โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
ได้ขยายเวลารับสมัคร และชำระเงิน ได้ถึงวันที่ 20 มค. 62


สามารถชำระเงินได้ทางออนไลน์
หรือที่ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซาอุบลฯ ชั้น 3 ตั้งแต่เวลา 12.00-20.00 น.
หรือที่โรงพยาบาลมะเร็งอุบลฯ ที่ชั้น 6 สำนักงานผู้อำนวยการ ได้ในเวลาราชการ

สถานที่รับสมัคร


สมัครได้ทั้งช่องทาง ออนไลน์ และ ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซาอุบลราชธานี ชั้น 3
สวนสาธารณหนองบัว สวนสาธารณห้วยม่วง สวนสาธารณทุ่งศรีเมือง
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

image

" วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง ... "

วัตถุประสงค์ของโครงการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับ โรงพยาบาลมะเร็ง ๗ แห่ง จัดทำโครงการรณรงค์ “วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง” ขึ้นเพื่อรณรงค์และส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับประชาชนคนไทย อันจะเป็นผลต่อการสร้างเสริมสุขภาพและพลานามัย ให้ห่างไกลจากโรคมะเร็ง โดยจัดพร้อมกันทั่วทุกภาคของประเทศเป็นครั้งแรก รวม ๘ สนาม ๘ จังหวัด

เพื่อนำรายได้จากการจัดกิจกรรมโดยไม่หักค่าใช้จ่ายบริจาคสมทบทุนให้กับสถาบันมะเร็งแห่งชาติและโรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาคทั้ง 7 แห่ง เพื่อจัดซื้อเครื่องมือ และอุปกรณ์ในการรักษาโรคมะเร็งให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งทั่วประเทศ

image

การรับสมัคร

ลงทะเบียนออนไลน์

image image

image
image
image

ตารางประเภทการรับสมัครรูปแบบและขนาดเสื้อเหรียญรางวัลเส้นทางการวิ่งโรงแรม ที่พัก ใกล้สถานที่จัดงานจุดให้บริการแจกเสื้อนักวิ่งสรุปยอดการสมัตรตรวจสอบรายชื่อ