ภาพกิจกรรม

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

2,367 files in 113 albums with 0 comments viewed 124,991 times
วันที่ 11 มีนาคม 2561


1~32.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี และเจ้าหน้าที่ ร่วมวิ่งเพื่อการกุศล เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้โรงพยาบาลวารินชำราบ จ.อุบลฯ ณ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี วันที่ 11 มีนาคม 2561

17 files, last one added on Mar 13, 2018
Album viewed 73 times

วันที่ 8 มีนาคม 2561


6~22.jpg

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี โดยมีนายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ วันที่ 8 มีนาคม 2561

22 files, last one added on Mar 09, 2018
Album viewed 139 times

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561..


1~30.jpg

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี จัดโครงการซ้อมแผนอพยพหนีไฟสมมุติสถานการณ์จริง ประจำปี ๒๕๖๑ ร่วมกับทีมทีมวิทยากรสำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี โดยมีนายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี แพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวินิจฉัยและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ร่วมฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ร่วมกับเจ้าหน้า ณ หอผู้ป่วยบุษบง โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

13 files, last one added on Feb 16, 2018
Album viewed 99 times

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561.


1~29.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ร่วมเป็นวิทยากรโครงการอบรมบุคลากรการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี ทันตแพทย์หญิงน้ำเพชร ตั้งยิ่งยง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธี เปิดอบรม ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

8 files, last one added on Feb 16, 2018
Album viewed 101 times

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561


1~28.jpg

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ร่วมกับ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลอุบลราชธานี และโรบินสัน สาขาเซ็นทรัลอุบลราชธานี จัดโครงการ 4 กุมภาพันธ์ วันมะเร็งโลก รวมพลังใจต้านภัยโรคมะเร็ง โดยมี ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้ ความสนใจ เกิดการเรียนรู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการป้องกันโรคมะเร็ง ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาอุบลราชธานี

15 files, last one added on Feb 05, 2018
Album viewed 103 times

วันที่ 29 ธันวาคม 2560.


1~27.jpg

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี โดยมีนายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี นายแพทย์เมธี วงศ์เสนา รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาลและเจ้าหน้าที่ ต้อนรับ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560

19 files, last one added on Jan 03, 2018
Album viewed 119 times

วันที่ 29 ธันวาคม 2560


1~26.jpg

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วยนายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี นายแพทย์เมธี วงศ์เสนา รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการอุบัติเหตุฉุกเฉิน ER คุณภาพของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี เพื่อให้ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินได้รับการดูแลรักษาที่มีคุณภาพ โดยมีนายแพทย์ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และผู้บริหาร ต้อนรับ ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560

4 files, last one added on Jan 03, 2018
Album viewed 113 times

วันที่ 7 ธันวาคม 2560


1~25.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล
พร้อมบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี จัดกิจกรรม 10 ธันวาคม วันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ
"รวมพลังใจ ต้านภัยโรคมะเร็ง" เพื่อให้ประชาชนใส่ใจสุขภาพปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดความเสี่ยง ป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง
ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี วันที่ 7 ธันวาคม 2560

22 files, last one added on Dec 07, 2017
Album viewed 169 times

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560


1~24.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล
พร้อมบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ร่วมกับ บริษัท Robinson สาขา CentralPlaza Ubonratchathani
และ บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จํากัด จัดกิจกรรม "เย็บเต้ารวมใจ สู้ภัยมะเร็งเต้านม" มอบเต้านมเทียมให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม
ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560

9 files, last one added on Nov 30, 2017
Album viewed 110 times

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560


1~23.jpg

นพ.พงศธร ศุภอรรถกร. ผู้อำนวยการ รพ.มะเร็งอุบลราชธานี และคณะทีมงานเยี่ยมเขตสุขภาพที่ 9 เพื่อประสานความร่วมมือด้านวิชาการและบริการด้าน service plan โรคมะเร็ง ระหว่าง โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีและเขตสุขภาพที่ 9 ที่ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เมื่อวันที่ 27พย. 2560

4 files, last one added on Nov 30, 2017
Album viewed 102 times

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560


1~21.jpg

ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านส่งเสริมสุขภาพ จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมโกสิยตระกูล อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอกชั้น 2 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

14 files, last one added on Nov 22, 2017
Album viewed 108 times

วันที่ 27 กันยายน 2560


2~16.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีและดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ร่วมกิจกรรมรณรงค์"รักคนกินผัก"ป้องกันโรคมะเร็ง จัดโดยโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ร่วมกับ มูลนิธิสื่อสร้างสุข วันที่ 27 กันยายน 2560

8 files, last one added on Oct 02, 2017
Album viewed 112 times

113 albums on 10 page(s) 8

Most viewed
7~9.jpg
1765 views
9~6.jpg
1764 views
1~41.jpg
418 views
2~37.jpg
410 views

Top rated
4.jpg
258 views55555
(2 votes)
1~5.jpg
263 views55555
(2 votes)
1~2.JPG
277 views55555
(2 votes)
11~5.jpg
236 views55555
(1 votes)

Last viewed
11~76.jpg
1 viewsAug 20, 2019 at 08:47 AM
10~82.jpg
1 viewsAug 20, 2019 at 08:46 AM
5-1~6.jpg
1 viewsAug 20, 2019 at 08:46 AM
4~101.jpg
1 viewsAug 20, 2019 at 08:46 AM