วัน เวลา และสถานที่ในการรับเสื้อ


- ประเภท FUN RUN รับเสื้อ+BIB วันที่ 28 มค. 62 - 1 กพ. 62 เวลา 12.00-18.00 น.
- ประเภท MINIMARATHON รับเสื้อ+BIB วันเสาร์ที่ 2 กพ. 62 เวลา 10.00-20.00 น.
- ประเภท HALFIMARATHON รับเสื้อ+BIB วันเสาร์ที่ 2 กพ. 62 เวลา 10.00-20.00 น.

*** ทุกประเภท รับเสื้อได้ที่ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ ชั้น 4 หน้า Fitness จ.อุบลราชธานี

image

" วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง ... "

วัตถุประสงค์ของโครงการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับ โรงพยาบาลมะเร็ง ๗ แห่ง จัดทำโครงการรณรงค์ “วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง” ขึ้นเพื่อรณรงค์และส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับประชาชนคนไทย อันจะเป็นผลต่อการสร้างเสริมสุขภาพและพลานามัย ให้ห่างไกลจากโรคมะเร็ง โดยจัดพร้อมกันทั่วทุกภาคของประเทศเป็นครั้งแรก รวม ๘ สนาม ๘ จังหวัด

เพื่อนำรายได้จากการจัดกิจกรรมโดยไม่หักค่าใช้จ่ายบริจาคสมทบทุนให้กับสถาบันมะเร็งแห่งชาติและโรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาคทั้ง 7 แห่ง เพื่อจัดซื้อเครื่องมือ และอุปกรณ์ในการรักษาโรคมะเร็งให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งทั่วประเทศ

image
image
image
image

ตารางประเภทการรับสมัครรูปแบบและขนาดเสื้อเหรียญรางวัล
โรงแรม ที่พัก ใกล้สถานที่จัดงาน