ภาพกิจกรรม

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

2,109 files in 102 albums with 0 comments viewed 92,820 times
วันที่ 8 มิถุนายน 2561


1~46.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล นางนิตยาภรณ์ ขนสุวรรณ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการและเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ วันที่ 8 มิถุนายน 2561

11 files, last one added on Jun 09, 2018
Album viewed 42 times

วันที่ 7-8 มิถุนายน 2561


1~45.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ร่วมเปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายดูแลรักษาและส่งต่อผู้ป่วยมะเร็งในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบำบัดและส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2561

15 files, last one added on Jun 09, 2018
Album viewed 45 times

วันที่ 5 มิถุนายน 2561


1~44.jpg

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์และคณะ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี โดยมี นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี แพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล นางนิตยาภรณ์ ขนสุวรรณ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบำบัดและส่งเสริมสุขภาพ วันที่ 5 มิถุนายน 2561

34 files, last one added on Jun 05, 2018
Album viewed 84 times

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561.


1~43.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี พร้อมบุคลากร ร่วมรณรงค์ เนื่องใน วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2561 ร่วมกับภาคีเครือข่าย จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ หอประชุมโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

18 files, last one added on Jun 01, 2018
Album viewed 42 times

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561


1~42.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ดร.เอื้อมพร สายเสมา ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ร่วมเปิดกิจกรรมรณรงค์รวมพลังชุมชนปลอดบุหรี เนื่องในวันงดสูบบุหรีโลก 2561 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

15 files, last one added on Jun 01, 2018
Album viewed 41 times

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561


6~31.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี แพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ นางนิตยาภรณ์ ขนสุวรรณ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการและเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ร่วมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการโดยยึดหลักธรรมภิบาลตามรอยพ่อ ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรรม โปร่งใส ปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบำบัดและส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี วันที่ 11 พฤษภาคม 2561

6 files, last one added on May 12, 2018
Album viewed 54 times

วันที่ 10 เมษายน 2561..


12~18.jpg

นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วย นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี นายแพทย์เมธี วงศ์เสนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล นางนิตยาภรณ์ ขนสุวรรณ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ และแพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ จัดกิจกรรมให้เจ้าหน้าที่ได้สืบสานประเพณีไทย รดน้ำขอพรเนื่องในประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบำบัดและส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี วันที่ 10 เมษายน 2561

12 files, last one added on Apr 17, 2018
Album viewed 56 times

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561.


1~37.jpg

นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วย นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี นางนิตยาภรณ์ ขนสุวรรณ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ ร่วมตรวจการก่อสร้างอาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561

8 files, last one added on Apr 17, 2018
Album viewed 66 times

วันที่ 10 เมษายน 2561


1~36.jpg

นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วย นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และนางนิตยาภรณ์ ขนสุวรรณ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ และบุคลากรเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์วันสงกรานต์ สำหรับผู้ป่วยมะเร็ง ประจำปี 2561 เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติผ่อนคลายความเครียด อีกทั้งสืบสานประเพณีไทย ณ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี วันที่ 10 เมษายน 2561

21 files, last one added on Apr 17, 2018
Album viewed 102 times

วันที่ 5 เมษายน 2561


24~0.jpg

นางสาวพิมวดี ตรีโรจน์พร รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี กล่าวเปิดการประชุมวิชาการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ บทบาทพยาบาล : การคัดกรองความเสี่ยงและการจัดการภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำร่วมกับมีไข้ในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด รุ่นที่ 2 วันที่ 5 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบำบัดและส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

14 files, last one added on Apr 17, 2018
Album viewed 50 times

วันที่ 4 เมษายน 2561


10~22.jpg

ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี กล่าวเปิดการประชุมวิชาการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ บทบาทพยาบาล : การคัดกรองความเสี่ยงและการจัดการภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำร่วมกับมีไข้ในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด รุ่นที่ 1 วันที่ 4 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบำบัดและส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

14 files, last one added on Apr 17, 2018
Album viewed 42 times

วันที่ 30 มีนาคม 2561


1~34.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ร่วมเปิดงานกิจกรรมรณรงค์ 24 มีนาคม วันวัณโรคสากล ประจำปี พ.ศ. 2561 วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 ณ อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

15 files, last one added on Mar 30, 2018
Album viewed 56 times

102 albums on 9 page(s) 6

Most viewed
7~9.jpg
1735 views
9~6.jpg
1733 views
1~41.jpg
402 views
2~37.jpg
395 views

Top rated
4.jpg
239 views55555
(2 votes)
1~5.jpg
245 views55555
(2 votes)
1~2.JPG
258 views55555
(2 votes)
11~5.jpg
221 views55555
(1 votes)

Last viewed
7~26.jpg
84 viewsJun 24, 2019 at 02:23 PM
8~25.jpg
83 viewsJun 24, 2019 at 02:23 PM
1~16.jpg
307 viewsJun 24, 2019 at 02:22 PM
5~87.jpg
1 viewsJun 19, 2019 at 07:54 PM