" วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง ... "

วัตถุประสงค์ของโครงการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับ โรงพยาบาลมะเร็ง ๗ แห่ง จัดทำโครงการรณรงค์ “วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง” ขึ้นเพื่อรณรงค์และส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับประชาชนคนไทย อันจะเป็นผลต่อการสร้างเสริมสุขภาพและพลานามัย ให้ห่างไกลจากโรคมะเร็ง โดยจัดพร้อมกันทั่วทุกภาคของประเทศเป็นครั้งแรก รวม ๘ สนาม ๘ จังหวัด

image

การรับสมัคร

ลงทะเบียนออนไลน์

image image

ประเภท ฟันรัน

ระยะทาง 5.0 กม. ค่าสมัคร 400 บาท.

image

ประเภท มินิมาราธอน

ระยะทาง 10.5 กม. ค่าสมัคร 500 บาท.

image

ประเทภ ฮาล์ฟมาราธอน

ระยะทาง 21.1 กม. ค่าสมัคร 600 บาท.

image

ตารางประเภทการรับสมัครรูปแบบและขนาดเสื้อเหรียญรางวัลเส้นทางการวิ่งโรงแรม ที่พัก ใกล้สถานที่จัดงานจุดให้บริการแจกเสื้อนักวิ่งสรุปยอดการสมัตรตรวจสอบรายชื่อ


" วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง ... "

เพื่อนำรายได้จากการจัดกิจกรรมโดยไม่หักค่าใช้จ่ายบริจาคสมทบทุนให้กับสถาบันมะเร็งแห่งชาติและโรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาคทั้ง 7 แห่ง เพื่อจัดซื้อเครื่องมือ และอุปกรณ์ในการรักษาโรคมะเร็งให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งทั่วประเทศ.