วีดีทัศน์แนะนําโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
ผู้บริหารชวนคุย

แบบสอบถาม
เนื่องจากโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีจะทำการสำรวจข้อมูล “วัฒนธรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล” (Hospital survey on Patient safety culture) ปี 2559 เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล จึงขอความร่วมมือจากบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีทุกท่านตอบแบบสอบถาม ตามช่องทางนี้ ตอบแบบสอบถาม
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รพ.มะเร็งอุบลฯ.
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ประจำปีงบประมาณ 2559 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2559 ประจำปีงบประมาณ 2559 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 ประจำปีงบประมาณ 2559 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2559 ประจำปีงบประมาณ 2559 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2559 ประจำปีงบประมาณ 2559 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 ประจำปีงบประมาณ 2559 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2559 ประจำปีงบประมาณ 2559 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2558 ประจำปีงบประมาณ 2559 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 ประจำปีงบประมาณ 2559 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2558 ประจำปีงบประมาณ 2559
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ
# เรื่อง วันที่ จำนวน
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย) 7 ก.พ. 2560 85
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ 7 ก.พ. 2560 44
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ และตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ด้านเครื่องปรับอากาศ) 7 ก.พ. 2560 147
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รับสมัครนักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติงานกลุ่มงานรังสีวินิจฉัยและเวชศาสตร์นิวเคลียร์) 11 ม.ค. 2560 83
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รับสมัครพนักงานบริการ(ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย) 11 ม.ค. 2560 69
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 29 ธ.ค. 2559 119
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติงานรักษาความสะอาดหอพักผู้ป่วย) 29 ธ.ค. 2559 49
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 23 ธ.ค. 2559 95
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติงานรักษาความสะอาดห้องพักผู้ป่วย) 23 ธ.ค. 2559 51
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 21 ธ.ค. 2559 89
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 19 ธ.ค. 2559 81
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 13 ธ.ค. 2559 125
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติงานกลุ่มงานรังสีรักษา) 9 ธ.ค. 2559 75
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 9 ธ.ค. 2559 123
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 9 ธ.ค. 2559 117
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2 ธ.ค. 2559 168
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ 2 ธ.ค. 2559 86
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 2 ธ.ค. 2559 189
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานบริการ(ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย) และตำแหน่งพนักงานบริการ(ปฏิบัติงานรักษาความสะอาดหอพักผู้ป่วย) 1 ธ.ค. 2559 108
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค(กลุ่มงานรังสีรักษา) 28 พ.ย. 2559 104
# เรื่อง วันที่ จำนวน
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานจ้างจ้างปรับปรุงพื้นที่ภายในบริเวณหน่วยงานจ่ายกลาง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีตกลงราคา 14 ก.พ. 2560 14
 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง จำหน่ายการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีขายทอดตลาด 10 ก.พ. 2560 48
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 ก.พ. 2560 15
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานจ้างปรับปรุงอาคารบำบัดน้ำเสีย 1 ก.พ. 2560 21
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อเครื่องเฝ้าและติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา 31 ม.ค. 2560 22
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ 20 มกราคม 2560 วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ 25 มกราคม 2560 20 ม.ค. 2560 30
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ประกวดราคาซื้อ การจัดซื้อชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ม.ค. 2560 29
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางการจัดซื้ออุปกรณ์ประกอบการผ่าตัดผ่านกล้อง 18 ม.ค. 2560 23
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางการจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา 18 ม.ค. 2560 26
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางด้านเคมีคลินิก จำนวน 21 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ธ.ค. 2559 46
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จัดซ้ื้อหมึกปริ๊นเตอร์ จำนวน 23 รายการ 9 ธ.ค. 2559 50
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางด้านเคมีคลินิก จำนวน 9 รายการ 9 ธ.ค. 2559 53
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้ออ๊อกซิเย่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีตกลงราคา 9 ธ.ค. 2559 46
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อยา Glivec Tab ๔๐๐mg. (Imatinib mesylate ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีพิเศษ 9 ธ.ค. 2559 47
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา Paclitaxel inj. ๓๐๐ mg. จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 ธ.ค. 2559 48
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา Irinotecan inj. ๑๐๐ mg. จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 ธ.ค. 2559 49
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา Gemcitabine 1,000 mg. for Inj. จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 ธ.ค. 2559 41
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางด้านเคมีคลินิก จำนวน 21 รายการ 7 ธ.ค. 2559 53
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณประกวดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางด้านเคมีคลินิก จำนวน 21 รายการ 7 ธ.ค. 2559 56
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง ร่างประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อยา Gemcitabine 1,000 mg. for Inj. จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ 24 พฤศจิกายน 2559 วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ 29 พฤศจิกายน 2559 25 พ.ย. 2559 61
# เรื่อง วันที่ จำนวน
 template power point นำเสนอเยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวัง 1 ก.พ. 2560 34
 คู่มือการให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ฉบับที่8 เริ่มใช้วันที่ 14 ธันวาคม 2559 12 ม.ค. 2560 42
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง การทำลายเอกสารเวชระเบียนผู้ป่วย 17 พ.ย. 2559 70
 ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ การประชุมระดับชาติด้านเวชสารสนเทศครั้งที่ 5 และการประชุมวิชาการสมาคมเวชสารสนเทศไทย Theme : การแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีขึ้น 23-25 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 10 ต.ค. 2559 124
 บัญชีตัวชี้วัดเปรียบเทียบโครงการ THIP ปีงบประมาณ 2560 7 ต.ค. 2559 1602
 แผนการอบรมหลักสูตรพัฒนาคุณภาพ ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ปีงบประมาณ 2560 23 ส.ค. 2559 127
 คู่มือการบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 1 ส.ค. 2559 476
 นโยบายและมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม ปี 57-60 29 มิ.ย. 2559 694
 ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2559 14 มิ.ย. 2559 229
 ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 (ทั้งโครงการเงินงบประมาณและโครงการเงินบำรุง) ประจำเดือน มิถุนายน 2559 14 มิ.ย. 2559 218
 แบบฟอร์มแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ส่งข้อมูลภายในวันที่ 30 มิ.ย. 59 8 มิ.ย. 2559 218
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Northeast Regional HA Forum ครั้งที่ 13 : "คุณภาพในทุกลมหายใจ" (Enjoy Quality Every Moment) ระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมพลูแมนขอนแก่น ราชาออคิด จ.ขอนแก่น 18 พ.ค. 2559 1206
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็ง เรื่อง หลัเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินที่กันไว้ 12 พ.ค. 2559 676
 ศูนย์ความเป็นเลิศทางสารสนเทศศาสตร์ชีวเวชและสาธารณสุข คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดการอบรม "Good Clinical Practice (GCP) in Clinical Research & Statistical issues and analysis for clinical trials" ระหว่างวันที่ 11-15 กรกฎาคม 2559 ตามเอกสารแนบ 28 เม.ย. 2559 565
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง ยกเลิกโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านองค์ความรู้ในการป้องกันดูแลรักษาและส่งต่อผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งในประชาคมอาเซียน โดยไม่มีกำหนด 21 มี.ค. 2559 352
 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 59 11 มี.ค. 2559 198
 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง การทำลายเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ที่ไม่มารับบริการนานติดต่อกัน 5 ปี 6 ม.ค. 2559 1047
 นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดีกรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2559 17 ธ.ค. 2558 1165
 สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตบริการสุขภาพที่ 10 ประจําปีงบประมาณ 2557 และ 2558 23 พ.ย. 2558 545
 เอกสาร service plan 18 พ.ย. 2558 18 พ.ย. 2558 556
ภาพกิจกรรม
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น