ภาพกิจกรรม

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

2,137 files in 104 albums with 0 comments viewed 103,134 times
วันที่ 12 ตุลาคม 2561


1~83.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี แพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และนางนิตยาภรณ์ ขนสุวรรณ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ครบรอบ ๒๘ ปี ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

39 files, last one added on Oct 26, 2018
Album viewed 82 times

วันที่ 10 ตุลาคม 2561


1~82.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี แพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และนางนิตยาภรณ์ ขนสุวรรณ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ ร่วมแสดงความยินดี ในวาระ นพ.มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ย้ายมาปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ อาคาร ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

17 files, last one added on Oct 26, 2018
Album viewed 42 times

วันที่ 7 ตุลาคม 2561


1~81.jpg

“7 ตุลาคม วันมะเร็งเต้านมโลก: World Breast Cancer Day” รพ.มะเร็งอุบลราชธานี กรมการแพทย์ ร่วมกับ รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมจัดกิจกรรม “รักษ์เต้านม” แก่ บุคลากร อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน (อสม.) ผู้ป่วย และประชาชนทั่วไป ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านโรคมะเร็ง และการสอน-สาธิต การปฏิบัติการตรวจเต้านมด้วยตนเองเพื่อค้นหาคัดกรองมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรก ณ รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561

16 files, last one added on Oct 26, 2018
Album viewed 34 times

วันที่ 5 ตุลาคม 2561


1~80.jpg

ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล
กล่าวเปิดงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพยาบาล ผู้ป่วยมะเร็งและการดูแลแบบประคับประคอง "Special Lecture and Sharing Palliative care in cancer Patients Collaboration between Ubon Rathathani Cancer Hospital and University of Tsukuba" ณ ห้องประชุมโกสิยตระกูล อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก ชั้น 2 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี วันที่ 5 ตุลาคม 2561

14 files, last one added on Oct 26, 2018
Album viewed 39 times

วันที่ 1 ตุลาคม 2561


1~79.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี และแพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ นำคณะบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

7 files, last one added on Oct 24, 2018
Album viewed 37 times

วันที่ 28 กันยายน 2561.


1~78.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี แพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ นางนิตยาภรณ์ ขนสุวรรณ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ และเจ้าหน้าที่ร่วมงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลร ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบำบัดและส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี วันที่ 28 กันยายน 2561

28 files, last one added on Oct 24, 2018
Album viewed 69 times

วันที่ 28 กันยายน 2561


1~77.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี กล่าวเปิดโครงการ “สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561” โดยมี นางนิตยาภรณ์ ขนสุวรรณ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบำบัดและส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี วันที่ 28 กันยายน 2561

18 files, last one added on Oct 24, 2018
Album viewed 33 times

วันที่ 4 มิถุนายน 2561


1~76.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี แพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล นางนิตยาภรณ์ ขนสุวรรณ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ ร่วมเชิญชวน “ชวนใช้ถุงผ้า” ใส่ยากลับบ้าน เพื่อลดปริมาณขยะ และลดภาวะโลกร้อน ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป

4 files, last one added on Oct 24, 2018
Album viewed 32 times

วันที่ 27 กันยายน 2561


1~75.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับคณะศึึกษาดูงานหลักสูตรแพทย์ศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2
วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี แพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ และ แพทย์หญิงนิอร โชติธนประสิทธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ประคับประคอง บรรยาย ให้ความรู้ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบำบัดและส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี วันที่ 27 กันยายน 2561

33 files, last one added on Oct 24, 2018
Album viewed 73 times

วันที่ 24 กันยายน 2561


1-1~0.jpg

แพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ นำคณะบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ร่วมพิธีวางพวงมาลา
ถวายราชสักการะ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งแพทย์แผนปัจจุบัน และการสาธารณสุขไทย เนื่องใน "วันมหิดล" ประจำปี 2561 ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ วันที่ 24 กันยายน 2561

13 files, last one added on Oct 22, 2018
Album viewed 36 times

วันที่ 20 กันยายน 2561


1~73.jpg

แพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมวัน "Asian Dietitian's Day พ.ศ.2561 จัดโดย กลุ่มงานโภชนศาสตร์ กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ ณ อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี วันที่ 20 กันยายน 2561

23 files, last one added on Oct 22, 2018
Album viewed 65 times

วันที่ 11 กันยายน 2561


1~72.jpg

ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีกล่าวต้อนรับ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานีศึกษาดูงาน รายวิชาโภชนบำบัด ณ หองประชุมชั้น 5 อาคารบำบัดและสงเสริมสุขภาพโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี วันที่ 11 กันยายน 2561

21 files, last one added on Oct 22, 2018
Album viewed 68 times

104 albums on 9 page(s) 3

Most viewed
7~9.jpg
1740 views
9~6.jpg
1740 views
1~41.jpg
408 views
2~37.jpg
400 views

Top rated
4.jpg
245 views55555
(2 votes)
1~5.jpg
251 views55555
(2 votes)
1~2.JPG
264 views55555
(2 votes)
11~5.jpg
226 views55555
(1 votes)

Last viewed
1~24.jpg
122 viewsJul 14, 2019 at 11:30 AM
2~20.jpg
122 viewsJul 14, 2019 at 11:30 AM
3~18.jpg
122 viewsJul 14, 2019 at 11:30 AM
4~17.jpg
122 viewsJul 14, 2019 at 11:30 AM