ภาพกิจกรรม

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

1,813 files in 90 albums with 0 comments viewed 65,051 times
วันที่ 7 ตุลาคม 2561


1~81.jpg

“7 ตุลาคม วันมะเร็งเต้านมโลก: World Breast Cancer Day” รพ.มะเร็งอุบลราชธานี กรมการแพทย์ ร่วมกับ รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมจัดกิจกรรม “รักษ์เต้านม” แก่ บุคลากร อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน (อสม.) ผู้ป่วย และประชาชนทั่วไป ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านโรคมะเร็ง และการสอน-สาธิต การปฏิบัติการตรวจเต้านมด้วยตนเองเพื่อค้นหาคัดกรองมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรก ณ รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561

16 files, last one added on Oct 26, 2018
Album viewed 20 times

วันที่ 5 ตุลาคม 2561


1~80.jpg

ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล
กล่าวเปิดงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพยาบาล ผู้ป่วยมะเร็งและการดูแลแบบประคับประคอง "Special Lecture and Sharing Palliative care in cancer Patients Collaboration between Ubon Rathathani Cancer Hospital and University of Tsukuba" ณ ห้องประชุมโกสิยตระกูล อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก ชั้น 2 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี วันที่ 5 ตุลาคม 2561

14 files, last one added on Oct 26, 2018
Album viewed 25 times

วันที่ 1 ตุลาคม 2561


1~79.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี และแพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ นำคณะบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

7 files, last one added on Oct 24, 2018
Album viewed 23 times

วันที่ 28 กันยายน 2561.


1~78.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี แพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ นางนิตยาภรณ์ ขนสุวรรณ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ และเจ้าหน้าที่ร่วมงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลร ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบำบัดและส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี วันที่ 28 กันยายน 2561

28 files, last one added on Oct 24, 2018
Album viewed 44 times

วันที่ 28 กันยายน 2561


1~77.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี กล่าวเปิดโครงการ “สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561” โดยมี นางนิตยาภรณ์ ขนสุวรรณ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบำบัดและส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี วันที่ 28 กันยายน 2561

18 files, last one added on Oct 24, 2018
Album viewed 20 times

วันที่ 4 มิถุนายน 2561


1~76.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี แพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล นางนิตยาภรณ์ ขนสุวรรณ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ ร่วมเชิญชวน “ชวนใช้ถุงผ้า” ใส่ยากลับบ้าน เพื่อลดปริมาณขยะ และลดภาวะโลกร้อน ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป

4 files, last one added on Oct 24, 2018
Album viewed 19 times

วันที่ 27 กันยายน 2561


1~75.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับคณะศึึกษาดูงานหลักสูตรแพทย์ศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2
วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี แพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ และ แพทย์หญิงนิอร โชติธนประสิทธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ประคับประคอง บรรยาย ให้ความรู้ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบำบัดและส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี วันที่ 27 กันยายน 2561

33 files, last one added on Oct 24, 2018
Album viewed 43 times

วันที่ 24 กันยายน 2561


1-1~0.jpg

แพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ นำคณะบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ร่วมพิธีวางพวงมาลา
ถวายราชสักการะ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งแพทย์แผนปัจจุบัน และการสาธารณสุขไทย เนื่องใน "วันมหิดล" ประจำปี 2561 ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ วันที่ 24 กันยายน 2561

13 files, last one added on Oct 22, 2018
Album viewed 22 times

วันที่ 20 กันยายน 2561


1~73.jpg

แพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมวัน "Asian Dietitian's Day พ.ศ.2561 จัดโดย กลุ่มงานโภชนศาสตร์ กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ ณ อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี วันที่ 20 กันยายน 2561

23 files, last one added on Oct 22, 2018
Album viewed 38 times

วันที่ 11 กันยายน 2561


1~72.jpg

ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีกล่าวต้อนรับ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานีศึกษาดูงาน รายวิชาโภชนบำบัด ณ หองประชุมชั้น 5 อาคารบำบัดและสงเสริมสุขภาพโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี วันที่ 11 กันยายน 2561

21 files, last one added on Oct 22, 2018
Album viewed 38 times

วันที่ 10 กันยายน 2561


1~71.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี กล่าวเปิดกิจกรรม 5 ส โดยมี นายแพทย์เทวินทร์ โชติธนประสิทธิ์ ประธาน 5 ส กล่าวรายงานกิจกรรม Big Cleaning Day ภายนอกอาคารและบริเวณรอบอาคาร ครั้งที่ 8 “ลดโลกร้อนไปกับ 5 ส” ณ บริเวณหน้าอาคารบำบัดและส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี วันที่ 10 กันยายน 2561

49 files, last one added on Oct 22, 2018
Album viewed 41 times

วันที่ 7 กันยายน 2561


1~70.jpg

นายแพทย์อากาศ พัฒนเรืองไล ที่ปรึกษากรมการแพทย์ เยี่ยมสำรวจนวัตกรรมทางการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี โดยมี นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี แพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ นางนิตยาภรณ์ ขนสุวรรณ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ และบุคลากรเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ร่วมประชุมและนำเสนอนวัตกรรม ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบำบัดและส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี วันที่ 7 กันยายน 2561

32 files, last one added on Oct 22, 2018
Album viewed 36 times

90 albums on 8 page(s) 2

Most viewed
9~6.jpg
1717 views
7~9.jpg
1716 views
1~41.jpg
385 views
2~37.jpg
377 views

Top rated
4.jpg
220 views55555
(2 votes)
1~5.jpg
222 views55555
(2 votes)
1~2.JPG
233 views55555
(2 votes)
11~5.jpg
200 views55555
(1 votes)

Last viewed
1~16.jpg
268 viewsMar 20, 2019 at 12:34 PM
4-10.jpg
1 viewsMar 20, 2019 at 11:28 AM
10~66.jpg
1 viewsMar 14, 2019 at 01:33 PM
12~54.jpg
1 viewsMar 14, 2019 at 11:38 AM