การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งตับที่ได้รับยาเคมีบำบัดเฉพาะที่ผ่านสายสวนทางหลอดเลือดแดง (Transarterial Chemoembolization : TACE)

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.