การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งหลังโพรงจมูกที่มีภาวะผิวหนังเป็นแผลแฉะที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษาร่วมกับยาเคมีบำบัด

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.