การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจายไปที่ปอดและกระดูกที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดร่วมกับย่ามุ่งเป้า

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.