ภาพกิจกรรม

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

3,103 files in 170 albums with 0 comments viewed 190,948 times
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562


1~161.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี แพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรมในการดูแลรักษาต้นไม้ พรวนดิน รดน้ำต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562

5 files, last one added on Dec 14, 2019
Album viewed 0 times

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562


1~160.jpg

วันจันทร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ ๑๐, นพ.พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี, พญ.ชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการเเพทย์/รองผู้อำนวยการสำนักการเเพทย์เขตสุขภาพที่ ๑๐, ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้ัอำนวยการด้านการพยาบาล, สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐, วิทยาลัยเเพทยศาสตร์เเละสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เเละหน่วยงานสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ ๑๐ ร่วมประชุมเพื่อหา เเนวทางการดำเนินงานเเก้ไขปัญหาด้านโรคมะเร็งตับเเละท่อน้ำดี เขตสุขภาพที่ ๑๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๙ อาคารผู้ป่วยใน ๙ ชั้น โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี

12 files, last one added on Nov 29, 2019
Album viewed 2 times

วันที่ 31 ตุลาคม 2562


1~159.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมโครงการสภาเทคนิคการแพทย์สัญจรพบผู้ประกอบวิชาชีพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2 โดยมี นายแพทย์ภิรักษ์ รุ่งพัฒนาชัยกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี วันที่ 31 ตุลาคม 2562

10 files, last one added on Nov 29, 2019
Album viewed 1 times

วันที่ 21 ตุลาคม 2562


1~158.jpg

นายแพทย์เทวินทร์ โชติธนประสิทธิ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทนในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการร้อยดวงใจเทิดไท้สมเด็จย่า ประจำปี 2562 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ท่านและกำหนดให้เป็น วันพยาบาลแห่งชาติ วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทย ในงานจัดให้มีกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ กล่าวอาศิรวาทราชสดุดี พิธีมอบใบประกาศนียบัตรบุคลากรทางการพยาบาลดีเด่น พิธีมอบใบประกาศนียบัตรอาสาสมัครศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัด บริการตรวจช่องปากฟรี จากกลุ่มงานทันตกรรม นิทรรศการผลงานทางวิชาการ ภารกิจด้านการพยาบาล นิทรรศการความรู้เรื่องโรคมะเร็งมะเร็งเต้านมและกิจกรรมอาหารต้านมะเร็ง จากกลุ่มงานโภชนศาสตร์ ณ บริเวณชั้น 1 อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562

14 files, last one added on Nov 29, 2019
Album viewed 1 times

วันที่ 18 ตุลาคม 2562


1~157.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี แพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ นางนิตยาภรณ์ ขนสุวรรณ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ และบุคลากรเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ครบรอบ 29 ปี โดยมีพิธีไหว้หลวงพ่อร่วมใจ พิธีไหว้ศาล พิธีทางศาสนา ตักบารตร ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป และพิธีมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (น้ำท่วม) ของบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี มอบโดย ผู้อำนวยการฯ ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี วันที่ 18 ตุลาคม 2562

13 files, last one added on Nov 26, 2019
Album viewed 3 times

วันที่ 16 ตุลาคม 2562


1~156.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ร่วมเสวนาในหัวข้อ “ใช้ชีวิตอย่างไร ให้ห่างไกลโรคมะเร็งเต้านม” โครงการ Robinson Lingerie Sharing ปีที่2 โดยมี แพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ พร้อมบุคลากร อาสาสมัคร เข้าร่วมเป็นเกียรติ ในงานจัดแสดงนิทรรศการรณรงค์ป้องกันมะเร็งเต้านม และกิจกรรมเย็บเต้านมเทียมสำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านม จัดโดย บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล นำโดย โรบินสันและบริษัทในเครือ ร่วมกับโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี กรมการแพทย์ และกรมราชทัณฑ์ ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562

10 files, last one added on Nov 26, 2019
Album viewed 0 times

วันที่ 12 ตุลาคม 2562


1~155.jpg

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน กิจกรรม “วิ่ง-ปั่น ด้วยใจ เพื่อผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย" เนื่องในวันดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองระยะท้ายสากล World Hospice and Palliative Care Day 2019 นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี กล่าวรายงาน โดยมีนายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ หัวหน้าส่วนราชการ ทั้งเครือข่ายภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1,000 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจประชาชน บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ในสิทธิการรักษาแบบประคับประคองตามเจตนาของผู้ป่วย ลดความทุกข์ทรมาน ในวาระสุดท้ายและเพื่อสมทบทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2562

15 files, last one added on Nov 26, 2019
Album viewed 0 times

วันที่ 11 ตุลาคม 2562.


1~154.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ โครงการพัฒนาเครือข่ายเคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็ง เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ปีงบประมาณ 2562 “Primary liver tumor meeting” (มะเร็งตับและท่อทางเดินน้ำดี) ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562

14 files, last one added on Nov 09, 2019
Album viewed 3 times

วันที่ 11 ตุลาคม 2562


1~153.jpg

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี จัดโครงการ “World Hospice and Palliative Care Day 2019 เป็นวันที่ 3 ของการจัดกิจกรรม โดยจัดให้มีกิจกรรมคืนสู่เหย้า “Self help Group ผู้ป่วยมะเร็ง” ซึ่งเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้ป่วยมะเร็ง และปัจจุบันเป็นจิตอาสาโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี คุณเสาวลักษณ์ ดาวศรี และผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย คุณอินทิรา วีระกุล พร้อมกิจกรรมดนตรีบำบัด โดยมีนักร้องจิตอาสา คุณนุช วิลาวัลย์จากค่ายอาร์สยาม มามอบความบันเทิงและถ่ายทอดประสบการณ์การเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็ง พร้อมทั้งให้กำลังใจผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็ง ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562

6 files, last one added on Nov 09, 2019
Album viewed 1 times

วันที่ 9 ตุลาคม 2562


1~152.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ World Hospice and Palliative Care Day 2019 โดยมีแพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล นางนิตยาภรณ์ ขนสุวรรณ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ และเครือข่ายทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เข้าร่วมโครงการฯ ในงานจัดให้มีกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ “รู้ทันกัญชา ใช้เป็นยาต้องปลอดภัย” การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย นิทรรศการการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองระยะท้าย ตลอดจนกิจกรรมงานมิตรภาพบำบัด ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562

11 files, last one added on Nov 09, 2019
Album viewed 5 times

1 ตุลาคม 2562


1~151.jpg

นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ ตรวจเยี่ยม มอบนโยบายการทำงาน ให้ขวัญกำลังใจ แก่บุคลากร ผู้ป่วย และญาติผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี โดยมี พญ.ชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ รักษาการแทนในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และบุคลากรให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562

6 files, last one added on Nov 06, 2019
Album viewed 2 times

วันที่ 27 กันยายน 2562.


1~150.jpg

ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล รักษาการแทนในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะร่วมบริจาคของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล ฟื้นฟูสมรรถภาพประชาชนในระหว่างสถานการณ์น้ำท่วม ณ ชุมชนดงห่องแห่ ตำบลปทุม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 27 กันยายน 2562

4 files, last one added on Nov 06, 2019
Album viewed 1 times

168 albums on 14 page(s) 2

Most viewed
7~9.jpg
1797 views
9~6.jpg
1794 views
1~41.jpg
450 views
2~37.jpg
442 views

Top rated
4.jpg
295 views55555
(2 votes)
1~5.jpg
299 views55555
(2 votes)
1~2.JPG
314 views55555
(2 votes)
11~5.jpg
270 views55555
(1 votes)

Last viewed
8~11.jpg
148 viewsDec 14, 2019 at 10:54 AM
13~82.jpg
1 viewsDec 13, 2019 at 10:36 AM
11~98.jpg
1 viewsDec 13, 2019 at 10:36 AM
6~138.jpg
1 viewsDec 13, 2019 at 10:35 AM