ภาพกิจกรรม

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

1,535 files in 82 albums with 0 comments viewed 57,115 times
วันที่ 10 เมษายน 2561


1~36.jpg

นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วย นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และนางนิตยาภรณ์ ขนสุวรรณ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ และบุคลากรเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์วันสงกรานต์ สำหรับผู้ป่วยมะเร็ง ประจำปี 2561 เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติผ่อนคลายความเครียด อีกทั้งสืบสานประเพณีไทย ณ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี วันที่ 10 เมษายน 2561

21 files, last one added on Apr 17, 2018
Album viewed 69 times

วันที่ 5 เมษายน 2561


24~0.jpg

นางสาวพิมวดี ตรีโรจน์พร รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี กล่าวเปิดการประชุมวิชาการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ บทบาทพยาบาล : การคัดกรองความเสี่ยงและการจัดการภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำร่วมกับมีไข้ในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด รุ่นที่ 2 วันที่ 5 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบำบัดและส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

14 files, last one added on Apr 17, 2018
Album viewed 33 times

วันที่ 4 เมษายน 2561


10~22.jpg

ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี กล่าวเปิดการประชุมวิชาการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ บทบาทพยาบาล : การคัดกรองความเสี่ยงและการจัดการภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำร่วมกับมีไข้ในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด รุ่นที่ 1 วันที่ 4 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบำบัดและส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

14 files, last one added on Apr 17, 2018
Album viewed 26 times

วันที่ 30 มีนาคม 2561


1~34.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ร่วมเปิดงานกิจกรรมรณรงค์ 24 มีนาคม วันวัณโรคสากล ประจำปี พ.ศ. 2561 วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 ณ อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

15 files, last one added on Mar 30, 2018
Album viewed 39 times

วันที่ 12 – 23 มีนาคม พ.ศ. 2561


1~33.jpg

หน่วยทะเบียนมะเร็ง โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี โดย นางอัญชลี ศุภอรรถกร และทีมงาน นิเทศ ติดตามการบันทึกข้อมูลโรคมะเร็ง ในโปรแกรม Thai cancer based ที่โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี 24 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 12 – 23 มีนาคม พ.ศ. 2561 เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและครอบคลุมยิ่งขึ้น ในการทำทะเบียนมะเร็งระดับประชากรจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้รับความร่วมมือ เป็นอย่างดีจากโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง

11 files, last one added on Mar 27, 2018
Album viewed 42 times

วันที่ 11 มีนาคม 2561


1~32.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี และเจ้าหน้าที่ ร่วมวิ่งเพื่อการกุศล เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้โรงพยาบาลวารินชำราบ จ.อุบลฯ ณ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี วันที่ 11 มีนาคม 2561

17 files, last one added on Mar 13, 2018
Album viewed 49 times

วันที่ 8 มีนาคม 2561


6~22.jpg

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี โดยมีนายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ วันที่ 8 มีนาคม 2561

22 files, last one added on Mar 09, 2018
Album viewed 91 times

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561..


1~30.jpg

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี จัดโครงการซ้อมแผนอพยพหนีไฟสมมุติสถานการณ์จริง ประจำปี ๒๕๖๑ ร่วมกับทีมทีมวิทยากรสำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี โดยมีนายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี แพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวินิจฉัยและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ร่วมฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ร่วมกับเจ้าหน้า ณ หอผู้ป่วยบุษบง โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

13 files, last one added on Feb 16, 2018
Album viewed 75 times

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561.


1~29.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ร่วมเป็นวิทยากรโครงการอบรมบุคลากรการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี ทันตแพทย์หญิงน้ำเพชร ตั้งยิ่งยง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธี เปิดอบรม ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

8 files, last one added on Feb 16, 2018
Album viewed 78 times

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561


1~28.jpg

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ร่วมกับ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลอุบลราชธานี และโรบินสัน สาขาเซ็นทรัลอุบลราชธานี จัดโครงการ 4 กุมภาพันธ์ วันมะเร็งโลก รวมพลังใจต้านภัยโรคมะเร็ง โดยมี ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้ ความสนใจ เกิดการเรียนรู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการป้องกันโรคมะเร็ง ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาอุบลราชธานี

15 files, last one added on Feb 05, 2018
Album viewed 79 times

วันที่ 29 ธันวาคม 2560.


1~27.jpg

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี โดยมีนายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี นายแพทย์เมธี วงศ์เสนา รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาลและเจ้าหน้าที่ ต้อนรับ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560

19 files, last one added on Jan 03, 2018
Album viewed 95 times

วันที่ 29 ธันวาคม 2560


1~26.jpg

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วยนายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี นายแพทย์เมธี วงศ์เสนา รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการอุบัติเหตุฉุกเฉิน ER คุณภาพของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี เพื่อให้ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินได้รับการดูแลรักษาที่มีคุณภาพ โดยมีนายแพทย์ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และผู้บริหาร ต้อนรับ ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560

4 files, last one added on Jan 03, 2018
Album viewed 89 times

82 albums on 7 page(s) 5

Most viewed
9~6.jpg
1711 views
7~9.jpg
1710 views
1~41.jpg
380 views
2~37.jpg
372 views

Top rated
4.jpg
214 views55555
(2 votes)
1~5.jpg
215 views55555
(2 votes)
1~2.JPG
226 views55555
(2 votes)
11~5.jpg
191 views55555
(1 votes)

Last viewed
1~16.jpg
210 viewsJan 18, 2019 at 06:54 AM
2~12.jpg
95 viewsJan 16, 2019 at 09:08 PM
9~6.jpg
1711 viewsJan 14, 2019 at 09:17 PM
2~37.jpg
372 viewsJan 14, 2019 at 09:17 PM