ภาพกิจกรรม

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

2,989 files in 157 albums with 0 comments viewed 190,927 times
วันที่ 24 กันยายน 2561


1-1~0.jpg

แพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ นำคณะบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ร่วมพิธีวางพวงมาลา
ถวายราชสักการะ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งแพทย์แผนปัจจุบัน และการสาธารณสุขไทย เนื่องใน "วันมหิดล" ประจำปี 2561 ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ วันที่ 24 กันยายน 2561

13 files, last one added on Oct 22, 2018
Album viewed 52 times

วันที่ 20 กันยายน 2561


1~73.jpg

แพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมวัน "Asian Dietitian's Day พ.ศ.2561 จัดโดย กลุ่มงานโภชนศาสตร์ กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ ณ อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี วันที่ 20 กันยายน 2561

23 files, last one added on Oct 22, 2018
Album viewed 90 times

วันที่ 11 กันยายน 2561


1~72.jpg

ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีกล่าวต้อนรับ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานีศึกษาดูงาน รายวิชาโภชนบำบัด ณ หองประชุมชั้น 5 อาคารบำบัดและสงเสริมสุขภาพโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี วันที่ 11 กันยายน 2561

21 files, last one added on Oct 22, 2018
Album viewed 93 times

วันที่ 10 กันยายน 2561


1~71.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี กล่าวเปิดกิจกรรม 5 ส โดยมี นายแพทย์เทวินทร์ โชติธนประสิทธิ์ ประธาน 5 ส กล่าวรายงานกิจกรรม Big Cleaning Day ภายนอกอาคารและบริเวณรอบอาคาร ครั้งที่ 8 “ลดโลกร้อนไปกับ 5 ส” ณ บริเวณหน้าอาคารบำบัดและส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี วันที่ 10 กันยายน 2561

49 files, last one added on Oct 22, 2018
Album viewed 95 times

วันที่ 7 กันยายน 2561


1~70.jpg

นายแพทย์อากาศ พัฒนเรืองไล ที่ปรึกษากรมการแพทย์ เยี่ยมสำรวจนวัตกรรมทางการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี โดยมี นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี แพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ นางนิตยาภรณ์ ขนสุวรรณ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ และบุคลากรเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ร่วมประชุมและนำเสนอนวัตกรรม ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบำบัดและส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี วันที่ 7 กันยายน 2561

32 files, last one added on Oct 22, 2018
Album viewed 88 times

วันที่ 30 สิงหาคม 2561


1~69.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี แพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์
ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล นางนิตยาภรณ์ ขนสุวรรณ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ และบุคลากรเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ร่วมประชุมการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ณ หองประชุมชั้น ๘ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี วันที่ 30 สิงหาคม 2561

95 files, last one added on Sep 20, 2018
Album viewed 101 times

วันที่ 28 สิงหาคม 2561


1~68.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ร่วมเปิดโครงการสัมมนาเครือข่ายอาสาสมัครดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง วันที่ 28 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบำบัดและส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

32 files, last one added on Sep 17, 2018
Album viewed 99 times

วันที่ 22 สิงหาคม 2561


1~67.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี แพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์
ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล นางนิตยาภรณ์ ขนสุวรรณ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ และบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี จัดประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพคณะกรรมการระบบงานสำคัญ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบำบัดและส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

26 files, last one added on Sep 17, 2018
Album viewed 94 times

วันที่ 21 สิงหาคม 2561.


1~66.jpg

นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดี กรมการแพทย์ นพ.ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผอ.สำนักยุทธศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีและให้กำลังใจผู้ป่วยมะเร็ง โดยมี นพ.พงศธร ศุภอรรถกร ผอ.โรงพยาบาลมะเร็ง ฯ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี วันที่ 21 สิงหาคม 2561

16 files, last one added on Sep 17, 2018
Album viewed 50 times

วันที่ 21 สิงหาคม 2561


1~65.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี กล่าวเปิดโครงการการนำเสนองานพัฒนาคุณภาพด้วย 3 P โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นการพัฒนาคุณภาพการบริการ และการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งอย่างต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบำบัดและส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี วันที่ 21 สิงหาคม 2561

19 files, last one added on Sep 17, 2018
Album viewed 50 times

วันที่ 17 สิงหาคม 2561


11~42.jpg

แพทย์หญิงพิจักษณา วงศ์เสนา และชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลมะเร็ง อุบลราชธานี จัดโครงการธรรมะสัญจร ย้อนรอยวิถีธรรม ประจำปี 2561 โดยกิจกรรมไหว้พระ ทำบุญ ถวายเทียนพรรษา ณ วัดป่าบุญล้อม อ.สว่างวีระวงค์ และวัดป่าปากโดม อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี วันที่ 17 สิงหาคม 2561

11 files, last one added on Sep 13, 2018
Album viewed 48 times

วันที่ 16-17 สิงหาคม 2561


1~63.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี กล่าวเปิดโครงการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice:GCP) ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบำบัดและส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2561

15 files, last one added on Sep 13, 2018
Album viewed 44 times

155 albums on 13 page(s) 8

Most viewed
7~9.jpg
1797 views
9~6.jpg
1794 views
1~41.jpg
450 views
2~37.jpg
442 views

Top rated
4.jpg
295 views55555
(2 votes)
1~5.jpg
299 views55555
(2 votes)
1~2.JPG
314 views55555
(2 votes)
11~5.jpg
270 views55555
(1 votes)

Last viewed
8~130.jpg
1 viewsDec 08, 2019 at 03:31 AM
1~16.jpg
400 viewsDec 06, 2019 at 09:14 PM
5~144.jpg
1 viewsDec 05, 2019 at 01:15 AM
4~106.jpg
28 viewsDec 04, 2019 at 02:53 PM