ภาพกิจกรรม

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

3,175 files in 179 albums with 0 comments viewed 237,892 times
วันที่ 25 ธันวาคม 2562


1~182.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ร่วมโครงการอิ่มบุญ อุ่นใจ ต้อนรับปีใหม่ สำหรับผู้ป่วยมะเร็ง ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ป่วยคลายความวิตกกังวล สร้างขวัญกำลังใจ ให้ผู้ป่วย ญาติ ที่อยู่ระหว่างเข้ารับการรักษาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป ในงานจัดให้มีกิจกรรมจับฉลากของขวัญ เลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม ตลอดจนการแสดง
ของเครือข่ายมิตรภาพบำบัด ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562

8 files, last one added on Jan 18, 2020
Album viewed 7 times

วันที่ 23 ธันวาคม 2562


1~181.jpg

พญ.กนกวรรณ มิ่งขวัญ ประธาน Service plan เขต 10 เป็นประธานการประชุุมโครงการพัฒนาเครือข่ายงานเคมีบำบัด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ปีงบประมาณ 2563 โดยมี พญ.ชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการเเพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี นำคณะบุคลากรเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสิงห์ทอง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา จังหวัดยโสธร วันที่ 23 ธันวาคม 2562

6 files, last one added on Jan 18, 2020
Album viewed 8 times

วันที่ 22 ธันวาคม 2562


1~180.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี พญ.ชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการเเพทย์ ร่วมฟังทอล์คโชว์ เพื่อการกุศล ปี 2 "เติมพลังให้เพื่อนมนุษย์ เติมความบริสุทธิ์ให้หัวใจ" โดย รัชเขต วีสเพ็ญ และแขกรับเชิญ ศุ บุญเลี้ยง รายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดมอบให้กองทุนเพื่อผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีวันที่ 22 ธันวาคม 2562 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี

8 files, last one added on Jan 18, 2020
Album viewed 6 times

วันที่ 18 ธันวาคม 2562.


1~179.jpg

นายเรวัต อารีรอบ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงานการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็ง ในเขตสุขภาพที่ 9 และ10 โดยมี นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี แพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ พร้อมด้วยบุคลากรเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ร่วมให้การต้อนรับ วันที่ 18 ธันวาคม 2562

7 files, last one added on Jan 18, 2020
Album viewed 8 times

วันที่ 18 ธันวาคม 2562


1~178.jpg

นายเรวัต อารีรอบ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกล่าวเปิดงานและประกาศนโยบาย รวมพลไทอีสานสุขภาพดี "กินเปลี่ยนชีวิต ฟิตร่างกาย ผ่อนคลายอารมณ์" โดยโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี นำโดย นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี แพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมในพิธีเปิดงาน ได้ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็ง การตรวจเต้านมด้วยตนเอง และนวัตกรรมด้านอาหารและโภชนาการสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 18 ธันวาคม 2562

10 files, last one added on Jan 18, 2020
Album viewed 5 times

วันที่ 17 ธันวาคม 2562.


1~177.jpg

นายเรวัต อารีรอบ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกล่าวเปิดงานมหกรรมรวมพลไทอีสานสุขภาพดี "กินเปลี่ยนชีวิต ฟิตร่างกาย ผ่อนคลายอารมณ์" โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี นำโดย นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี แพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมเต้นออกกำลังกาย ณ ลานทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562

10 files, last one added on Jan 08, 2020
Album viewed 6 times

วันที่ 17 ธันวาคม 2562


1~176.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี พร้อมด้วยบุคลากรร่วมกิจกรรม หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม และกิจกรรมถักทอวิกผมแท้ เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง ให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำกลางอุบลราชธานี โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ เรือนจำกลางจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 17 ธันวาคม 2562

8 files, last one added on Jan 08, 2020
Album viewed 7 times

วันที่ 16 ธันวาคม 2562.


1~175.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี และ ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการภารกิจด้านการพยาบาล ร่วมต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ ศัลยแพทย์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ผศ.ดร.สุรศักดิ์ แว่นรัมย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและบริการ และคณะ จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อหารือเรื่องการจัดงาน โครงการ "นวัตกรรมเคียงคู่ความรู้มุ่งสู่ประชาชน" ในการเผยแพร่นวัตกรรมถุงทวารเทียมที่ผลิตจากยางพาราไทย ( Thai colostomy bag ) ณ ห้องประชุม 7/1 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562

5 files, last one added on Jan 08, 2020
Album viewed 5 times

วันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2562


1~174.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Test เขตสุขภาพที่ 10 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับบุคลากรสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 10 ให้มีความรู้ความเข้าใจในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Test อย่างถูกต้องและเหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในเขตสุขภาพที่ 10 ณ หองประชุมชั้น 8 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ในระหว่างวันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2562

10 files, last one added on Jan 08, 2020
Album viewed 10 times

วันที่ 9 ธันวาคม 2562


1~173.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ 10 ธันวาคม วันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล กล่าวรายงาน โดยมี พญ.ชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ บุคลากร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ระหว่างวันที่ 9 – 13 ธันวาคม 2562 เพื่อให้ประชาชนมีความตื่นตัวและสนใจเกี่ยวกับโรคมะเร็ง การดูแลสุขภาพตนเอง ตลอดจนรู้จักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้ถูกต้อง เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากโรคมะเร็งต่อไป ในงานจัดให้มีนิทรรศการความรู้เรื่องการป้องกันโรคมะเร็ง แจกอุปกรณ์ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้ผู้ป่วย ตอบปัญหาชิงรางวัล บริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพและโรคมะเร็ง บริการตรวจหาดัชนีมวลกาย กิจกรรมอาชีวะบำบัด และกิจกรรมล้างมือป้องกันโรค ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้ป่วย ญาติ บุคลากรด้านสาธารณสุข อาสาสมัคร และประชาชนทั่วไป ณ อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562

10 files, last one added on Dec 14, 2019
Album viewed 8 times

วันที่ 6 ธันวาคม 2562


1~172.jpg

การประชุมวิชาการ “การเตรียมการรับรองการดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรค ( Disease Specific Certification )” นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมวิชาการ “การเตรียมการรับรองการดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรค ( Disease Specific Certification )”โดยมี แพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ซึ่งได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยอาจารย์จิรันดา ไกรฤทธิชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านลูกค้าสัมพันธ์และจัดหารายได้, หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การแพทย์และหัวหน้างานบริหารระบบคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเตรียมความพร้อมด้านกระบวนการการดำเนินงาน การจัดบริการและการเตรียมความพร้อมด้านเอกสารสำหรับการขอรับการประเมินระบบการดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรค ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี จำนวน 250 คน ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562

9 files, last one added on Dec 14, 2019
Album viewed 9 times

วันที่ 3 ธันวาคม 2562


1~171.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี พร้อมบุคลากร ร่วมโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนืี่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม นิทรรศการความรู้ป้องกันโรคมะเร็ง บริการประชาชนในเขตอำเภอวารินชำราบ โดยมี นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ หอประชุม ประชาวาริน อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562

11 files, last one added on Dec 14, 2019
Album viewed 8 times

177 albums on 15 page(s) 1

Most viewed
7~9.jpg
1821 views
9~6.jpg
1818 views
1~41.jpg
469 views
2~37.jpg
459 views

Top rated
4.jpg
315 views55555
(2 votes)
1~5.jpg
318 views55555
(2 votes)
1~2.JPG
335 views55555
(2 votes)
11~5.jpg
286 views55555
(1 votes)

Last viewed
4~166.jpg
10 viewsFeb 20, 2020 at 01:14 AM
5~165.jpg
9 viewsFeb 19, 2020 at 03:14 AM
4~160.jpg
15 viewsFeb 19, 2020 at 01:19 AM
4-6~2.jpg
54 viewsFeb 18, 2020 at 01:15 PM