ภาพกิจกรรม

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

259 files in 19 albums with 0 comments viewed 6,450 times
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560


1~21.jpg

ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล กล่าวต้อนรับคณะนักศึกษา หลักสูตร ผู้ช่วยพยาบาลฝึกปฏิบัติงาน ในรายวิชา ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลผู้ใช้บริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิยาลัยราชธานี วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

14 files, last one added on Nov 22, 2017
Album viewed 0 times

วันที่ 27 กันยายน 2560


2~16.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีและดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ร่วมกิจกรรมรณรงค์"รักคนกินผัก"ป้องกันโรคมะเร็ง จัดโดยโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ร่วมกับ มูลนิธิสื่อสร้างสุข วันที่ 27 กันยายน 2560

8 files, last one added on Oct 02, 2017
Album viewed 17 times

วันที่ 31 สิงหาคม 2560


1~19.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี กล่าวเปิดโครงการรวมพลังเครือข่ายมิตรภาพบำบัด เพื่อนช่วยเพื่อน ประจำปี 2560 ซึ่งจัดโดย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ร่วมกับ สปสช. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อุบลราชธานี วันที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมลายทอง จ.อุบลราชธานี

13 files, last one added on Sep 05, 2017
Album viewed 25 times

วันที่ 21-25 สิงหาคม 2560


1~18.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลโรคมะเร็งสำหรับบุคลากร” โดยมี ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล กล่าวรายงาน วันที่ ๒๑ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ อาคารบำบัดและส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

11 files, last one added on Aug 23, 2017
Album viewed 28 times

วันที่ 18 สิงหาคม 2560


19~0.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี กล่าวเปิดการประชุมวิชาการโครงการพัฒนาเครือข่ายเคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็ง เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ปีงบประมาณ 2560 หัวข้อ “มะเร็งปอดรักษาได้” ในวันที่ 18 สิงหาคม ณ ห้องทับทิมสยาม 4 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานี

18 files, last one added on Aug 23, 2017
Album viewed 23 times

วันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2560


14~5.jpg

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ร่วมจัดบูทนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2560 ระหว่างวันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

14 files, last one added on Aug 23, 2017
Album viewed 48 times

วันที่ 1 สิงหาคม 2560


1~15.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี กล่าวเปิดงาน โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี พ.ศ. 2561 - 2564 ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบำบัดและส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลรชธานี

10 files, last one added on Aug 01, 2017
Album viewed 22 times

วันที่ 31 กรกฎาคม 2560


1~14.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะนักศึกษา
หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชธานี โดยมี ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และคณะพยาบาลต้อนรับและเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ อาคารบำบัดและส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

15 files, last one added on Aug 01, 2017
Album viewed 16 times

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560


1~13.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงานรวมใจบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๔ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จัดโดยกลุ่มงานพยาธิวิทยา วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณลานชั้น ๑ อาคารบำบัดและส่งเสริมสุขภาพ

10 files, last one added on Jul 21, 2017
Album viewed 19 times

วันที่ 17 - 28 กรกฎาคม 2560


1~12.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการฝึกอบรมระยะสั้นการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด หลักสูตร 10 วัน รุ่นที่ 7 ” โดยมี ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล กล่าวรายงานและเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ณ ห้องประชุมโกสิยตระกูล อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก ชั้น ๒ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 17 -28 กรกฎาคม 2560

10 files, last one added on Jul 21, 2017
Album viewed 21 times

วันที่ 16 มิถุนายน 2560..


1~11.jpg

นายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมคณะผู้บริหารกรมการแพทย์ ร่วมประชุมกรมการแพทย์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ. อุบลราชธานี วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

8 files, last one added on Jun 19, 2017
Album viewed 19 times

วันที่ 16 มิถุนายน 2560.


1~10.jpg

นายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพระราชดำริ การพัฒนารูปแบบการคัดกรองและระบบดูแลผู้ป่วยพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ. อุบลราชธานี วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

16 files, last one added on Jun 19, 2017
Album viewed 18 times

19 albums on 2 page(s) 1

Most viewed
11.jpg
64 views
1~4.jpg
63 views
3.jpg
60 views
1~5.jpg
59 views

Top rated
4.jpg
50 views55555
(2 votes)
1~5.jpg
59 views55555
(2 votes)
1~2.JPG
55 views55555
(2 votes)
11~5.jpg
34 views55555
(1 votes)

Last viewed
19~0.jpg
18 viewsNov 22, 2017 at 12:51 AM
1~17.jpg
20 viewsNov 22, 2017 at 12:51 AM
11~8.jpg
24 viewsNov 22, 2017 at 12:50 AM
5~13.jpg
18 viewsNov 22, 2017 at 12:50 AM