ภาพกิจกรรม

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

3,567 files in 248 albums with 0 comments viewed 624,625 times
วันที่ 7 ตุลาคม 2563นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองระยะท้ายสากล “World Hospice and Palliative Care Day 2020”กล่าวรายงานโดย ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล พร้อมด้วยแพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์หญิงญาณิศา ศรศิลป์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองระยะท้าย ตระหนัก เข้าใจเกี่ยวกับความต้องการของผู้ป่วย จัดการอาการรบกวน ให้ผู้ป่วยสุขสบายได้รับการดูแลแบบองค์รวมทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย ผู้ป่วย ผู้ดูแล อสม. อาสาสมัคร นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี จำนวน 150 คน ในวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

0 files
Album viewed 0 times

วันที่ 1 ตุลาคม 2563


1~249.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดคลินิกให้คำปรึกษาพันธุกรรมโรคมะเร็ง กล่าวรายงานโดย ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล พร้อมด้วย แพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์หญิงญาณิศา ศรศิลป์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ แพทย์หญิงอิสราภรณ์ แสงใสแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานเคมีบำบัด และคณะร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดคลินิกให้คำปรึกษาพันธุกรรมโรคมะเร็ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหา คัดกรองมะเร็งทางพันธุกรรม โดยเฉพาะมะเร็งเต้านมและรังไข่ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

6 files, last one added on Oct 27, 2020
Album viewed 68 times

วันที่ 28 กันยายน 2563


1~248.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี พร้อมด้วย แพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล นางนิตยาภรณ์ ทวีชัยธนสกุล รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ และนางญาณิศา ศรศิลป์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ ร่วมโครงการ “สื่อสารสัมพันธ์ ผู้บริหารพบบุคลากร โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำปี 2563” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ ในการทำงานของบุคลากร และสื่อสารนโยบาย ภารกิจ ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2564 โดยมีกิจกรรมมอบโล่เชิดชูเกียรติ "คนดี ศรีองค์กร โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำปี 2563" ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอก และรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ในวันที่ 28 กันยายน 2563

6 files, last one added on Oct 27, 2020
Album viewed 89 times

วันที่ 25 กันยายน 2563


1~247.jpg

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี โดยภารกิจด้านการพยาบาล จัดกิจกรรมองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)เสริมสร้างบุคลิกภาพจากการแต่งหน้าให้กับบุคลากร ได้รับการสนับสนุนวิทยากรสอนแต่งหน้าฟรี จากบริษัทวีเจเอ๊กคลูซีฟ จำกัด ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563

5 files, last one added on Oct 27, 2020
Album viewed 74 times

นที่ 24 กันยายน 2563


1~246.jpg

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV ปี 2563 และเตรียมความพร้อม Fit Test, HPV ปี 2564 โดยมี ทพ.วุฒิชัย ลำดวน ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม เพื่อให้หน่วยงานบริหาร หน่วยบริการและผู้เกี่ยวข้องได้มีช่องทางสื่อสารเพื่อพัฒนากระบวนการ และหารือกระบวนการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี วันที่ 24 กันยายน 2563

4 files, last one added on Oct 27, 2020
Album viewed 54 times

วันที่ 24 กันยายน 2563


1~245.jpg

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราช ชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์และการสาธารณสุข ของไทย” เนื่องในวันมหิดล ซึ่งตรงกับวันที่ 24 กันยายน ของทุกปีเพื่อเป็นการถวายราชสักการะและน้อมรําลึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนก โดยโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี นำโดย แพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี นางญาณิศา ศรศิลป์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ และตัวแทนเจ้าหน้าที่ร่วมวางพวงมาลา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563

5 files, last one added on Oct 27, 2020
Album viewed 47 times

วันที่ 22 กันยายน 2563.


1~244.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการโภชนบำบัด “Optimizing Enteral Feeding and Nursing care Enteral Nutrition” โดยได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ และ ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาลเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโกสิยตระกูล อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก ชั้น 2 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี วันที่ 22 กันยายน 2563

5 files, last one added on Oct 27, 2020
Album viewed 48 times

วันที่ 22 กันยายน 2563


1~243.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเปิดวงดนตรี UBCH Band ในโครงการดนตรีบำบัด ชมรมดนตรี โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2563 โดยมี ทันตแพทย์กลยุทธ พรมศิริ ประธานชมรมดนตรี กล่าวรายงานได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ และ ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม ตามนโยบายองค์กรมีความสุข ส่งเสริมให้บุคลากรเจ้าหน้าที่ ผู้ป่วย ญาติเเละผู้มารับบริการได้มีกิจกรรมผ่อนคลาย
ณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี วันที่ 22 กันยายน 2563

6 files, last one added on Oct 27, 2020
Album viewed 47 times

วันที่ 21 กันยายน 2563


1~242.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี และแพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการ“ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan Sharing) เขตสุขภาพที่ 10” โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงาน นวัตกรรมทางวิชาการ Best practice แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน และเผยแพร่องค์ความรู้จากการวิจัย ผลงานวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างกัลยาณมิตรเครือข่ายการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนที่ยังคงดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ภายใต้หลักแนวคิด“New Normal Service” โดยมีนายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานเปิดการประชุม และกล่าวรายงานโดยนายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ประธาน CSO เขตสุขภาพที่ 10 และนายแพทย์เฉลิมพล ไชยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 10 กรมการแพทย์ ร่วมบรรยาย“สรุปผลการพัฒนางานตามนโยบายตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในประเด็น ลดแออัด ลดรอคอย” ในวันที่ 21 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

6 files, last one added on Oct 27, 2020
Album viewed 56 times

วันที่ 18 กันยายน 2563


1~241.jpg

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี โดยสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 10 กรมการแพทย์ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดีด้วยวิธีอัลตราซาวด์ เขตสุขภาพที่ 10 โดยมีนายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานเปิดการประชุม และกล่าวรายงานโดยนายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาสมรรถนะแพทย์ ในการใช้อัลตร้าซาวด์ตรวจช่องท้องด้านบน เพื่อคัดกรองโรคมะเร็งท่อน้ำดี ซึ่งทำให้ค้นหาผู้ป่วยในระยะเริ่มต้นได้รวดเร็ว ผู้ป่วยได้รับการวางแผนรักษาที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพและมุ่งหวังให้หายขาดได้ ในวันที่ 18 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัยโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

7 files, last one added on Oct 27, 2020
Album viewed 49 times

วันที่ 17 กันยายน 2563.


1~240.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี รับมอบใบประกาศนียบัตร จากนายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ผ่านระบบ Virtual Conference ในฐานะเป็นโรงพยาบาลที่ประกาศนโยบาย 2P safety ประจำปี 2563 เนื่องในวันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุขของประเทศไทย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 จัดโดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล องค์การมหาชน ถ่ายทอดสดจากโรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร วันที่ 17 กันยายน 2563

1 files, last one added on Oct 27, 2020
Album viewed 50 times

วันที่ 17 กันยายน 2563


1~239.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมการนำเสนอผลการดำเนินงาน 2P Safety โดยมีแพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์กล่าวรายงาน ได้รับเกียรติจาก ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และนางญาณิศา ศรศิลป์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ เข้าร่วมพิธีเปิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานด้านความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข (2P Safety Goals) บรรลุตามเป้าหมาย ส่งเสริมให้บุคลากรมีความตระหนักและเข้าใจถึงความสำคัญในการปฏิบัติงานบริการสุขภาพอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี วันที่ 17 กันยายน 2563

5 files, last one added on Oct 27, 2020
Album viewed 51 times

246 albums on 21 page(s) 1

Most viewed
2~241.jpg
5954 views
1~249.jpg
5949 views
7~9.jpg
2002 views
9~6.jpg
1998 views

Top rated
4.jpg
504 views55555
(2 votes)
1~5.jpg
512 views55555
(2 votes)
1~2.JPG
532 views55555
(2 votes)
11~5.jpg
465 views55555
(1 votes)

Last viewed
2~241.jpg
5954 viewsJun 25, 2021 at 08:12 PM
1~249.jpg
5949 viewsJun 25, 2021 at 08:12 PM
5~206.jpg
82 viewsJun 25, 2021 at 02:27 AM
14~4.jpg
434 viewsJun 25, 2021 at 01:43 AM