ภาพกิจกรรม

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

1,535 files in 82 albums with 0 comments viewed 57,115 times
วันที่ 7 ธันวาคม 2560


1~25.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล
พร้อมบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี จัดกิจกรรม 10 ธันวาคม วันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ
"รวมพลังใจ ต้านภัยโรคมะเร็ง" เพื่อให้ประชาชนใส่ใจสุขภาพปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดความเสี่ยง ป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง
ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี วันที่ 7 ธันวาคม 2560

22 files, last one added on Dec 07, 2017
Album viewed 124 times

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560


1~24.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล
พร้อมบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ร่วมกับ บริษัท Robinson สาขา CentralPlaza Ubonratchathani
และ บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จํากัด จัดกิจกรรม "เย็บเต้ารวมใจ สู้ภัยมะเร็งเต้านม" มอบเต้านมเทียมให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม
ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560

9 files, last one added on Nov 30, 2017
Album viewed 86 times

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560


1~23.jpg

นพ.พงศธร ศุภอรรถกร. ผู้อำนวยการ รพ.มะเร็งอุบลราชธานี และคณะทีมงานเยี่ยมเขตสุขภาพที่ 9 เพื่อประสานความร่วมมือด้านวิชาการและบริการด้าน service plan โรคมะเร็ง ระหว่าง โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีและเขตสุขภาพที่ 9 ที่ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เมื่อวันที่ 27พย. 2560

4 files, last one added on Nov 30, 2017
Album viewed 79 times

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560


1~21.jpg

ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านส่งเสริมสุขภาพ จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมโกสิยตระกูล อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอกชั้น 2 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

14 files, last one added on Nov 22, 2017
Album viewed 83 times

วันที่ 27 กันยายน 2560


2~16.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีและดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ร่วมกิจกรรมรณรงค์"รักคนกินผัก"ป้องกันโรคมะเร็ง จัดโดยโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ร่วมกับ มูลนิธิสื่อสร้างสุข วันที่ 27 กันยายน 2560

8 files, last one added on Oct 02, 2017
Album viewed 88 times

วันที่ 31 สิงหาคม 2560


1~19.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี กล่าวเปิดโครงการรวมพลังเครือข่ายมิตรภาพบำบัด เพื่อนช่วยเพื่อน ประจำปี 2560 ซึ่งจัดโดย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ร่วมกับ สปสช. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อุบลราชธานี วันที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมลายทอง จ.อุบลราชธานี

13 files, last one added on Sep 05, 2017
Album viewed 93 times

วันที่ 21-25 สิงหาคม 2560


1~18.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลโรคมะเร็งสำหรับบุคลากร” โดยมี ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล กล่าวรายงาน วันที่ ๒๑ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ อาคารบำบัดและส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

11 files, last one added on Aug 23, 2017
Album viewed 95 times

วันที่ 18 สิงหาคม 2560


19~0.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี กล่าวเปิดการประชุมวิชาการโครงการพัฒนาเครือข่ายเคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็ง เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ปีงบประมาณ 2560 หัวข้อ “มะเร็งปอดรักษาได้” ในวันที่ 18 สิงหาคม ณ ห้องทับทิมสยาม 4 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานี

18 files, last one added on Aug 23, 2017
Album viewed 85 times

วันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2560


14~5.jpg

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ร่วมจัดบูทนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2560 ระหว่างวันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

14 files, last one added on Aug 23, 2017
Album viewed 103 times

วันที่ 1 สิงหาคม 2560


1~15.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี กล่าวเปิดงาน โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี พ.ศ. 2561 - 2564 ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบำบัดและส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลรชธานี

10 files, last one added on Aug 01, 2017
Album viewed 80 times

วันที่ 31 กรกฎาคม 2560


1~14.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะนักศึกษา
หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชธานี โดยมี ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และคณะพยาบาลต้อนรับและเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ อาคารบำบัดและส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

15 files, last one added on Aug 01, 2017
Album viewed 65 times

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560


1~13.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงานรวมใจบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๔ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จัดโดยกลุ่มงานพยาธิวิทยา วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณลานชั้น ๑ อาคารบำบัดและส่งเสริมสุขภาพ

10 files, last one added on Jul 21, 2017
Album viewed 70 times

82 albums on 7 page(s) 6

Most viewed
9~6.jpg
1711 views
7~9.jpg
1710 views
1~41.jpg
380 views
2~37.jpg
372 views

Top rated
4.jpg
214 views55555
(2 votes)
1~5.jpg
215 views55555
(2 votes)
1~2.JPG
226 views55555
(2 votes)
11~5.jpg
191 views55555
(1 votes)

Last viewed
1~16.jpg
210 viewsJan 18, 2019 at 06:54 AM
2~12.jpg
95 viewsJan 16, 2019 at 09:08 PM
9~6.jpg
1711 viewsJan 14, 2019 at 09:17 PM
2~37.jpg
372 viewsJan 14, 2019 at 09:17 PM