ภาพกิจกรรม

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

1,535 files in 82 albums with 0 comments viewed 57,115 times
วันที่ 17 - 28 กรกฎาคม 2560


1~12.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการฝึกอบรมระยะสั้นการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด หลักสูตร 10 วัน รุ่นที่ 7 ” โดยมี ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล กล่าวรายงานและเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ณ ห้องประชุมโกสิยตระกูล อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก ชั้น ๒ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 17 -28 กรกฎาคม 2560

10 files, last one added on Jul 21, 2017
Album viewed 73 times

วันที่ 16 มิถุนายน 2560..


1~11.jpg

นายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมคณะผู้บริหารกรมการแพทย์ ร่วมประชุมกรมการแพทย์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ. อุบลราชธานี วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

8 files, last one added on Jun 19, 2017
Album viewed 68 times

วันที่ 16 มิถุนายน 2560.


1~10.jpg

นายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพระราชดำริ การพัฒนารูปแบบการคัดกรองและระบบดูแลผู้ป่วยพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ. อุบลราชธานี วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

16 files, last one added on Jun 19, 2017
Album viewed 66 times

วันที่ 15 มิถุนายน 2560..


1~9.jpg

นายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์พร้อมคณะตรวจเยี่ยม รพ.มะเร็งอุบลฯ มี นพ.พงศธร ศุภอรรถกร ผอ.รพ.มะเร็งและเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับพร้อมนำเยี่ยมชมโรงพยาบาลมะเร็งอุบล ราชธานี เมื่อวันก่อน 15 มิ.ย. 2560 ที่ผ่านมา

18 files, last one added on Jun 19, 2017
Album viewed 58 times

วันที่ 15 มิถุนายน 2560.


1~8.jpg

นายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมคณะผู้บริหารกรมการแพทย์ ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีการบริหารโรงพยาบาลของผู้บริหารกรมการแพทย์กับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โดยนายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีและคณะผู้บริหารได้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐

10 files, last one added on Jun 19, 2017
Album viewed 56 times

วันที่ 14 มิถุนายน 2560


1~7.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้บริจาคอวัยวะและดวงตา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันพุธที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐

9 files, last one added on Jun 15, 2017
Album viewed 64 times

วันที่ 7 มิถุนายน 2560


1~6.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี และคณะเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ กลุ่มงานเคมีบำบัด โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี จัดประชุมสัญจร อบรม แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องโรคมะเร็ง “โครงการพัฒนาเครือข่ายเคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็ง เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ปีงบประมาณ 2560” โดยมี นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม กล่าวต้อนรับ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม วันที่ 7 มิถุนายน 2560

15 files, last one added on Jun 09, 2017
Album viewed 71 times

วันที่ 31 พฤษภาคม 2560


1~5.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี จัดกิจกรรมรวมพลังชุมชนปลอดบุหรี่ เนื่องใน "วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2560"

28 files, last one added on Jun 02, 2017
Album viewed 95 times

วันที่ 31 พฤษภาคม 2560


1~4.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ ผู้ป่วยมะเร็งและญาติ ร่วมปลูกต้นไม้ ๙ ต้นถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวง รัชกาลที่ ๙ ในโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง ครั้งที่ ๒ ณ สวนสัตว์อุบลราชธานี วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

14 files, last one added on Jun 02, 2017
Album viewed 69 times

วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560


1~2.JPG

รศ.คลินิก พญ.วารุณี จินารัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานกล่าวเปิดงานการประชุม “โครงการพัฒนาเครือข่ายด้านโรคมะเร็งและระบบส่งต่อในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” โดยมีนายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี กล่าวรายงาน วันที่ ๒๕ – ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์คอนเวนชั่นเซนเตอร์

18 files, last one added on Jun 02, 2017
Album viewed 69 times

82 albums on 7 page(s) 7

Most viewed
9~6.jpg
1711 views
7~9.jpg
1710 views
1~41.jpg
380 views
2~37.jpg
372 views

Top rated
4.jpg
214 views55555
(2 votes)
1~5.jpg
215 views55555
(2 votes)
1~2.JPG
226 views55555
(2 votes)
11~5.jpg
191 views55555
(1 votes)

Last viewed
1~16.jpg
210 viewsJan 18, 2019 at 06:54 AM
2~12.jpg
95 viewsJan 16, 2019 at 09:08 PM
9~6.jpg
1711 viewsJan 14, 2019 at 09:17 PM
2~37.jpg
372 viewsJan 14, 2019 at 09:17 PM