ภาพกิจกรรม

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

3,103 files in 170 albums with 0 comments viewed 190,948 times
วันที่ 13 สิงหาคม 2562


1~126.jpg

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม Thai Cancer Based เขตสุขภาพที่ 10 โดยมี นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด แพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์
กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรหน่วยงานต่างๆ สามารถนำความรู้ไปจัดทำทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาล (Hospital Based) ได้อย่างถูกต้อง ณ ห้องประชุม 8 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี วันที่ 13 สิงหาคม 2562

27 files, last one added on Sep 05, 2019
Album viewed 13 times

วันที่ 9 สิงหาคม 2562..


1~125.jpg

ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล รักษาการแทน ในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เป็นประธานเปิด
“โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ” โดยมีกิจกรรม รมอาชีวะบำบัด “ประดิษฐ์ดอกมะลิ”กิจกรรมสื่อรักแทนใจมอบให้แม่ สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง ดนตรีบำบัด ณ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี วันที่ 9 สิงหาคม 2562

21 files, last one added on Sep 04, 2019
Album viewed 13 times

วันที่ 9 สิงหาคม 2562.


1~124.jpg

ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล รักษาการแทนในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวเปิด “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการบันทึกและตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน” ณ หองประชุมชั้น 8 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี วันที่ 9 สิงหาคม 2562

19 files, last one added on Sep 03, 2019
Album viewed 16 times

วันที่ 9 สิงหาคม 2562


1~123.jpg

ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี พร้อมด้วยทีมแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพ ให้องค์ความรู้ด้านสุขภาพ แก่พระสงฆ์และประชาชนในชุมชนรอบศาสนสถาน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีกิจกรรม ถวายปัจจัยและภัตตาหาร ตรวจสุขภาพ สาธิตและฝึกปฏิบัติ CPR เบื้องต้น
กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณห้องน้ำ ซึ่งจัดโดย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี กรมการแพทย์ ณ วัดดอนกลาง วันที่ 9 สิงหาคม 2562

49 files, last one added on Sep 03, 2019
Album viewed 18 times

วันที่ 7 สิงหาคม 2562.


1~122.jpg

ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี พร้อมด้วยทีมแพทย์ พยาบาลและเภสัชกร ร่วมเปิดหน่วยบริการ “คลินิคให้คำปรึกษาการใช้กัญชาทางการแพทย์” สำหรับผู้ป่วยมะเร็ง ญาติและผู้สนใจ โดยเปิดให้บริการทุกวันพุธ เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ บริเวณ OPD ชั้น 1 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562

21 files, last one added on Aug 31, 2019
Album viewed 21 times

วันที่ 7 สิงหาคม 2562


1~121.jpg

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลาชธานี จัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพ ให้องค์ความรู้ด้านสุขภาพ แก่พระสงฆ์และประชาชนในชุมชนรอบศาสนสถาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดหนองแกใหม่ ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี วันที่ 7 สิงหาคม 2562

37 files, last one added on Aug 29, 2019
Album viewed 22 times

วันที่ 2 สิงหาคม 2562


11~82.jpg

นายเเพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี นายแพทย์ปิยชาติ สุทธินาค ผู้อำนวยการสำนักการเเพทย์เขตสุขภาพที่ 10 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 10 กรมการแพทย์ ร่วมต้อนรับ วันที่ 2 สิงหาคม 2562

19 files, last one added on Aug 29, 2019
Album viewed 13 times

วันที่ 1 สิงหาคม 2562


1~119.jpg

แพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย“ด้านการสร้างเครื่องมือวิจัย” ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบำบัดและส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี วันที่ 1 สิงหาคม 2562

17 files, last one added on Aug 20, 2019
Album viewed 16 times

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562


1~118.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเสริมสร้างการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมสำหรับบุคลากร โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำปี 2562 โดยมีกิจกรรม ฟังธรรมบรรยายเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา
การแสดงธรรมบรรยายในหัวข้อ “ธรรมะเฮฮา” โดย. พระมหาชุมพร ธมมโฆสโก วัดเหล่าอาภรณ์ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร ณ ห้องประชุม 8 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

19 files, last one added on Aug 20, 2019
Album viewed 15 times

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562.


1~117.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี แพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ร่วมเปิดโครงการ บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดโดย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 อุบลราชธานี ณ บริเวณชั้น 1 อาคารบำบัดและสงเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี วันที่ 26 กรกฎาคม 2562

32 files, last one added on Aug 14, 2019
Album viewed 19 times

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562


1-1~5.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ร่วมเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพให้องค์ความรู้ด้านสุขภาพ แก่พระสงฆ์และประชาชนในชุมชนรอบศาสนสถาน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งจัดโดยโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี กรมการแพทย์ ณ วัดหนองปลาปาก วันที่ 26 กรกฎาคม 2562

41 files, last one added on Aug 13, 2019
Album viewed 19 times

วันที่ 25- 26 กรกฎาคม 2562


0-1~1.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมการกำหนดรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม 8 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 25- 26 กรกฎาคม 2562

25 files, last one added on Aug 13, 2019
Album viewed 19 times

168 albums on 14 page(s) 5

Most viewed
7~9.jpg
1797 views
9~6.jpg
1794 views
1~41.jpg
450 views
2~37.jpg
442 views

Top rated
4.jpg
295 views55555
(2 votes)
1~5.jpg
299 views55555
(2 votes)
1~2.JPG
314 views55555
(2 votes)
11~5.jpg
270 views55555
(1 votes)

Last viewed
8~11.jpg
148 viewsDec 14, 2019 at 10:54 AM
13~82.jpg
1 viewsDec 13, 2019 at 10:36 AM
11~98.jpg
1 viewsDec 13, 2019 at 10:36 AM
6~138.jpg
1 viewsDec 13, 2019 at 10:35 AM