ภาพกิจกรรม

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

2,915 files in 151 albums with 0 comments viewed 190,831 times
วันที่ 11 ตุลาคม 2562.


1~154.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ โครงการพัฒนาเครือข่ายเคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็ง เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ปีงบประมาณ 2562 “Primary liver tumor meeting” (มะเร็งตับและท่อทางเดินน้ำดี) ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562

14 files, last one added on Nov 09, 2019
Album viewed 2 times

วันที่ 11 ตุลาคม 2562


1~153.jpg

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี จัดโครงการ “World Hospice and Palliative Care Day 2019 เป็นวันที่ 3 ของการจัดกิจกรรม โดยจัดให้มีกิจกรรมคืนสู่เหย้า “Self help Group ผู้ป่วยมะเร็ง” ซึ่งเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้ป่วยมะเร็ง และปัจจุบันเป็นจิตอาสาโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี คุณเสาวลักษณ์ ดาวศรี และผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย คุณอินทิรา วีระกุล พร้อมกิจกรรมดนตรีบำบัด โดยมีนักร้องจิตอาสา คุณนุช วิลาวัลย์จากค่ายอาร์สยาม มามอบความบันเทิงและถ่ายทอดประสบการณ์การเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็ง พร้อมทั้งให้กำลังใจผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็ง ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562

6 files, last one added on Nov 09, 2019
Album viewed 0 times

วันที่ 9 ตุลาคม 2562


1~152.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ World Hospice and Palliative Care Day 2019 โดยมีแพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล นางนิตยาภรณ์ ขนสุวรรณ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ และเครือข่ายทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เข้าร่วมโครงการฯ ในงานจัดให้มีกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ “รู้ทันกัญชา ใช้เป็นยาต้องปลอดภัย” การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย นิทรรศการการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองระยะท้าย ตลอดจนกิจกรรมงานมิตรภาพบำบัด ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562

11 files, last one added on Nov 09, 2019
Album viewed 2 times

1 ตุลาคม 2562


1~151.jpg

นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ ตรวจเยี่ยม มอบนโยบายการทำงาน ให้ขวัญกำลังใจ แก่บุคลากร ผู้ป่วย และญาติผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี โดยมี พญ.ชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ รักษาการแทนในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และบุคลากรให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562

6 files, last one added on Nov 06, 2019
Album viewed 1 times

วันที่ 27 กันยายน 2562.


1~150.jpg

ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล รักษาการแทนในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะร่วมบริจาคของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล ฟื้นฟูสมรรถภาพประชาชนในระหว่างสถานการณ์น้ำท่วม ณ ชุมชนดงห่องแห่ ตำบลปทุม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 27 กันยายน 2562

4 files, last one added on Nov 06, 2019
Album viewed 0 times

วันที่ 27 กันยายน 2562


1~149.jpg

ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล รักษาการแทนในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี พร้อมด้วยอาจารย์พี่เลี้ยงเข้าร่วมรับฟังสรุปผลการฝึกภาคปฎิบัติและนำเสนอกรณีศึกษา หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (หลังปริญญาตรี) ด้านการพยาบาลผู้ป่วย
แบบประคับประคอง จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรพพสิทธิประสงค์ ณ หองประชุมชั้น 7/1 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี วันที่ 27 กันยายน 2562

6 files, last one added on Nov 06, 2019
Album viewed 0 times

วันที่ 26 กันยายน 2562


1~148.jpg

แพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ รักษาการแทนในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมโครงการปฐมนิเทศข้าราชใหม่ หลักสูตรข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 6 จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ข้าราชการใหม่จากเขตสุขภาพที่ 10 ศึกษาดูงานการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation) จิตบริการของการทำงาน และความคาดหวังของประชาชนต่อการบริการ : พัฒนาบริการที่เป็นเลิศ ณ ห้องประชุม 7/1 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562

7 files, last one added on Nov 06, 2019
Album viewed 0 times

วันที่ 19-20 กันยายน 2562


1~147.jpg

สำนักการเเพทย์เขตสุขภาพที่ 10 กรมการเเพทย์ ร่วมกับสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 โดยมี นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธาน ร่วมกับ นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี นายแพทย์ปิยชาติ สุทธินาค ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 10 แพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 10 และเจ้าหน้าที่สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 10 ดำเนินการจัด "โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการใช้สารสกัดกัญชาทางการเเพทย์ในสถานพยาบาล เขตสุขภาพภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2562 (รุ่นที่ 2) ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2562 ณ โรงเเรมสุนีย์ เเกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซนเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

8 files, last one added on Nov 06, 2019
Album viewed 0 times

วันที่ 20 กันยายน 2562


1~146.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี กล่าวเปิดโครงการ “สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562” โดยมี นางนิตยาภรณ์ ขนสุวรรณ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ กล่าวรายงาน และพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ นายอุดม​ ล้ำเลิศ​ ตำแหน่งพนักงานบริการ หมวดรักษาความปลอดภัย กลุ่มงานบริการทั่วไป ภารกิจด้านอำนวยการ ณ ห้องประชุม 8 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี วันที่ 20 กันยายน 2562

9 files, last one added on Nov 06, 2019
Album viewed 0 times

19 กันยายน 2562


1~145.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ร่วมต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และคณะรัฐมนตรีและข้าราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ศูนย์พักพิงชั่วคราว บ้านหนองกินเพล ต.หนองกินเพล อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย วันที่ 19 กันยายน 2562

8 files, last one added on Oct 30, 2019
Album viewed 2 times

17 กันยายน 2562


1~144.jpg

แพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ พร้อมบุคลากรเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีและกลุ่มงานโภชนศาสตร์ ภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
จัดโครงการกิจกรรมวัน Asian Dietitian's Day 2562
"อาหารสะอาด ปลอดภัย กินสบายใจ เพื่อผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม"
พร้อมมอบสิ่งของบริจาคที่จำเป็นและอาหารแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ณ บ้านดงคำอ้อ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 17 กันยายน 2562

8 files, last one added on Oct 30, 2019
Album viewed 3 times

13 กันยายน 2562.


1~143.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมโครงการปฐมนิเทศข้าราชใหม่ หลักสูตรข้าราชการที่ดี จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ข้าราชการใหม่จากเขตสุขภาพที่ 10 ศึกษาดูงานการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation) จิตบริการของการทำงาน และความคาดหวังของประชาชนต่อการบริการ : พัฒนาบริการที่เป็นเลิศ ณ ห้องประชุม 7/1 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562

7 files, last one added on Oct 30, 2019
Album viewed 2 times

149 albums on 13 page(s) 1

Most viewed
7~9.jpg
1796 views
9~6.jpg
1793 views
1~41.jpg
447 views
2~37.jpg
439 views

Top rated
4.jpg
293 views55555
(2 votes)
1~5.jpg
296 views55555
(2 votes)
1~2.JPG
310 views55555
(2 votes)
11~5.jpg
267 views55555
(1 votes)

Last viewed
1~16.jpg
393 viewsNov 15, 2019 at 10:19 PM
10~107.jpg
1 viewsNov 13, 2019 at 03:39 PM
14~83.jpg
1 viewsNov 13, 2019 at 03:39 PM
11~5.jpg
267 viewsNov 13, 2019 at 09:18 AM