเต้านมชนิด tripple negative
5. เป็นมะเร็งรังไข่ , ท่อนำไข่ หรือ มะเร็งเยื่อบุช่องท้อง
6. พบมะเร็งเต้านมตั้งแต่ 2 คนในครอบครัวเดียวกัน

*** ผู้ที่มียีน BRCA 1 ,2 กลายพันธ์ มีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเต้านม 45-70% และมะเร็งรังไข่ 15-40% และสามารถถ่ายทอดทางพันธ์กรรมได้ ***
PDPA (Personal Data Protection Act)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP (เปิดการเชื่อมโยงเวลา 12.01-12.59 น. และ 17.01-08.59 น.)
สรุปผลรายงานประจำเดือน รพ.มะเร็งอุบลฯ.
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2564 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2564 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2564 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562
รายงานทางการเงิน งบทดลองหน่วยประจำเดือนสิงหาคม 2565 รายงานทางการเงิน งบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 รายงานทางการเงิน งบทดลองปีงบประมาณ2564 ประจำเดือนมิถุนายน 2565 รายงานทางการเงิน งบทดลองปีงบประมาณ2564 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 รายงานทางการเงิน งบทดลองปีงบประมาณ2564 ประจำเดือนเมษายน 2565 รายงานทางการเงิน งบทดลองปีงบประมาณ2564 ประจำเดือนมีนาคม 2565 รายงานทางการเงิน งบทดลองปีงบประมาณ2564 ประจำเดือนมกราคม 2565 รายงานทางการเงิน งบทดลองปีงบประมาณ2564 ประจำเดือนธันวาคม 2564 รายงานทางการเงิน งบทดลองปีงบประมาณ2564 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 รายงานทางการเงิน งบทดลองปีงบประมาณ2564 ประจำเดือนตุลาคม 2564 1.1.4 บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ,นอกธนาคารพาณิชย์ เอกสารรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ปี 2564
ข่าวสาร
# เรื่อง วันที่ จำนวน
 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในการดำเนินการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ icon new 4 ต.ค. 2565 11
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา icon new 4 ต.ค. 2565 22
 รับสมัครบุคคลเเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างรายคาบตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา icon new 4 ต.ค. 2565 16
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธษรณสุขทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 28 ก.ย. 2565 58
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 28 ก.ย. 2565 31
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งในการดำเนินการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการเงินบัญชีและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 26 ก.ย. 2565 57
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งในการดำเนินการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการเงินบัญชีและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 26 ก.ย. 2565 40
 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 23 ก.ย. 2565 54
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุ-ทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการและตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ สังกัดกรมการแพทย์และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 19 ก.ย. 2565 69
 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 15 ก.ย. 2565 78
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการดำเนินการสรรหาบุคคล เป็นลูกจ้างรายคาบ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และกำหนดวันเวลา สถานที่สอบ 14 ก.ย. 2565 59
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งในการดำเนินการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 13 ก.ย. 2565 84
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในการดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 13 ก.ย. 2565 110
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติงานด้านบำบัดน้ำเสีย) และตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย) 12 ก.ย. 2565 52
 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 8 ก.ย. 2565 33
 ประกาศรายชื่อผุ้มัสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 8 ก.ย. 2565 113
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 5 ก.ย. 2565 68
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในการดำเนินการสรรหาบุคคล เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติงานด้านบำบัดน้ำเสีย) และตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย) 5 ก.ย. 2565 66
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีเรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจักจ้างเป็นลูกจ้ารายคายตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง 29 ส.ค. 2565 77
 ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 29 ส.ค. 2565 159
# เรื่อง วันที่ จำนวน
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อน้ำยา วัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการตรวจปัจจัยการแข็งตัวของเลือดและการตรวจตรวจหาปริมาณเลือดในอุจจาระ จำนวน 87 รายการ icon new 4 ต.ค. 2565 4
 ประกาศ ประกวดราคาซื้อซื้อชุดตรวจหาเชื้อ Human Papilloma Virus DNA สำหรับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกพร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) icon new 3 ต.ค. 2565 5
 ประกาศ ประกวดราคาซื้อซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ด้านภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกและสารสัมพันธ์มะเร็ง (Tumor marker) จำนวน ๑๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) icon new 3 ต.ค. 2565 6
 ประกาศ ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางด้านเคมีคลินิก จำนวน ๒๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) icon new 3 ต.ค. 2565 6
 ประกาศ ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์างด้านธนาคารเลือด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) icon new 3 ต.ค. 2565 6
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและผลิตภัณฑ์จากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จำนวน ๕๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2565 6
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบสำรองข้อมูลจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์แบบดิจิตอล (Disaster Recovery Site) ยี่ห้อ INFINITT PACS รุ่น PACS จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2565 6
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องเร่งอนุภาคที่ผลิตเฉพาะโฟตอนพลังงานมากกว่า 6 MV หรือผลิตลำรังสีอิเลคตรอนร่วมด้วยพร้อมชุดอุปกรณ์ฉายรังสีแบบเชิงปริมาตร (High Energy Medical Linear Accelerator with Volumetric Arc Treatment set) ยี่ห้อ Varian รุ่น Clinac iX แบบรวมอะไหล่ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2565 9
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องเร่งอนุภาค (6 MV photon Linear Accelerator With MLC) ยี่ห้อ Varian รุ่น Halcyon แบบรวมอะไหล่ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2565 9
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริษัทเอกชนซัก อบ รีดผ้า โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี จำนวน ๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2565 14
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เต้านมแบบประสิทธิภาพสูงแบบสามมิติ ยี่ห้อ HOLOGIC รุ่น SELENIA Dimensions 9000 (TOMO) ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 เครื่อง 28 ก.ย. 2565 11
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์สำหรับหาตำแหน่งในการเจาะชิ้นเนื้อเต้านมชนิดนั่งระบบดิจิตอลสองมิติและสามมิติ ยี่ห้อ HOLOGIC รุ่น SELENIA Dimensions 6000 (TOMO) ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 เครื่อง 28 ก.ย. 2565 13
 ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาบริษัทเอกชนซัก อบ รีดผ้า โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี จำนวน ๑ งาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 ก.ย. 2565 12
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัตถุดิบเพื่อประกอบอาหารคนไข้ รวม ๕ หมวด ๑๙๐ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ก.ย. 2565 9
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ก.ย. 2565 13
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ปริมาณ 35,000 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ก.ย. 2565 11
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องเร่งอนุภาคพร้อมชุดจำกัดลำรังสีแบบ มัลติลีฟ รุ่น Precise ยี่ห้อ Electra รวมทั้งระบบเครือข่าย (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 2565 14
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์จำลองการฉายรังสีระบบดิจิตอล (Digital Simulator) ยี่ห้อ Varian รุ่น Acuity ix แบบรวมอะไหล่ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 2565 14
 ประกาศ ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดแบบอัตโนมัติชนิด 5 Part diff พร้อมเครื่องทำสเมียร์เลือดและย้อมสีอัตโนมัติ พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete blood count,CBC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ก.ย. 2565 13
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ก.ย. 2565 18
# เรื่อง วันที่ จำนวน
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องฟอกอากาศ 1 รายการ วงเงิน 10,990 บาท 16 ม.ค. 2561 923
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้ออุปกรณ์ก่อสร้าง สำหรับงานซ่อมบำรุง 2 รายการ วงเงิน 10,490 บาท 16 ม.ค. 2561 872
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้ออุปกรณ์ก่อสร้าง (ซ่อมท่อประปา) 16 รายการ วงเงิน 6,618 บาท 16 ม.ค. 2561 903
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ พัดลม 2 รายการ วงเงิน 8,640 บาท 16 ม.ค. 2561 885
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ต่ำกว่าเกณฑ์ 1 รายการ วงเงิน 7,000 บาท 5 ม.ค. 2561 846
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาสอบเทียบเครื่องตู้ปลอดเชื้อ 1 รายการ วงเงิน 10,700 บาท 5 ม.ค. 2561 892
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สติกเกอร์ แบบม้วน (50 เมตร) 4 รายการ วงเงิน 13,160 บาท 21 ธ.ค. 2560 861
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า (อะไหล่) สำหรับซ่อมเครื่อง Boiler 1 รายการ วงเงิน 8,667 บาท 21 ธ.ค. 2560 837
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า (อะไหล่) สำหรับซ่อมเครื่องนึ่งฯ ยี่ห้อ Getinge 1 รายการ วงเงิน 71,262 บาท 21 ธ.ค. 2560 1090
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา เปรย์ฆ่าเชื้อบนพื้นผิว I-SURF AF 1 ลิตร 1 รายการ วงเงิน 48,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 886
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา vitamin B1-6-12 1 รายการ วงเงิน 27,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 822
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา เคลกแซน ชนิดฉีด 60 มิลลิกรัม 2เข็มกล่อง 1 รายการ วงเงิน 72,546 บาท 18 ธ.ค. 2560 990
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Simethicone tab 80 mg 1 รายการ วงเงิน 22,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 972
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Potassium chloride injection 1 รายการ วงเงิน 60,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 1071
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Lidocaine Hydrochloride solution 20 mg/ml 1 รายการ วงเงิน 85,500 บาท 18 ธ.ค. 2560 1608
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Gemfibrozil 300 mg 1 รายการ วงเงิน 5,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 1194
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Essential Phospholipids 150 mg 1 รายการ วงเงิน 84,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 847
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา ยา Acyclovir 200 mg.,Domperidone Maleate 10 mg,Glipizide 5 mg 3 รายการ วงเงิน 43,150 บาท 18 ธ.ค. 2560 983
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา ยา Cefazolin Sodium 1GM,Ceftriaxone Sod. 1 gm. 2 รายการ วงเงิน 46,450 บาท 18 ธ.ค. 2560 1162
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ยา Anepol Inj.200 mg.20ml. 1 รายการ วงเงิน 8,000 บาท 18 ธ.ค. 2560 1086
# เรื่อง วันที่ จำนวน
 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาIณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ 12 เดือน 6 ก.ย. 2565 18
 การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ (ยกเว้นการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน รวมทั้งเงินสวัสดิการงบกลาง) 25 ส.ค. 2565 46
 แบบฟอร์มแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบบุคลากร)" ขอความร่วมมือส่งข้อมูลให้ งานยุทธศาสตร์และแผนงาน ภายในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 E-mail : plan.ubch@gmail.com 26 ก.ค. 2565 53
 "แบบฟอร์มแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 " (งบภาพรวม) ขอความร่วมมือส่งข้อมูลให้ งานยุทธศาสตร์และแผนงาน ภายในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 E-mail : plan.ubch@gmail.com 26 ก.ค. 2565 55
 ฟอร์มรายงานผลตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน 12 ก.ค. 2565 51
 แบบฟอร์มปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 ทั้งนี้ ขอความร่วมมือส่งข้อมูลให้ งานยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร. 7627 ภายในวันศุกร์ที่I17Iมิถุนายน 2565 E-mail : plan.ubch@gmail.com 18 พ.ค. 2565 70
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ออุปกรณ์ประกอบสำหรับอุปกรณ์สอดใส่แร่ (Applicator Accessories) จำนวน ๑ ชุด 29 เม.ย. 2565 88
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด ๓ แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ จำนวน ๑ เครื่อง 29 เม.ย. 2565 75
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖๐,๐๐๐ ลักซ์ ชนิดเคลื่อนที่ได้ พร้อมระบบแบตเตอรี่ จำนวน ๑ ชุด 29 เม.ย. 2565 80
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวิดีทัศน์ รุ่น มาตรฐาน Video Laryngoscope จำนวน ๑ ชุด 29 เม.ย. 2565 74
 แบบฟอร์มรายงานติดตามความคืบหน้าการจัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดหา รายการครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง การจ้างเหมาปรับปรุง ตามแผนการปฏิบัติงานฯ พ.ศ. 2565 โปรดนำส่งเอกสารและไฟล์ข้อมูลให้งานยุทธศาสตร์และแผนงาน โทร. 7627 ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 E-mail : plan.ubch@gmail.com 19 เม.ย. 2565 110
 ผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 4 เม.ย. 2565 139
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี พ.ศ. 2565 29 มี.ค. 2565 82
 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาIณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน 21 มี.ค. 2565 234
 แบบฟอร์มรายงานผลตัวชีวัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 17 ก.พ. 2565 114
 แบบฟอร์มปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 โปรดนำส่งเอกสารและไฟล์ข้อมูลให้งานยุทธศาสตร์และแผนงาน โทร. 7627,7628 ภายในวันที่ 27 มกราคม 2565 E-mail : plan.ubch@gmail.com 19 ม.ค. 2565 131
 การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2565 25 พ.ย. 2564 197
 แผนพัฒนาบุคคลากร (Human Resource Development Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 15 พ.ย. 2564 253
 ประกาศเผยแพร่แผนชุดเลนส์ส่องตรวจโพรงจมูก จำนวน 1 ชุด 11 พ.ย. 2564 157
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องติดสติกเกอร์บาร์โค้ดฯ จำนวน 2 เครื่อง 5 พ.ย. 2564 156
หน่วยงานภาครัฐ
image
แบนำส่ง HPV DNA Test
ต้นทุนต่อหน่วย/ผลผลิตประจำปี
image
image
image
ประชาสัมพันธ์
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น