ภาพกิจกรรม

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

3,567 files in 247 albums with 0 comments viewed 458,375 times
วันที่ 1 ตุลาคม 2563


1~249.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดคลินิกให้คำปรึกษาพันธุกรรมโรคมะเร็ง กล่าวรายงานโดย ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล พร้อมด้วย แพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์หญิงญาณิศา ศรศิลป์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ แพทย์หญิงอิสราภรณ์ แสงใสแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานเคมีบำบัด และคณะร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดคลินิกให้คำปรึกษาพันธุกรรมโรคมะเร็ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหา คัดกรองมะเร็งทางพันธุกรรม โดยเฉพาะมะเร็งเต้านมและรังไข่ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

6 files, last one added on Oct 27, 2020
Album viewed 4 times

วันที่ 28 กันยายน 2563


1~248.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี พร้อมด้วย แพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล นางนิตยาภรณ์ ทวีชัยธนสกุล รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ และนางญาณิศา ศรศิลป์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ ร่วมโครงการ “สื่อสารสัมพันธ์ ผู้บริหารพบบุคลากร โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำปี 2563” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ ในการทำงานของบุคลากร และสื่อสารนโยบาย ภารกิจ ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2564 โดยมีกิจกรรมมอบโล่เชิดชูเกียรติ "คนดี ศรีองค์กร โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำปี 2563" ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอก และรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ในวันที่ 28 กันยายน 2563

6 files, last one added on Oct 27, 2020
Album viewed 4 times

วันที่ 25 กันยายน 2563


1~247.jpg

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี โดยภารกิจด้านการพยาบาล จัดกิจกรรมองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)เสริมสร้างบุคลิกภาพจากการแต่งหน้าให้กับบุคลากร ได้รับการสนับสนุนวิทยากรสอนแต่งหน้าฟรี จากบริษัทวีเจเอ๊กคลูซีฟ จำกัด ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563

5 files, last one added on Oct 27, 2020
Album viewed 4 times

นที่ 24 กันยายน 2563


1~246.jpg

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV ปี 2563 และเตรียมความพร้อม Fit Test, HPV ปี 2564 โดยมี ทพ.วุฒิชัย ลำดวน ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม เพื่อให้หน่วยงานบริหาร หน่วยบริการและผู้เกี่ยวข้องได้มีช่องทางสื่อสารเพื่อพัฒนากระบวนการ และหารือกระบวนการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี วันที่ 24 กันยายน 2563

4 files, last one added on Oct 27, 2020
Album viewed 4 times

วันที่ 24 กันยายน 2563


1~245.jpg

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราช ชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์และการสาธารณสุข ของไทย” เนื่องในวันมหิดล ซึ่งตรงกับวันที่ 24 กันยายน ของทุกปีเพื่อเป็นการถวายราชสักการะและน้อมรําลึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนก โดยโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี นำโดย แพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี นางญาณิศา ศรศิลป์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ และตัวแทนเจ้าหน้าที่ร่วมวางพวงมาลา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563

5 files, last one added on Oct 27, 2020
Album viewed 4 times

วันที่ 22 กันยายน 2563.


1~244.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการโภชนบำบัด “Optimizing Enteral Feeding and Nursing care Enteral Nutrition” โดยได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ และ ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาลเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโกสิยตระกูล อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก ชั้น 2 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี วันที่ 22 กันยายน 2563

5 files, last one added on Oct 27, 2020
Album viewed 4 times

วันที่ 22 กันยายน 2563


1~243.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเปิดวงดนตรี UBCH Band ในโครงการดนตรีบำบัด ชมรมดนตรี โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2563 โดยมี ทันตแพทย์กลยุทธ พรมศิริ ประธานชมรมดนตรี กล่าวรายงานได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ และ ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม ตามนโยบายองค์กรมีความสุข ส่งเสริมให้บุคลากรเจ้าหน้าที่ ผู้ป่วย ญาติเเละผู้มารับบริการได้มีกิจกรรมผ่อนคลาย
ณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี วันที่ 22 กันยายน 2563

6 files, last one added on Oct 27, 2020
Album viewed 4 times

วันที่ 21 กันยายน 2563


1~242.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี และแพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการ“ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan Sharing) เขตสุขภาพที่ 10” โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงาน นวัตกรรมทางวิชาการ Best practice แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน และเผยแพร่องค์ความรู้จากการวิจัย ผลงานวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างกัลยาณมิตรเครือข่ายการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนที่ยังคงดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ภายใต้หลักแนวคิด“New Normal Service” โดยมีนายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานเปิดการประชุม และกล่าวรายงานโดยนายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ประธาน CSO เขตสุขภาพที่ 10 และนายแพทย์เฉลิมพล ไชยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 10 กรมการแพทย์ ร่วมบรรยาย“สรุปผลการพัฒนางานตามนโยบายตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในประเด็น ลดแออัด ลดรอคอย” ในวันที่ 21 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

6 files, last one added on Oct 27, 2020
Album viewed 4 times

วันที่ 18 กันยายน 2563


1~241.jpg

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี โดยสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 10 กรมการแพทย์ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดีด้วยวิธีอัลตราซาวด์ เขตสุขภาพที่ 10 โดยมีนายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานเปิดการประชุม และกล่าวรายงานโดยนายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาสมรรถนะแพทย์ ในการใช้อัลตร้าซาวด์ตรวจช่องท้องด้านบน เพื่อคัดกรองโรคมะเร็งท่อน้ำดี ซึ่งทำให้ค้นหาผู้ป่วยในระยะเริ่มต้นได้รวดเร็ว ผู้ป่วยได้รับการวางแผนรักษาที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพและมุ่งหวังให้หายขาดได้ ในวันที่ 18 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัยโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

7 files, last one added on Oct 27, 2020
Album viewed 4 times

วันที่ 17 กันยายน 2563.


1~240.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี รับมอบใบประกาศนียบัตร จากนายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ผ่านระบบ Virtual Conference ในฐานะเป็นโรงพยาบาลที่ประกาศนโยบาย 2P safety ประจำปี 2563 เนื่องในวันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุขของประเทศไทย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 จัดโดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล องค์การมหาชน ถ่ายทอดสดจากโรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร วันที่ 17 กันยายน 2563

1 files, last one added on Oct 27, 2020
Album viewed 4 times

วันที่ 17 กันยายน 2563


1~239.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมการนำเสนอผลการดำเนินงาน 2P Safety โดยมีแพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์กล่าวรายงาน ได้รับเกียรติจาก ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และนางญาณิศา ศรศิลป์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ เข้าร่วมพิธีเปิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานด้านความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข (2P Safety Goals) บรรลุตามเป้าหมาย ส่งเสริมให้บุคลากรมีความตระหนักและเข้าใจถึงความสำคัญในการปฏิบัติงานบริการสุขภาพอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี วันที่ 17 กันยายน 2563

5 files, last one added on Oct 27, 2020
Album viewed 5 times

วันที่ 11 กันยายน 2563


1~238.jpg

นางนิตยาภรณ์ ทวีชัยธนสกุล รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่มีผลงานการปฎิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมในระดับทอง กับนายนพดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในงานประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการงานด้านการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับพื้นที่ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม ศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช กรมควบคุมมลพิษ กรุงเทพมหานคร

4 files, last one added on Oct 27, 2020
Album viewed 4 times

245 albums on 21 page(s) 1

Most viewed
7~9.jpg
1916 views
9~6.jpg
1910 views
1~237.jpg
767 views
2~230.jpg
766 views

Top rated
4.jpg
416 views55555
(2 votes)
1~5.jpg
425 views55555
(2 votes)
1~2.JPG
445 views55555
(2 votes)
11~5.jpg
378 views55555
(1 votes)

Last viewed
21~0.jpg
233 viewsOct 29, 2020 at 03:34 PM
22~0.jpg
239 viewsOct 29, 2020 at 03:32 PM
21~1.jpg
217 viewsOct 29, 2020 at 03:26 PM
22~1.jpg
218 viewsOct 29, 2020 at 03:24 PM