ภาพกิจกรรม

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

3,397 files in 217 albums with 0 comments viewed 359,198 times
วันที่ 27 มีนาคม 2563.


1~220.jpg

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ร่วมกับศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 จัดทำรถเข็นเปลนั่งและเปลนอน สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ติดเชื้อ Covid-19 ภายในโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 10 โดยมีนางนิตยาภรณ์ ทวีชัยธนสกุล รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เป็นผู้ส่งมอบ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563

1 files, last one added on Mar 28, 2020
Album viewed 20 times

วันที่ 27 มีนาคม 2563


1~219.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี พร้อมด้วย ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล รับมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 1,000 ชิ้น จากบริษัทจิตอาสา วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด โดย พตอ.ชัยกฤต โชติวรรณ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรตาลสุม
เพื่อมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ และผู้มารับบริการที่ขาดแคลนหน้ากากอนามัยต่อไป ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563

5 files, last one added on Mar 28, 2020
Album viewed 18 times

วันที่ 25 มีนาคม 2563


1~218.jpg

แพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการเเพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี พร้อมด้วยบุคลากรเจ้าหน้าที่ฯ หัวหน้ากลุ่มงานและหัวหน้างาน ภารกิจวิชาการและการแพทย์ ร่วมแสดงความยินดีกับ ทันตแพทย์หญิงนางญาณิศา ศรศิลป์ ในวาระรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี วันที่ 25 มีนาคม 2563

5 files, last one added on Mar 28, 2020
Album viewed 19 times

วันที่ 19 มีนาคม 2563


1~217.jpg

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี กรมการแพทย์
ให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและญาติ และผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีเกี่ยวกับไวรัส Covid-19 "ห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันไวรัส Covid-19" เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563

4 files, last one added on Mar 28, 2020
Album viewed 18 times

วันที่ 16 มีนาคม 2563


1~216.jpg

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานในพิธีเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการให้บริการจ่ายน้ำมันกัญชาสูตร อ.เดชา ในโครงการติดตามลักษณะการใช้และคุณภาพชีวิตของผู้ใช้น้ำมันกัญชาในทางการแพทย์แผนไทย และรับฟังการบรรยายการใช้กัญชาในการรักษาทางการแพทย์และสาธิตการตรวจวินิจฉัยและสั่งใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาแก่ผู้ป่วย วิทยากรจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมและโรงพยาบาลพนา โดยมี แพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการเเพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี พร้อมด้วยบุคลากรเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก (เดิม) โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 16 มีนาคม 2563

7 files, last one added on Mar 28, 2020
Album viewed 18 times

วันที่ 12 มีนาคม 2563


1~215.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล กล่าวรายงาน โดยมี พญ.ชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการเเพทย์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดพร้อมด้วยบุคลากร ผู้ป่วย ญาติ อสม. และสมาคมสตรี นักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศ ร่วมจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารบำบัดและส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563

8 files, last one added on Mar 28, 2020
Album viewed 21 times

วันที่ 11 มันาคม 2563


1~214.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประธานในพิธีเปิด "ศูนย์ฟิตเนส (Fitness) โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี" โดยมี พญ.ชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการเเพทย์ และบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีเข้าร่วม ณ ศูนย์ฟิตเนส (Fitness) ชั้น 1 อาคารจอดรถ 9 ชั้น โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

6 files, last one added on Mar 28, 2020
Album viewed 21 times

วันที่ 10 มีนาคม 2563.


1~213.jpg

พยาบาลเฉพาะทางการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี นำโดย นางสาวพิมวดี ตรีโรจน์พร หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการพยาบาล ภารกิจด้านการพยาบาล เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลอุบล จำนวน 123 คน โดยมีนายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุมเทศบาลตำบลอุบล สำนักงานเทศบาลตำบลอุบล อำเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563

8 files, last one added on Mar 28, 2020
Album viewed 21 times

วันที่ 10 มีนาคม 2563


1~212.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ร่วมงานวันสถาปนากรมการแพทย์ ครบรอบ 78 ปี และร่วมแสดงความยินดีกับ นายธีระพันธ์ กากแก้ว พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ที่เข้ารับโล่และเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมการแพทย์ ประจำปี 2562
โดยมีนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธี
ณ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563

5 files, last one added on Mar 28, 2020
Album viewed 20 times

วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2563


1~211.jpg

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ออกหน่วยให้ความรู้และตรวจเต้านมให้แก่ประชาชน
โครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติฯ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2563 ณ หอประชุมอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

4 files, last one added on Mar 28, 2020
Album viewed 20 times

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563


1~210.jpg

ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี พร้อมด้วย อาจารย์พี่เลี้ยง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 9 มีนาคม - 26 มิถุนายน 2563 โดยมี ดร.ปัทมา ผ่องศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ เป็นประธานในพิธีเปิด จัดโดย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ผู้เข้าอบรม ประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพจากเขตสุุขภาพที่ 10
ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี สรรพสิทธิประสงค์ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563

7 files, last one added on Mar 28, 2020
Album viewed 22 times

วันที่ 4 มีนาคม 2563.


1~209.jpg

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ออกหน่วยรณรงค์การตรวจสุขภาพประจำปีให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่ ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 4 มีนาคม 2563

7 files, last one added on Mar 28, 2020
Album viewed 22 times

215 albums on 18 page(s) 1

Most viewed
7~9.jpg
1870 views
9~6.jpg
1865 views
1~41.jpg
515 views
2~37.jpg
505 views

Top rated
4.jpg
367 views55555
(2 votes)
1~5.jpg
375 views55555
(2 votes)
1~2.JPG
395 views55555
(2 votes)
11~5.jpg
336 views55555
(1 votes)

Last viewed
1~209.jpg
35 viewsMay 30, 2020 at 12:13 AM
7~102.jpg
76 viewsMay 29, 2020 at 05:12 PM
8~102.jpg
76 viewsMay 29, 2020 at 05:12 PM
12-1~5.jpg
76 viewsMay 29, 2020 at 05:09 PM