ภาพกิจกรรม

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

1,813 files in 90 albums with 0 comments viewed 65,051 times
วันที่ 27 กันยายน 2560


2~16.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีและดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ร่วมกิจกรรมรณรงค์"รักคนกินผัก"ป้องกันโรคมะเร็ง จัดโดยโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ร่วมกับ มูลนิธิสื่อสร้างสุข วันที่ 27 กันยายน 2560

8 files, last one added on Oct 02, 2017
Album viewed 94 times

วันที่ 31 สิงหาคม 2560


1~19.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี กล่าวเปิดโครงการรวมพลังเครือข่ายมิตรภาพบำบัด เพื่อนช่วยเพื่อน ประจำปี 2560 ซึ่งจัดโดย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ร่วมกับ สปสช. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อุบลราชธานี วันที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมลายทอง จ.อุบลราชธานี

13 files, last one added on Sep 05, 2017
Album viewed 98 times

วันที่ 21-25 สิงหาคม 2560


1~18.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลโรคมะเร็งสำหรับบุคลากร” โดยมี ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล กล่าวรายงาน วันที่ ๒๑ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ อาคารบำบัดและส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

11 files, last one added on Aug 23, 2017
Album viewed 100 times

วันที่ 18 สิงหาคม 2560


19~0.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี กล่าวเปิดการประชุมวิชาการโครงการพัฒนาเครือข่ายเคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็ง เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ปีงบประมาณ 2560 หัวข้อ “มะเร็งปอดรักษาได้” ในวันที่ 18 สิงหาคม ณ ห้องทับทิมสยาม 4 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานี

18 files, last one added on Aug 23, 2017
Album viewed 92 times

วันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2560


14~5.jpg

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ร่วมจัดบูทนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2560 ระหว่างวันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

14 files, last one added on Aug 23, 2017
Album viewed 109 times

วันที่ 1 สิงหาคม 2560


1~15.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี กล่าวเปิดงาน โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี พ.ศ. 2561 - 2564 ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบำบัดและส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลรชธานี

10 files, last one added on Aug 01, 2017
Album viewed 86 times

วันที่ 31 กรกฎาคม 2560


1~14.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะนักศึกษา
หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชธานี โดยมี ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และคณะพยาบาลต้อนรับและเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ อาคารบำบัดและส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

15 files, last one added on Aug 01, 2017
Album viewed 71 times

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560


1~13.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงานรวมใจบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๔ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จัดโดยกลุ่มงานพยาธิวิทยา วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณลานชั้น ๑ อาคารบำบัดและส่งเสริมสุขภาพ

10 files, last one added on Jul 21, 2017
Album viewed 76 times

วันที่ 17 - 28 กรกฎาคม 2560


1~12.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการฝึกอบรมระยะสั้นการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด หลักสูตร 10 วัน รุ่นที่ 7 ” โดยมี ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล กล่าวรายงานและเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ณ ห้องประชุมโกสิยตระกูล อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก ชั้น ๒ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 17 -28 กรกฎาคม 2560

10 files, last one added on Jul 21, 2017
Album viewed 79 times

วันที่ 16 มิถุนายน 2560..


1~11.jpg

นายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมคณะผู้บริหารกรมการแพทย์ ร่วมประชุมกรมการแพทย์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ. อุบลราชธานี วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

8 files, last one added on Jun 19, 2017
Album viewed 74 times

วันที่ 16 มิถุนายน 2560.


1~10.jpg

นายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพระราชดำริ การพัฒนารูปแบบการคัดกรองและระบบดูแลผู้ป่วยพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ. อุบลราชธานี วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

16 files, last one added on Jun 19, 2017
Album viewed 72 times

วันที่ 15 มิถุนายน 2560..


1~9.jpg

นายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์พร้อมคณะตรวจเยี่ยม รพ.มะเร็งอุบลฯ มี นพ.พงศธร ศุภอรรถกร ผอ.รพ.มะเร็งและเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับพร้อมนำเยี่ยมชมโรงพยาบาลมะเร็งอุบล ราชธานี เมื่อวันก่อน 15 มิ.ย. 2560 ที่ผ่านมา

18 files, last one added on Jun 19, 2017
Album viewed 64 times

90 albums on 8 page(s) 7

Most viewed
9~6.jpg
1717 views
7~9.jpg
1716 views
1~41.jpg
385 views
2~37.jpg
377 views

Top rated
4.jpg
220 views55555
(2 votes)
1~5.jpg
222 views55555
(2 votes)
1~2.JPG
233 views55555
(2 votes)
11~5.jpg
200 views55555
(1 votes)

Last viewed
1~16.jpg
268 viewsMar 20, 2019 at 12:34 PM
4-10.jpg
1 viewsMar 20, 2019 at 11:28 AM
10~66.jpg
1 viewsMar 14, 2019 at 01:33 PM
12~54.jpg
1 viewsMar 14, 2019 at 11:38 AM