ภาพกิจกรรม

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

487 files in 36 albums with 0 comments viewed 31,001 times
วันที่ 10 เมษายน 2561..


12~18.jpg

นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วย นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี นายแพทย์เมธี วงศ์เสนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล นางนิตยาภรณ์ ขนสุวรรณ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ และแพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ จัดกิจกรรมให้เจ้าหน้าที่ได้สืบสานประเพณีไทย รดน้ำขอพรเนื่องในประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบำบัดและส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี วันที่ 10 เมษายน 2561

12 files, last one added on Apr 17, 2018
Album viewed 5 times

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561.


1~37.jpg

นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วย นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี นางนิตยาภรณ์ ขนสุวรรณ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ ร่วมตรวจการก่อสร้างอาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561

8 files, last one added on Apr 17, 2018
Album viewed 3 times

วันที่ 10 เมษายน 2561


1~36.jpg

นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วย นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และนางนิตยาภรณ์ ขนสุวรรณ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ และบุคลากรเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์วันสงกรานต์ สำหรับผู้ป่วยมะเร็ง ประจำปี 2561 เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติผ่อนคลายความเครียด อีกทั้งสืบสานประเพณีไทย ณ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี วันที่ 10 เมษายน 2561

21 files, last one added on Apr 17, 2018
Album viewed 3 times

วันที่ 5 เมษายน 2561


24~0.jpg

นางสาวพิมวดี ตรีโรจน์พร รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี กล่าวเปิดการประชุมวิชาการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ บทบาทพยาบาล : การคัดกรองความเสี่ยงและการจัดการภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำร่วมกับมีไข้ในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด รุ่นที่ 2 วันที่ 5 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบำบัดและส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

14 files, last one added on Apr 17, 2018
Album viewed 3 times

วันที่ 4 เมษายน 2561


10~22.jpg

ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี กล่าวเปิดการประชุมวิชาการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ บทบาทพยาบาล : การคัดกรองความเสี่ยงและการจัดการภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำร่วมกับมีไข้ในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด รุ่นที่ 1 วันที่ 4 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบำบัดและส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

14 files, last one added on Apr 17, 2018
Album viewed 2 times

วันที่ 30 มีนาคม 2561


1~34.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ร่วมเปิดงานกิจกรรมรณรงค์ 24 มีนาคม วันวัณโรคสากล ประจำปี พ.ศ. 2561 วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 ณ อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

15 files, last one added on Mar 30, 2018
Album viewed 14 times

วันที่ 12 – 23 มีนาคม พ.ศ. 2561


1~33.jpg

หน่วยทะเบียนมะเร็ง โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี โดย นางอัญชลี ศุภอรรถกร และทีมงาน นิเทศ ติดตามการบันทึกข้อมูลโรคมะเร็ง ในโปรแกรม Thai cancer based ที่โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี 24 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 12 – 23 มีนาคม พ.ศ. 2561 เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและครอบคลุมยิ่งขึ้น ในการทำทะเบียนมะเร็งระดับประชากรจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้รับความร่วมมือ เป็นอย่างดีจากโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง

11 files, last one added on Mar 27, 2018
Album viewed 14 times

วันที่ 11 มีนาคม 2561


1~32.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี และเจ้าหน้าที่ ร่วมวิ่งเพื่อการกุศล เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้โรงพยาบาลวารินชำราบ จ.อุบลฯ ณ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี วันที่ 11 มีนาคม 2561

17 files, last one added on Mar 13, 2018
Album viewed 21 times

วันที่ 8 มีนาคม 2561


6~22.jpg

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี โดยมีนายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ วันที่ 8 มีนาคม 2561

22 files, last one added on Mar 09, 2018
Album viewed 45 times

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561..


1~30.jpg

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี จัดโครงการซ้อมแผนอพยพหนีไฟสมมุติสถานการณ์จริง ประจำปี ๒๕๖๑ ร่วมกับทีมทีมวิทยากรสำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี โดยมีนายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี แพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวินิจฉัยและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ร่วมฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ร่วมกับเจ้าหน้า ณ หอผู้ป่วยบุษบง โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

13 files, last one added on Feb 16, 2018
Album viewed 49 times

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561.


1~29.jpg

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ร่วมเป็นวิทยากรโครงการอบรมบุคลากรการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี ทันตแพทย์หญิงน้ำเพชร ตั้งยิ่งยง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธี เปิดอบรม ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

8 files, last one added on Feb 16, 2018
Album viewed 47 times

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561


1~28.jpg

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ร่วมกับ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลอุบลราชธานี และโรบินสัน สาขาเซ็นทรัลอุบลราชธานี จัดโครงการ 4 กุมภาพันธ์ วันมะเร็งโลก รวมพลังใจต้านภัยโรคมะเร็ง โดยมี ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้ ความสนใจ เกิดการเรียนรู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการป้องกันโรคมะเร็ง ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาอุบลราชธานี

15 files, last one added on Feb 05, 2018
Album viewed 50 times

36 albums on 3 page(s) 1

Most viewed
11.jpg
186 views
1~4.jpg
173 views
1~2.JPG
166 views
4.jpg
161 views

Top rated
4.jpg
161 views55555
(2 votes)
1~5.jpg
160 views55555
(2 votes)
1~2.JPG
166 views55555
(2 votes)
11~5.jpg
143 views55555
(1 votes)

Last viewed
7~31.jpg
5 viewsApr 26, 2018 at 10:32 AM
2~34.jpg
5 viewsApr 26, 2018 at 10:31 AM
1~38.jpg
5 viewsApr 26, 2018 at 10:31 AM
21~2.jpg
6 viewsApr 26, 2018 at 09:56 AM